Archive for 2010

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Opublikowano Grudzień 24, 2010
23 grudnia 2010 r w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie odbył się ostatni z serii wykładów prowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”, zorganizowanego przez Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR). Prelekcja stanowiła podsumowanie cyklu bezpłatnych i otwartych wykładów. Podczas swojego wystąpienia, dr Łukasz Wardyn m.in. omówił opinie rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie...

Jak Rada Europy może pomóc mniejszościom narodowym?

Opublikowano Grudzień 23, 2010
W dniu 23 bm. uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka w ramach systemu Rady Europy. Prelekcja, która miała miejsce w gmachu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zgromadziła kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych tematyką praw człowieka, w szczególności mniejszości narodowych. W trakcie prelekcji podkreślono, że w roku 1949 państwa Europy uznały, że jednym z głównych celów ich dalszej...
Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

Opublikowano Grudzień 20, 2010
Fot. Beata Naniewicz W dniach 19-21 grudnia po kilkadziesiąt osób wzięło udział w czwartym cyklu prelekcji nt. praw człowieka, które organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka. Ostatnie w tym roku wykłady poprowadził ekspert Rady Europy dr Ireneusz C. Kamiński. Działający instrument – ofiarą swego sukcesu Zdaniem dr I. C. Kamińskiego, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest jednym z niewielu działających instrumentów prawnych. Dlaczego? Otóż wielu konwencjom brakuje...

Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

Opublikowano Grudzień 01, 2010
Do takiego wniosku w dniu 1 grudnia doszli uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Wychodząc z tego założenia na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z...
Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Opublikowano Listopad 20, 2010
Fot. Beata Naniewicz Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych. Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń...
„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

Opublikowano Listopad 02, 2010
Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR) rozpoczął serię wykładów w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Prelekcje są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dwa wykłady inaugurujące projekt poprowadził 29-30 października 2010 r. dr Łukasz Wardyn, ekspert EFHR (były wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego w Akademii Leona Koźminśkiego oraz post-doctoral fellow Harvard University w roku 2009...