Archive for Marzec, 2011

Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Opublikowano Marzec 30, 2011
Raport alternatywny, przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej Z okazji przeglądu Raportów Okresowych (IV i V) Litwy zgodnie z Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej Download Pobierz raport (.pdf) Data:2015/02/24 3.0 MiB 89 Downloads Szczegóły... ...

Europejska Fundacja Praw Człowieka udowodniła, że cytowane przez władze Litwy wyniki badań nie odpowiadają prawdzie

Opublikowano Marzec 28, 2011
KOMUNIKAT PRASOWY 28-03-2011 Tylko 3,9% Polaków jako przyczynę swego niezatrudnienia wskazało niedostateczną znajomość języka litewskiego. Instytut Pracy i Badań Społecznych z siedzibą w Wilnie potwierdził przypuszczenia Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, że cytowane przez władze Litwy wyniki badań nie odpowiadają prawdzie. W dn. 24 marca Fundacja wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonymi w r. 2008 przez Instytut badaniami z zakresu sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn...

Europejska Fundacja Praw Człowieka na tropie żonglerki statystyką

Opublikowano Marzec 25, 2011
W dn. 24 marca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych s siedzibą w Wilnie pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonych w r. 2008 przez Instytut badań z zakresu sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn należących do mniejszości etnicznych. Fundacja stwierdziła w piśmie, że w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok 2010 (na str. 88) cytuje się wyniki badań Instytutu. Mówi się w nich m.in., że na „Litwie 42% objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało,...