Archive for Wrzesień, 2011

Gintaras Steponavičius oskarżony o wrogość narodową i niezgodne z prawem użycie danych osobowych

Gintaras Steponavičius oskarżony o wrogość narodową i niezgodne z prawem użycie danych osobowych

Opublikowano Wrzesień 28, 2011
fot. DELFI (Š.Mažeikos nuotr.) Minister edukacji i nauki Gintaras  Steponavičius został oskarżony o bezprawne dysponowanie danymi osobowymi oraz o wrogość etniczną. Instytucja publiczna ,,Europejska Fundacja Praw Człowieka” (EFPC) złożyła w tej sprawie wniosek do Generalnej Prokuratury.  Zdaniem Fundacji Steponavičius wysyłając listy do przedstawicieli  mniejszości narodowej złamał  litewskie prawo o ochronie danych  osobowych oraz naruszył umowy międzynarodowe. Natomiast  publiczne wypowiedzi ministra dotyczące Polaków są karalne na  podstawie kodeksu karnego...

Europejska Fundacja Praw Człowieka zwraca się z uprzejmą prośbą

Opublikowano Wrzesień 27, 2011
Europejska Fundacja Praw Człowieka zwraca się z uprzejmą prośbą do rodziców, których dzieci otrzymały list od Ministra Oświaty i Nauki Gintarasa Steponavičiusa w języku ROSYJSKIM lub BIAŁORUSKIM, o przesłanie do Fundacji jego kopii. Skan listu prosimy wysyłać na e-maila Fundacji:...
Europejska Fundacja Praw Człowieka kieruje kolejne trzy petycje do Brukseli

Europejska Fundacja Praw Człowieka kieruje kolejne trzy petycje do Brukseli

Opublikowano Wrzesień 27, 2011
fot.EFHR W środę 28 września EFPCz skierowała do struktur unijnych: Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej trzy petycje przeciwko: przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne ustawie o oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie skargi Pana Tomasza Snarskiego) (treść petycji na stronie www.efhr.eu). ...

Europejska Fundacja Praw Człowieka zaskarża Ministra Oświaty i Nauki RL

Opublikowano Wrzesień 26, 2011
Europejska Fundacja Praw Człowieka rzuca nowe światło na sprawę listu ministra Gintarasa Steponavičiusa do rodziców dzieci uczęszczających do szkół mniejszości narodowych na Litwie. W sierpniu br. ponad 26 tysięcy osób otrzymało list od ministra oświaty i nauki RL Gintarasa Steponavičiusa, który informował o zmianach, jakie niesie za sobą znowelizowana ustawa o oświacie oraz przekonywał o korzyściach, jakie z niej płyną. Oprócz wielu kontrowersji, jakie wzbudził w środowisku polskim, mało kto się zastanowił, dlaczego dany list był wysłany personalnie i główne...

Program telewizyjny „Aš myliu Lietuvą“ – pod lupą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Opublikowano Wrzesień 21, 2011
Europejska Fundacja Praw Człowieka zainteresowała się sprawą programu „Aš myliu Lietuvą“, który ukazywał się latem bieżącego roku na kanale telewizyjnym LNK. Mniemany patriotyzm uczestników programu oraz ich działania są dzisiaj znane nie tylko na całej Litwie, ale i poza jej granicami i, niestety, nie od strony pozytywnej. Wzbudziły one niezadowolenie nie tylko wśród przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie, lecz również wśród Litwinów, większość których uważa, że show przyniosło hańbę całemu państwu. ...
Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Opublikowano Wrzesień 15, 2011
    Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie“, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. ...

Petycja przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej Ustawie o oświacie

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
European Parliament Comittee on Petitions The Secretariat Rue Wiertz B – 1047 Bruxellles Vice-president and Commissioner Ms. Viviane Reding European Commission DG Justice B-1049 Brussels Zwracamy się z żądaniem natychmiastowego podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm litewski Ustawy o oświacie (Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymo Pakeitimo Įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281: ...
Wolontariusze dokształcali się na międzynarodowym szkoleniu w Budapeszcie

Wolontariusze dokształcali się na międzynarodowym szkoleniu w Budapeszcie

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
Uczestnicy warsztatów podczas pracy, foto: Eszter Gordon Rozwój umiejętności dziennikarskich, fotografowanie, filmowanie oraz budowanie strony internetowej – o taki zasób wiedzy i informacji praktycznych stali się bogatsi uczestnicy II Międzynarodowych Warsztatów Dziennikarskich w Budapeszcie. W szkoleniu udział wzięli młodzi Polacy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ukrainy, Chorwacji, Rosji oraz Węgier, w tym dwie osoby z Litwy: Beata Naniewicz i Rajmund Klonowski, wolontariusze Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. ...

Dane statystyczne – podstawą do manipulacji

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
Na początku czerwca w filii UwB w Wilnie odbył się kolejny wykład otwarty w ramach serii wykładów organizowanych przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Tym razem referat pt. „Problem poprawnej interpretacji i zniekształcania danych statystycznych oraz wyników badań socjologicznych” wygłosił prof. Bogusław Grużewski. ...
Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
    Podczas wiecu w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie, który miał miejsce w ub. piątek (02.09.2011) przed Pałacem Prezydenckim, Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z inicjatywą skierowania do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej petycji zbiorowej przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej ustawie o oświacie. Petycja wzywa Parlament Europejski i Komisję Unii Europejskiej do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm litewski Ustawy o oświacie. Parlament Europejski...