Archive for Listopad, 2011

„NIE“ dla nazwisk, „TAK“  dla firm.

„NIE“ dla nazwisk, „TAK“ dla firm.

Opublikowano Listopad 28, 2011
W ubiegłym tygodniu EFPCz wysłała do Inspekcji Języka Państwowego pismo, zawierające listę firm, których nazwy zdaniem Fundacji są niezgodne z wieloma normami prawnymi obowiązującymi na Litwie, w tym przede wszystkim z Konstytucją RL. Są to m.in. Teletower, Ademax, Aqua Express, KVWC ir LX T. Norkaus projektavimo įmonė (firmy litewskie) oraz Alpiq energija Lietuva, Maxima, Swedbank, IFÖ SANITÄR, Rockwool (firmy zagraniczne). W swym piśmie Fundacja podkreśla naruszenie licznych aktów prawnych, spowodowane stosowaniem w nazwach symboli, liter nieistniejących w alfabecie...

Odezwa do pracowników AB „Lietuvos Geležinkeliai“

Opublikowano Listopad 24, 2011
W dniu 30 sierpnia br. Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała zapytanie do SA „Lietuvos geležinkeliai” odnośnie przypadków ukarania pracowników spółki za nieużywanie języka państwowego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Po niecałych 3 miesiącach Fundacja otrzymała odpowiedź wiceministra łączności Arūnasa Štarasa, która zawierała informację że w okresie od 20.10.2009 do 25.10.2011, na podstawie rozporządzenia dyrektora dyrekcji przewozów ładunkowych AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Stasysa Gudvalisa, zostało ukaranych aż 11 pracowników ....

Oferta stypendialna, wsparcie finansowe dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli

Opublikowano Listopad 22, 2011
  Europejska fundacja praw człowieka z przyjemnością informuje o ciekawych programach oferujących stypendia oraz wsparcie finansowe dla młodzieży, a także szkolenia dla nauczycieli. Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy wraz z danymi kontaktowymi. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej Fundacji www.efhr.eu, gdzie znajdą Państwo informacje o dostępnych stypendiach (polskich, litewskich i europejskich), scenariusze lekcji europejskich, a także artykuły z polskich mediów na Litwie przetłumaczone na język angielski. Na facebooku na bieżąco zamieszczamy...

Polskojęzyczne media na Litwie poszerzają grono odbiorców!

Opublikowano Listopad 17, 2011
Od dzisiaj rusza nowa podstrona Europejskiej Fundacji Praw Człowieka: media.efhr.eu. Na niej znajdziecie tłumaczenia na j. angielski najważniejszych artykułów, dotyczących polskiej mniejszości na Litwie. Artykuły pochodzą m.in. z „Kuriera Wileńskiego”, portalu www.wilnoteka.lt, „Tygodnika Wileńszczyzny”, radia „Znad Wilii”....

List otwarty Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie w sprawie apelu do międzyrządowej polsko-litewskiej komisji ekspertów ds. oświaty

Opublikowano Listopad 10, 2011
Z radością i ogromną nadzieją powitaliśmy powołanie międzyrządowej komisji ekspertów do praw oświaty mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Niejednokrotnie apelowaliśmy do litewskich i polskich władz o podjęcie dialogu i współpracę w zakresie kształtowania oświaty mniejszości narodowych w naszych krajach. Niestety, nasze apele zwykle były ignorowane. Właśnie dlatego polska społeczność na Litwie zmuszona pogarszającą się sytuacją uzbierała 60 tysięcy podpisów obywateli Litwy w obronie polskiej oświaty. Ale i ten ważki głos znaczącej części...

Ktoś łamie prawo – polski dziennik czy Litwa?

Opublikowano Listopad 08, 2011
Jako bezprecedensowy przypadek określiły litewskie media fakt, że jedyny polski dziennik na Litwie „Kurier Wileński” złożył skargę przeciwko Litwie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem znanego litewskiego politologa i historyka Antanasa Kułalakuskasa, w ten sposób lokalny konflikt dziennika mniejszości narodowej z litewską Komisją ds. Etyki Dziennikarskiej wypływa – jak to określił – „na międzynarodowe wody”. ...

Będzie sąd

Opublikowano Listopad 08, 2011
Europejska Fundacja Praw Człowieka i Kurier Wileński pragną poinformować, ze  Europejski Trybunał Praw Człowieka zarejestrowal pod numerem 67284/11 skargę w sprawie „Kurier Wileński” vs. Litwa. O dalszych krokach ETPCz będziemy informować! ...

Odezwa do rodziców

Opublikowano Listopad 07, 2011
Europejska Fundacja Praw Człowieka zwraca się do rodziców, których dzieci otrzymały list od Ministra Oświaty i Nauki Gintarasa Steponavičiusa. Gromadzenie i ujawnienie danych osobowych przez władze litewskie, jak również wysyłanie listów do osób niepełnoletnich, bez zgody rodziców jest ewidentnym naruszeniem Państwa prawa m.in. do prywatności. Zapraszamy osoby, których prawa zostały naruszone przez ww. pismo, do siedziby Fundacji (Liepkalnio g. 103), bądź o kontakt telefoniczny +370 6 91 50 822 lub mailowy efhr@efhr.eu. Europejska Fundacja Praw Człowieka udzieli Państwu...