Archive for Maj, 2013

Freedom House zmienia raport o Litwie - na wniosek EFHR

Freedom House zmienia raport o Litwie – na wniosek EFHR

Opublikowano Maj 29, 2013
Dzięki staraniom Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) jedna z największych organizacji na rzecz demokracji na świecie Freedom House zmieniła swój tegoroczny raport. W raporcie na temat Litwy dostępnej na stronie http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/lithuania usunięte zostało stwierdzenie, że prawa mniejszości etnicznych na Litwie są prawnie chronione.(The rights of ethnic minorities, who comprise about 16 percent of the population, are legally protected (…). Tekst przed zmianą Tekst po zmianie Prawa mniejszości etnicznych, które stanowią 16 %...
EFHR za podwójnym obywatelstwem na Litwie i zakazem jego pozbawiania

EFHR za podwójnym obywatelstwem na Litwie i zakazem jego pozbawiania

Opublikowano Maj 24, 2013
16 kwietnia br. do Sejmu RL wpłynęła propozycja, aby wspólnie z wyborami prezydenckimi w 2014 roku przeprowadzić referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Pytanie w referendum miałoby wyglądać następująco: „Zgadzam się, aby część druga artykułu 12 Konstytucji Litwy brzmiała następująco: „Obywatel Republiki Litewskiej może być obywatelem innego państwa”. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) proponuję aby druga i trzecia część Artykułu 12 KRL brzmiała następująco: 2. Obywatel Republiki Litewskiej może być obywatelem innego państwa. 3.Obywatel...
UNITED konferencja na Litwie

UNITED konferencja na Litwie

Opublikowano Maj 24, 2013
26 – 31 maja 2013 roku na Litwie odbędzie się międzynarodowa UNITED konferencja pt. „Przemyślając różnorodność – wyzwania na rzecz równości w Europie i nowe reakcje” (Rethinking Diversity – Challenges for Equality in Europe and new responses). Celem tej konferencji jest szczegółowa analiza pojęcia „tożsamości”. Ponad 80 uczestników z różnych państw omówią pytania – jak społeczność postrzega mniejszości, a także w jaki sposób społeczeństwo mniejszości ocenia różnorodność wewnątrz swojej grupy. Zawdzięczając metodom...
Minęło święto Dnia Europy

Minęło święto Dnia Europy

Opublikowano Maj 20, 2013
Corocznie 9 maja obchodzimy Dzień Europy (ang. Europe Day). W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka po raz kolejny zorganizowała wyjazd do Centrum Wilna (Łuskiski plac), aby uczcić to święto. Namiot Fundacji przyciągnął mnóstwo osób zainteresowanych, przechodzących mimochodem turystów, a nawet śpieszących się do pracy mieszkańców Wilna. EFHR jak zawsze bezpłatnie udostępniła materiały informacyjne (broszury, ulotki, gadżety, paski odblaskowe itd.), które natychmiast wzbudziły duże zainteresowanie wśród przechodniów. Chętni mogli na miejscu poprzeć...
EFHR popiera OBWE w dążeniu do poprawy prawa wyborczego na Litwie, które umożliwi zwiększenie reprezentacji mniejszości narodowych w litewskiej polityce

EFHR popiera OBWE w dążeniu do poprawy prawa wyborczego na Litwie, które umożliwi zwiększenie reprezentacji mniejszości narodowych w litewskiej polityce

Opublikowano Maj 14, 2013
W nawiązaniu do swojego raportu z lipca 2012 roku o przygotowaniu do wyborów parlamentarnych na Litwie, 3 stycznia br. OBWE opublikowało obszerne sprawozdanie na temat samego przebiegu głosowania, które miało miejsce w październiku 2012 roku. Sprawozdanie miało na celu przedstawienie sugestii w celu poprawy procesu wyborczego na Litwie, które mogłyby być użyte przez władze litewskie w przyszłości. OBWE skupiło się na pozycji mniejszości narodowych w czasie wyborów parlamentarnych. Sprawozdanie jednoznacznie mówi o konieczności obniżenia aktualnego pięcioprocentowego...
Sprawdź swoją wiedzę!

Sprawdź swoją wiedzę!

Opublikowano Maj 08, 2013
W przededniu przewodnictwa Litwy w Radzie UE poraz czwarty jest organizowany „Europejski egzamin”, w którym udział wezmą szkoły, organizacje publiczne i prywatne oraz NGO. Egzamin organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Litwie. Już 9 maja odbędzie się „Europejski egzamin”, podczas którego trzeba będzie odpowiedzieć na różne pytania związane z rozwojem UE, jej działaniem, o państwach członkowskich, o polityce i aktualnościach w UE. Ponieważ rok 2013 jest ogłoszony rokiem Obywateli Europy, część pytań będzie poświęcone tematyce o prawach i...
Dzień Europy - świętujmy razem!

Dzień Europy – świętujmy razem!

Opublikowano Maj 08, 2013
Dzień Europy jest obchodzony 9 maja. Przypomina on o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy to Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 – 1952, ogłosił swoją deklarację zwaną Planem Schumana lub też Deklaracją Schumana. Plan ten, stał się nową formą współpracy politycznej w Europie, uniemożliwiającą wybuch nowej wojny. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali został podpisany niespełna rok później i wszedł w życie w lipcu 1952 roku. Co roku z tej okazji w krajach UE odbywają się imprezy i uroczystości, które mają na...
Sąd przyznaje rację EFHR w sporze ze Służbą Kontrolera ds Równego Traktowania

Sąd przyznaje rację EFHR w sporze ze Służbą Kontrolera ds Równego Traktowania

Opublikowano Maj 08, 2013
Decyzja Służby Kontrolera ds Równego Traktowania (SKRT) jest sprzeczna z jej celami oraz zadaniami. Tym samym naruszyła w sposób oczywisty zakres swoich kompetencji. Tak wynika z orzeczenia Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie z dnia 6 maja 2013 r.. Sąd tym samym pozytywnie rozpatrzył skargę Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej – EFHR). 17 września 2012 r. EFHR złożyła skargę do SKRT w sprawie dyskryminującego ogłoszenia zamieszczonego przez firmę „Rojus group” na portalu darbo.lt. W ogłoszeniu z dnia 19 sierpnia 2012 r. wynikało, że do pracy...