Archive for Czerwiec, 2013

EFHR nadal walczy z mową nienawiści w cyberprzestrzeni

EFHR nadal walczy z mową nienawiści w cyberprzestrzeni

Opublikowano Czerwiec 26, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) otrzymała zawiadomienie o tym, że został wydany kolejny nakaz karny dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosku Fundacji skierowanego do Prokuratury Generalnej. Sąd dzielnicowy rejonu Szkudy (Skuodo rajono apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla A.V. za publiczne podżeganie do nienawiści i nawoływanie do dyskryminacji na tle narodowościowym, które miało na celu poniżenie mniejszości polskiej. W serwisie społecznościowym www.facebook.com oraz na portalu www.sportas.lt 13 czerwca 2012 r. A.V. opublikował komentarz do...
Instytut Monitorowania Praw Człowieka przedstawił swój raport o sytuacji praw człowieka na Litwie

Instytut Monitorowania Praw Człowieka przedstawił swój raport o sytuacji praw człowieka na Litwie

Opublikowano Czerwiec 20, 2013
Instytut Monitorowania Praw Człowieka w Wilnie (www.hrmi.lt) w ubiegłym tygodniu przedstawił już siódmy obszerny przegląd praw człowieka za okres 2011-2012 r. (http://www.hrmi.lt/naujiena/851/). Instytut zauważa, że na Litwie w latach 2011-2012 nie zaszły żadne istotne zmiany, gdyż państwo wciąż nie ma jednolitej i strategicznej polityki w dziedzinie praw człowieka. Dyskryminacja występująca wśród różnych grup społecznych – kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, osób homoseksualnych lub w starszym wieku – pozostaje istotnym problemem. Organy...
Czyje prawa mają pierwszeństwo?

Czyje prawa mają pierwszeństwo?

Opublikowano Czerwiec 19, 2013
11 marca 2013 roku w Wilnie, na prospekcie Gedymina została zorganizowana akcja, podczas której wszyscy mieli możliwość wziąć udział w bezpłatnej zabawie.  Chociaż pogoda nie sprzyjała ludzie chętnie bawili się. Zabawę przerwał dopiero niesankcjonowany marsz. Jak widzimy na nagraniu wideo zamieszczonym na portalu www.delfi.lt (http://tv.delfi.lt/video/UcLwTjRu/), marsz zmusił organizatorów do przerwania imprezy  do czasu przejścia marszu. W związku z zaistniałą sytuacją pojawia się pytanie, czy prawa maszerujących są ważniejsze niż prawa innych ludzi, którzy...
Broszura „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy” już w dystrybucji!

Broszura „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy” już w dystrybucji!

Opublikowano Czerwiec 14, 2013
Na zlecenie Rady Europy Europejska Fundacja Praw Człowieka opracowała polską i litewską wersję kolejnej edukacyjnej broszury Rady Europy (RE) pt.: „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy“ (o poprzedniej http://www.efhr.eu/broszura-prawa-i-wolnosci-w-praktyce/). Broszura została sporządzona szczególnie dla młodych osób, aby mogły one zapoznać się z kluczowymi tematami jakie porusza Rada Europy, a w szczególności: poszanowanie demokracji, sprawiedliwość, demokratyczne obywatelstwo, sport bez przemocy, natura, kultura, ochrona zdrowia. Każdy temat jest przedstawiony...
Szkolenia majowe EFHR w szkołach

Szkolenia majowe EFHR w szkołach

Opublikowano Czerwiec 14, 2013
W maju odbyły się wykłady Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) z zakresu praw człowieka, których głównymi odbiorcami byli uczniowie klas 10-12 polskich szkół zarówno w Wilnie, jak i w rejonie wileńskim. Szkolenia przeprowadził dr Łukasz Wardyn – ekspert prawa międzynarodowego zajmujący się problematyką praw człowieka oraz mniejszości narodowych. Podczas wykładów poruszone zostały kluczowe tematy, jak np.: pojęcie demokracji i jej oblicza w dzisiejszym świecie, znaczenie wyborów oraz istotność głosowania i bycia aktywnym obywatelem. Omówiono również...
Nowy członek w EFHR

Nowy członek w EFHR

Opublikowano Czerwiec 13, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością przedstawia nową członkinię. Viktoria Kvilitaja rozpoczęła trwający pół roku program Leonardo da Vinci, ufundowany przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie mobilności zawodowej studentów w Europie i zachęcenie młodych osób do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności oraz do zwiększania konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Viktoria otrzymała stopień licencjata na kierunku studia europejskie i stosunki międzynarodowe (Portsmouth University, Wielka Brytania). Latem ukończyła Leiden University...
Wizyta Thorbjorn Jagland na Litwie

Wizyta Thorbjorn Jagland na Litwie

Opublikowano Czerwiec 13, 2013
Na Litwie z wizytą przebywał sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland, który poza omówieniem z Prezydent Dalia Grybauskaitė spraw związanych ze zbliżającą się Prezydencją Litwy w UE, rzucił kilka strzał krytyki odnośnie niektórych aspektów związanych z prawami człowieka. Podkreślił, że Litwa jest państwem niepodległym i odpowiada prawie wszystkim europejskim standardom. Jednak zauważył, że w niektórych aspektach Litwa nadal nie nadąża za państwami europejskimi. W pierwszej kolejności wymienił problem nierespektowania praw mniejszości. Także krytyce...
Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje tłumacza!

Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje tłumacza!

Opublikowano Czerwiec 12, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka jest publiczną organizacją z siedzibą w Wilnie, funkcjonującą na zasadzie non-profit. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych, zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć. Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje tłumaczy z języka litewskiego na polski i z języka polskiego na litewski. Tłumaczenia są odpłatne na podstawie wystawionej faktury. Jeżeli jesteś zainteresowany/wana...
EFHR na szkoleniu UNITED

EFHR na szkoleniu UNITED

Opublikowano Czerwiec 04, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) po raz drugi wzięła udział w międzynarodowej konferencji UNITED. Tym razem konferencja odbyła się na Litwie, w Trokach. Tematem spotkania były przemyślenia o różnorodności – dyskryminacja wielokrotna oraz intersekcjonalna. Definicja i problem: dyskryminacji, rasizmu oraz równości jest od dawna poruszany zarówno w Unii Europejskiej, jak i na poziomie nacjonalnym wielu państw, jednak rzadko w takich dyskusjach uwzględnia się aspekt dyskryminacji wielokrotnej oraz intersekcjonalnej. Osoba ze względu na swoją przynależność do...
EFHR na wykładzie w Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie

EFHR na wykładzie w Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie

Opublikowano Czerwiec 03, 2013
26 maja br. w Domu Kultury Polskiej (DKP) Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) miała przyjemność udzielenia wykładu wspaniałej grupie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie pod przewodnictwem doc. dr Ryszarda Kuźmy. Zostaliśmy przywitani przez około 50- cio osobową grupę słuchaczy, zainteresowanych ochroną praw człowieka i walki z dyskryminacją mniejszości narodowych. Wykład poświęcony był działalności Fundacji, naszym inicjatywom, projektom i planom na przyszłość. Poruszaliśmy kwestie ochrony praw człowieka na Litwie, walki z dyskryminacją oraz...
Język litewski pod większą ochroną konstytucyjną

Język litewski pod większą ochroną konstytucyjną

Opublikowano Czerwiec 03, 2013
Obecnie na Litwie ochronę języka państwowego – jego używanie, prawidłowość oraz pielęgnację reglamentuje ustawa o języku urzędowym RL. Jednak marszałek litewskiego Sejmu Vydas Gedvilas wraz z członkami sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury przygotowali projekt ustawy konstytucyjnej, który ma zapewnić pełnowartościowe funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a także przyczynić się do starań UE aby zachować różnorodność językową i kulturową. Dotychczas obowiązująca ustawa o języku urzędowym została przyjęta 18 lat temu i dlatego...