Archive for Lipiec, 2013

Minął Jubileuszowy XXV Turystyczny Zlot Polaków na Litwie

Minął Jubileuszowy XXV Turystyczny Zlot Polaków na Litwie

Opublikowano Lipiec 30, 2013
W dniach 19-21 lipca w Bieliszkach (rej. Wileński) nad jeziorem Oświe (Asveja) odbył się Jubileuszowy XXV Turystyczny Zlot Polaków na Litwie. Uczestnicy i goście XXV Turystycznego Zlotu Polaków na Litwiemieli okazję zapoznać się z pracą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) przy stoisku której można było znaleźć bezpłatne materiały informacyjne – ulotki broszury na temat praw człowieka, Unii Europejskiej, możliwościach odbycia praktyk w EFHR oraz zabrać ze sobą liczne gadżety. Każdy potrzebujący pomocy prawnej miał możliwość otrzymania bezpłatnej porady...
Referendum o ziemi rolnej wbrew prawu Unii Europejskiej

Referendum o ziemi rolnej wbrew prawu Unii Europejskiej

Opublikowano Lipiec 29, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) odpowiada na planowane październikowe referendum dotyczące swobodnego przepływu kapitału w Republice Litewskiej i konsekwencji będących następstwem przedłożonych postulatów referendum oraz zmian w Konstytucji Litwy. Przeprowadzenie referendum i w rezultacie wprowadzenie poprawki do 47 artykułu Konstytucji Republiki Litewskiej jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, dotyczącego wolnego przepływu kapitału – w tym wypadku ziemi o przeznaczeniu rolnym oraz lasów. Po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej został jej nadany specjalny...
Bezpłatne szkolenia z zakresu Międzynarodowych Praw Człowieka!

Bezpłatne szkolenia z zakresu Międzynarodowych Praw Człowieka!

Opublikowano Lipiec 26, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka – „Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym: teoria i praktyka”, które odbędą się w dniach 5-6 sierpnia 2013 roku. Podczas szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę  z zakresu  Międzynarodowego Systemu Praw Człowieka. W ramach szkoleń będzie analizowane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także ochrona praw człowieka w praktyce. Ponadto,...
„Narodowość w paszportach“

„Narodowość w paszportach“

Opublikowano Lipiec 25, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka z zaciekawieniem obserwuje ponowną debatę na temat przywrócenia możliwości wpisu narodowości w paszportach na Litwie. Warto przypomnieć, że prawo do posiadana takiego wpisu przewidywał artykuł 2, Rozporządzenia odnośnie Przepisów Wydawania Paszportów Obywateli Republiki Litewskiej z 1991 roku. W 2003 Sejm Republiki Litewskiej dokonał zmiany prawa i zdecydował, że rubryka określająca narodowość posiadacza zostanie usunięta. Choć rubryka o narodowości została usuniętą z litewskich paszportów, to wciąż można dokonać...
WANETA BANEL v. LITHUANIA

WANETA BANEL v. LITHUANIA

Opublikowano Lipiec 24, 2013
18 czerwca 2013 roku doszło to ogłoszenia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), mocą którego wnioskodawca Waneta Banel wygrała sprawę przeciwko Litwie. Sprawa dotyczyła okoliczności śmierci Edgara – syna W. Banel spowodowanej zaniedbaniem samorządu miasta Wilna oraz spółki samorządowej „Naujamiesčio būstas”. Do tragicznego wydarzenia doszło 6 czerwca 2005 roku. Edgar – syn Wanety Banel – bawił się z innymi dziećmi tuż obok mieszkania, w którym mieszkał. Podczas zabawy w starym opuszczonym domu, troje dzieci weszło na balkon, który nie...
Absurdalne argumenty Inspekcji Języka Państwowego już nie zaskakują

Absurdalne argumenty Inspekcji Języka Państwowego już nie zaskakują

Opublikowano Lipiec 23, 2013
„Obecny litewski system zapisywania obcych imion i nazwisk „według brzmienia” jest anachroniczny i idiotycznyˮ. Takiego zdania trzyma się Egidijus Kūris – prawnik, wybitny specjalista prawa konstytucyjnego, w latach 2002-2008 przewodniczący Sądu Konstytucyjnego RL. Niemniej jednak Inspekcja Języka Państwowego (IJP) (Valstybinė kalbos inspekcija) interpretuje przepisy konstytucyjne, a mianowicie orzeczenie litewskiego Sądu Konstytucyjnego z roku 1999, w sposób dowolny. Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zbadano dekret Prezydenta Valdasa Adamkusa...
Prezydent RL a kwestia polska

Prezydent RL a kwestia polska

Opublikowano Lipiec 23, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka z niedowierzaniem i rozczarowaniem obserwuje ostatnie działania polityczne Prezydent Republiki Litewskiej, Dalii Grybauskaitė. W swoich wypowiedziach i orędziach przed Sejmem porusza tzw. kwestie polskie, które stały się synonimem tematów ważnych dla wszystkich mniejszości narodowych na Litwie. W tym najbardziej kontrowersyjnych odnośnie ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego i prawnego uregulowania pisowni polskich nazwisk. Prezydent państwa wykorzystuje do swoich celów politycznych wątki narodowo-patriotyczne. Przyczynia się to do...
Europejska Fundacja Praw Człowieka na projekcie na Cyprze

Europejska Fundacja Praw Człowieka na projekcie na Cyprze

Opublikowano Lipiec 23, 2013
„Lupa: debata na temat problemów mniejszości!” – to temat ostatniego projektu, w którym brała udział Europejska Fundacja Praw Człowieka, w Larnace, na Cyprze. Projekt został zorganizowany przez organizację TDM 2000, która w tym roku obchodzi 14-lecie istnienia. Projekt obejmował przede wszystkim pracę w grupach i integrację między uczestnikami. Na debacie poruszane były różne problemy z jakimi spotykają się mniejszości narodowe w różnych krajach Europy, począwszy od kwestii prawnych poprzez zatrudnienie, warunki życia i przypadki dyskryminacji. Uczestnicy...
Premier RL A. Butkevičius wprowadza w błąd cały naród litewski

Premier RL A. Butkevičius wprowadza w błąd cały naród litewski

Opublikowano Lipiec 18, 2013
Głowa Rządu Litewskiego nie ma żadnego pojęcia o panującej sytuacji dotyczącej ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka państwowego. Podczas swojej wizyty w Salonie Politycznym w Radiu Znad Wilii Premier powiedział: „Nie sądzę, że możliwy jest powrót do poprzedniej wersji ustawy oświatowej, kiedy to egzaminy z języka litewskiego i literatury były różne dla szkół litewskich i nielitewskich”. Ponadto, wiele kontrowersji wśród przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej wzbudziła wypowiedź, iż: „Ani abiturienci ani nauczyciele nie żądali...
EFHR na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współczesnego

EFHR na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współczesnego

Opublikowano Lipiec 15, 2013
6 lipca br. w Solecznikach odbył się I Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do Solecznickiego parku miejskiego, aby uczcić to święto oraz zapoznać ludność Solecznik ze swą działalnością. Namiot Fundacji przyciągnął mnóstwo  zainteresowanych osób, wśród których byli zarówno mieszkańcy miasteczka jak i goście biorący udział w imprezie. EFHR jak zawsze bezpłatnie udostępniła materiały informacyjne (broszury, ulotki, gadżety, itd.), które natychmiast wzbudziły duże...
EFHR na spotkaniu z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych

EFHR na spotkaniu z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych

Opublikowano Lipiec 15, 2013
Europejska Fundacja Paw Człowieka (EFHR) spotkała się z Komitetem Doradczym o stosowaniu Konwencji Ramowej Ochrony Mniejszości Narodowych. Podczas spotkania omówione zostały najbardziej aktualne tematy powiązane z ochroną mniejszości narodowych. Litwa od 2010 roku nie ma ustawy regulującej praw mniejszości narodowych, co pociąga za sobą daleko idące konsekwencje – dotychczas istnieją przepisy, które mogą być realizowane tylko na podstawie nieistniejącej ustawy, kwestia pisowni imion i nazwisk oraz nazw ulic jest jednostronnie interpretowana przez władzę litewską bez...
Zakończyła się 10-ta jubileuszowa Letnia Europejska Szkoła Prawa

Zakończyła się 10-ta jubileuszowa Letnia Europejska Szkoła Prawa

Opublikowano Lipiec 11, 2013
W Wilnie przez dwa tygodnie (25.06-05.07) działała szkoła letnia, której temat przewodni brzmiał . „Harmonizacja czy narodowa tożsamość: przyszłość prawa w Europie.“ Ten unikalny międzynarodowy projekt zrealizował Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet J. W. Goethe we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) oraz Uniwersytet Ouest Nanterre La Défense w Paryżu (Francja). Profesorowie trzech wyżej wymienionych uniwersytetów dyskutowali ze studentami oraz innymi uczestnikami szkoły nt. harmonizacji prawa i innych aktualnych prawnych i politycznych problemów Unii...
Ograniczenie wolności na rok za komentarze w Internecie

Ograniczenie wolności na rok za komentarze w Internecie

Opublikowano Lipiec 11, 2013
Nieuniknionoś kary jest jednym z podstawowych zasad prawa karnego. Zasada ta głosi, że obywatel wcześniej, czy później musi ponieś karę za popełnione przestępstwo. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cierpliwie stoi na baczności przestrzegając te aksjomaty prawa. Przesyłając sygnały do odpowiednich instytucji o naruszeniu praw człowieka, EFHR otrzymała kolejne zawiadomienie o nowym nakazie karnym wydanym dla autora obraźliwego komentarza interesującym się psychologią tłumu, propagandą i kontrpropagandą. Sąd dzielnicowy miasta Wilna (Vilniaus miesto apylinkės...
Europejska Fundacja Praw Człowieka na szkoleniach w Rosji

Europejska Fundacja Praw Człowieka na szkoleniach w Rosji

Opublikowano Lipiec 11, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w Międzynarodowym Młodzieżowym Obozie „Dialog” zorganizowanym przez Rosyjską Radę Młodzieży i Radę Europy w centrum krajobrazowym „Etnomir”, w pobliżu Moskwy. W ciągu pięciu dni trwania projektu, 200 młodych wolontariuszy, dziennikarzy i osób zainteresowanych międzykulturowym dialogiem brało udział w intensywnych warsztatach poświęconych dyskryminacji, mowie o nienawiści i mniejszościom narodowym. Szczególny  nacisk został położony na wykłady i debaty na temat środków mających na celu prowadzenie dialogu...
Orzeczenie w sprawie matur nie wyklucza istnienia różnych matur

Orzeczenie w sprawie matur nie wyklucza istnienia różnych matur

Opublikowano Lipiec 09, 2013
Czerwiec br. rozpoczął się decyzją Litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego (LNSA), który orzekł, że ulgi wprowadzone przez litewskiego ministra oświaty dla uczniów szkół mniejszości narodowych na egzaminie maturalnym z języka litewskiego są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości (1 cz. art. 29 Konstytucji RL). Decyzja sądu wiąże się z ulgami wprowadzonymi przez ministra oświaty i nauki Dainiusa Pavalkisa w rozporządzeniu z 20 lutego 2013 roku “O zmianie ustalonego programu matury” (2013 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo Ir mokslo ministro...
EFHR na XVII międzynarodowej konferencji “Nauka a jakość życia”

EFHR na XVII międzynarodowej konferencji “Nauka a jakość życia”

Opublikowano Lipiec 05, 2013
1 lipca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR lub Fundacja) wzięła udział w XVII międzynarodowej konferencji p.t. “Nauka a jakość życia”, którą organizowała instytucja użyteczności publicznej “UNIVERSYTET STUDIORUM POLONA VILNENSIS” na czele z Profesorem Romualdem Brazis. Konferencja składała się z kilku sekcji, a jej głównym celem było zapoznanie uczestników z rozmaitymi dziedzinami nauki począwszy od literatury, prawa i polityki, a kończąc na genetyce i jej wpływie na jakość ludzkiego życia. Konferencja zakończyła się wspólną dyskusją przy...
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością przedstawia nowego członka

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością przedstawia nowego członka

Opublikowano Lipiec 04, 2013
Mark Siavris jest studentem na kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zdaniem „praca w Fundacji jest nie tylko wspaniałym doświadczeniem zawodowym, ale i życiowym. Od teraz jestem tuż obok ważnych dla mnie wydarzeń oraz mogę realnie pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Odbywając praktyki w EFHR będę miał sporo szans do zastosowania wiedzy w praktyce, co jest wielką zaletą w dalszej karierze początkującego...
Szkolenia „Second Step” w Mołdawii

Szkolenia „Second Step” w Mołdawii

Opublikowano Lipiec 03, 2013
Na początku czerwca Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w szkoleniu „Second Step” („Drugi Krok”) zorganizowanym przez Duńskie Stowarzyszenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Mołdawii, „kraju Cudów”. Promotorzy z Rumunii, Gruzji, Danii, Litwy, Ukrainy i Mołdawii zostali zaproszeni do uczestnictwa w dziesięciodniowym szkoleniu, opartym o nieformalne uczenie się, którego celem było umocnienie demokracji i obywatelskiego udziału przez tworzenie potencjału lokalnych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Eksperci i trenerzy z Duńskiego...
Rząd Litwy wzmacnia ochronę kobiet przed przemocą

Rząd Litwy wzmacnia ochronę kobiet przed przemocą

Opublikowano Lipiec 01, 2013
6 czerwca Rząd Litwy wyraził zgodę na podpisanie Konwencji Rady Europy z 11 maja 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), której celem jest zapewnienie poszanowania praw marginalizowanych grup społecznych, zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie i płeć, wraz z innymi organizacjami broniącymi praw człowieka, uznają decyzję Rządu za ważny krok ku wzmocnieniu praw kobiet przed jakąkolwiek formą przemocy. Konwencja stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim...