Archive for Październik, 2013

Tabliczki w języku angielskim jednak zgodne z prawem

Tabliczki w języku angielskim jednak zgodne z prawem

Opublikowano Październik 30, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 12 września 2013 roku zwróciła się do Państwowej Inspekcji Językowej (Valstybinė kalbos inspekcija, dalej VKI) z trzema skargami dotyczącymi znajdujących się w Nidzie nadpisów publicznych. W ten sposób EFHR upewniła się i wykazała, iż te same artykuły prawne w zależności od przedmiotu skargi – polskiego nadpisu lub nadpisu w innych językach – są przez VKI inaczej interpretowane. Pokazuje to, iż elastycznej interpretacji nie ma granic. EFHR w swoim wniosku zaskarżyła używane w Nidzie publiczne tabliczki z nazwami ulic...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, Temat II: Władza (2)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , Temat II: Władza (2)

Opublikowano Październik 25, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet,...
Przedstawicielka EFHR na seminarium w Warszawie

Przedstawicielka EFHR na seminarium w Warszawie

Opublikowano Październik 23, 2013
W dniach 17-18 października w Warszawie odbył się seminarium dla organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw człowieka – „Key communication principles of watchdog organizations: what works?”  realizowany  w ramach projektu „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”. W seminarium wzięło udział ponad 30 organizacji zajmujących się prawami człowieka z Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów nadbałtyckich. Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) w seminarium reprezentowała pomocnik adwokata...
Niezdolność dostosowywania przez Litwę prawa krajowego do prawa międzynarodowego

Niezdolność dostosowywania przez Litwę prawa krajowego do prawa międzynarodowego

Opublikowano Październik 22, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest zdania, iż Litwa nie dostosowuje się do dobrowolnie przyjętych przez nią zobowiązań międzynarodowych, jak również nie wdraża do prawa krajowego wydawanych wobec niej postanowień wyroków trybunałów międzynarodowych. Niemniej jednak zdaniem przedstawicieli Litwy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz), Litwa wypada na tle innych państw dość korzystnie, a w niektórych wypadkach nawet lepiej. Chociaż taka opinia może dziwić, jeszcze bardziej zastanawiające są podstawy, na których przedstawiciele opierają swoje...
Inicjatywa obywatelska „FRATERNITE 2020”

Inicjatywa obywatelska „FRATERNITE 2020”

Opublikowano Październik 21, 2013
Inicjatywa obywatelska „FRATERNITE 2020” Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zaprasza wszystkich chętnych wesprzeć Europejską Inicjatywę Obywatelską „Fraternite2020”. Głównym celem inicjatywy Fraternite jest usprawnienie wszystkich europejskich programów wymian – takich jak Erasmus czy Wolontariat Europejski (EVS). Ulepszenie programów wymian umożliwi większej liczbie obywateli UE spędzenie czasu w innym kraju członkowskim, aby przez to zastanowić się i odkryć, co zjednoczona Europa znaczy dla niej / niego samego. Takie doświadczenie wesprze także budowanie...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat II: Władza (1)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat II: Władza (1)

Opublikowano Październik 18, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet,...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat 1: Naród a państwo (2)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat 1: Naród a państwo (2)

Opublikowano Październik 15, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon...
EFHR w sprawie dwujęzycznych kart wyborczych

EFHR w sprawie dwujęzycznych kart wyborczych

Opublikowano Październik 14, 2013
Pod koniec sierpnia 2013 r. w Sejmie litewskim został zarejestrowany projekt ustawy o zmianie art. 58 artykułu ustawy o wyborach do Sejmu. Uzupełniał on przepis wspomnianego artykułu o stwierdzenie, iż w okręgach, w których należący do mniejszości narodowych mieszkańcy, obywatele RL stanowią nie mniej niż 10%, kart wyborczych powinny być przedkładane również w języku tej mniejszości narodowej (jako tłumaczenie kart wyborczych w języku państwowym). Sejm w głosowaniu w dn. 10 października poparł wniosek komitetu prawa, w którym stwierdzono m.in., że wspomniana...
Broszury Rady Europy “Learning and Living Democracy”

Broszury Rady Europy “Learning and Living Democracy”

Opublikowano Październik 12, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka ma przyjemność zaprosić do lektury nowych broszur informacyjnych Rady Europy z serii „Learning and Living Democracy”. Są to już kolejne materiały edukacyjne Rady Europy mające na celu przybliżenie tematyki ochrony praw człowieka oraz demokracji z uwzględnieniem kluczowej roli nauczycieli w ich przybliżaniu. Nowa seria materiałów edukacyjnych została przygotowana jako pomoc dla nauczycieli w przekazywaniu wiedzy o demokracji i wynikających z niej prawach i obowiązkach przysługujących również najmłodszym obywatelom. Każda z...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat 1: Naród a państwo (1)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, Temat 1: Naród a państwo (1)

Opublikowano Październik 07, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon...
Oferta pracy czasem kryje coś więcej niż prostą umowę o zatrudnieniu się. Nie daj się zawieść na haczyki pracodawcy!

Oferta pracy czasem kryje coś więcej niż prostą umowę o zatrudnieniu się. Nie daj się zawieść na haczyki pracodawcy!

Opublikowano Październik 03, 2013
Poszukując pracy przez internet użytkownik sieci może zderzyć się z takim zjawiskiem jak nieuczciwość pracodawcy. Przed oczami są widoczne różne oferty pracy, niektóre jednak rzucają cień niepokoju dla poszukujących miejsc zatrudnienia. Takie oto oferty mogą zawierać w sobie różnego rodzaju dyskryminacje ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub na przekonania. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) obserwując powtarzające się takiego rodzaju zjawiska, wzięła na siebie odpowiedzialność monitorowania takich...
Nowa praktykantka w EFHR

Nowa praktykantka w EFHR

Opublikowano Październik 02, 2013
Nowa praktykantka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Irena Klimowa pochodzi z Mołdawii i jest doktorantką w Instytucie Nauk o Polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od wielu lat interesuję się takimi zagadnieniami jak nacjonalizm, wielokulturowość, modele integracji imigrantów, gender studies. Również problematyka praw mniejszości narodowych i  praw człowieka nie jest jej obca. Irena odbywa staż w EFHR w ramach programu ERASMUS, mającego na celu finansowanie wyjazdów studentów na praktyki w innych krajach europejskich. Irena była już na stypendiach...
Dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic - kwestia nie do rozwiązania

Dwujęzyczne tabliczki z nazwami ulic – kwestia nie do rozwiązania

Opublikowano Październik 02, 2013
fot. lrytas.lt Kampania przeciwko dwujęzycznym tabliczkom informacyjnym z nazwami ulic trwa. Fundacja wielokrotnie informowała o wielu krokach (w tym sądowych) różnych instytucji państwowych (zwłaszcza Państwowej Inspekcji Językowej) mających na celu usunięcie tabliczek z nazwami ulic w języku polskim, które są powszechne na terenach zwarcie zamieszkanych przez polską mniejszość narodową na Litwie. 30 września br. doszło do kolejnej niekorzystnej dla mniejszości narodowych zamieszkałych Litwę decyzji władzy. 28 stycznia br. Sąd Administracyjny Wilna wydał orzeczenie,...
Przełammy stereotypy o mniejszościach na Litwie!

Przełammy stereotypy o mniejszościach na Litwie!

Opublikowano Październik 01, 2013
W ostatnich latach fakt podżegania nienawiści, podsycany przez powszednie media, stał się z łatwością dostrzegalny. Tymczasem pełne nienawiści wypowiedzi ukazujące się w przestrzeni publicznej wywierają znaczący wpływ na codzienne życie grup społecznych. Wrogość narodowa, dyskryminacja rasowa, wykluczenie społeczne ‒ to jedynie kilka przykładów pokazujących w jaki sposób media zmieniają społeczeństwo. Przedstawicielka EFHR Violeta Palionis wzięła udział w szkoleniach pt. „Współpraca z mediami w celu zmniejszenia (podżegania) nienawiści“, które miały...
Ostatnie letnie wyjazdy EFHR w tym roku

Ostatnie letnie wyjazdy EFHR w tym roku

Opublikowano Październik 01, 2013
fot. zw.lt 28 września w Pikieliszkach odbyło się XVIII plonowe święto Rejonu Wileńskiego. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do Pikieliszek przy dawnej siedzibie Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić to święto oraz zapoznać ludność Pikieliszek ze swą działalnością. Natomiast już następnego dnia (29 września) Fundacja wzięła udział w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na niecodziennej jubileuszowej imprezie – 25-leciu oddziałów Społecznych Stowarzyszeń Polaków na Litwie powstałych w latach 1988-1990. Stoisko...