Archive for Listopad, 2013

W kierunku edukacji międzykulturowej

W kierunku edukacji międzykulturowej

Opublikowano Listopad 28, 2013
Przedstawiciele EFHR w towarzystwie realizatorów projektu „Patrz-Człowiek Przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wzięli udział w  spotkaniu w ramach prezentacji projektu „PATRZ-CZŁOWIEK! W stronę edukacji międzykulturowej“, które odbyło się 19 listopada w Wilnie. Projekt był zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem spotkania była prezentacja zrealizowanego projektu i omówienie możliwej współpracy na poziomie międzynarodowym. Wśród osób...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, TEMAT V: Aktywność społeczna (2)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , TEMAT V: Aktywność społeczna (2)

Opublikowano Listopad 27, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. W każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test za pośrednictwem Internetu i będą mieli możliwość wygrać...
Nawiązanie współpracy z organizacją szwedzką

Nawiązanie współpracy z organizacją szwedzką

Opublikowano Listopad 26, 2013
Podczas międzynarodowej konferencji UNITED „Przemyślenia na temat różnorodności” ( ang. „Rethinking diversity”) w maju bieżącego roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) nawiązała współpracę ze szwedzką organizacją Uppsala Anti-Discrimination Office (Diskrimineringsbyrån Uppsala) w celu wymiany doświadczeń. 11 listopada odbyło się spotkanie pomocniczki adwokata Eweliny Baliko, która reprezentowała EFHR na spotkaniu z przedstawicielami szwedzkiej organizacji Uppsala Anti-Discrimination Office. Organizację ze Szwecji reprezentowała prawniczka Linda...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, TEMAT V: Aktywność społeczna (1)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , TEMAT V: Aktywność społeczna (1)

Opublikowano Listopad 22, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. W każdą środę o godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test za pośrednictwem Internetu i...
Autor komentarza dyskryminującego mniejszość narodową trafił pod nadzór kuratora

Autor komentarza dyskryminującego mniejszość narodową trafił pod nadzór kuratora

Opublikowano Listopad 21, 2013
Wolność słowa zagwarantowana jest w ustawodawstwie każdego państwa demokratycznego oraz w dokumentach międzynarodowych. Jednak nie oznacza to, że z tego prawa można korzystać w sposób nieprzemyślany, obrażając i krzywdząc inne osoby. Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) przeciwko obraźliwym komentarzom w internecie odniosła kolejny sukces i ma za sobą kolejną wygraną sprawę. Na portalu internetowym www.lrytas.lt pod artykułem z dnia 10 grudnia 2012 r. obywatel Litwy R. P. używając pseudonimu „Neo25” opublikował komentarz, w którym obraźliwie...
Zmniejsza się ilość dyskryminujących ogłoszeń o pracy

Zmniejsza się ilość dyskryminujących ogłoszeń o pracy

Opublikowano Listopad 21, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się z faktu, że wzrasta świadomość obywateli Litwy na temat prawa równych możliwości wszystkich obywateli. EFHR zajmuje się monitorowaniem cyberprzestrzeni oraz jest jedyną organizacją pozarządową na Litwie, dzięki której autorzy dyskryminujących oraz obraźliwych komentarzy w Internecie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Uwzględniając stan rzeczy z kilku ostatnich lat (ilość zarejestrowanych obraźliwych komentarzy oraz ilość złożonych wniosków) EFHR stwierdza, że ilość dyskryminujących...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, Temat IV: PRAWA CZŁOWIEKA (1)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , Temat IV: PRAWA CZŁOWIEKA (1)

Opublikowano Listopad 15, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test przez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon...
EFHR na międzynarodowej konferencji „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE”

EFHR na międzynarodowej konferencji „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE”

Opublikowano Listopad 14, 2013
W ramach prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej (UE), 12-13 listopada w Wilnie została zorganizowana Konferencja Praw Podstawowych pod hasłem „Zwalczanie zbrodni nienawiści w UE” („Combating hate crime in the EU”). W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników z całej UE, w tym ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego, przedstawicieli instytucji i urzędów unijnych, organizacji pozarządowych, rządów państwowych, państwowych organizacji działających w dziedzinie praw człowieka i równych możliwości, partnerów społecznych i organizacji...
Ciąg dalszy wykładów EFHR o prawach człowieka w szkołach

Ciąg dalszy wykładów EFHR o prawach człowieka w szkołach

Opublikowano Listopad 13, 2013
W dniach 11-13 listopada 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) odbyła się kolejna z rzędu seria wykładów o szeroko rozumianej problematyce praw człowieka. Tym razem wykłady przeprowadziło dwoje ekspertów w dziedzinie praw człowieka, a mianowicie dr Laura Koba oraz prof. Wiesław Wacławczyk. Wykłady były skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz średnich rejonu wileńskiego. Lektorzy razem z przedstawicielami EFHR odwiedzili: szkolę średnią im. Św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Awiżeńską szkołę średnią, szkołę średnią im....
Poznaj swoje prawa

Poznaj swoje prawa

Opublikowano Listopad 13, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest pozarządową organizacją w wyniku pogarszającej się sytuacji praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie. Fundacja ma na celu poprawę tej sytuacji poprzez promowanie zasady równości,  zmianę przestrzegania praw człowieka jak i bezpośrednią pomoc prawną osobom poszkodowanym. Należy przyznać, że najbardziej narażone na dyskryminację są osoby, które nie mają wystarczająco informacji na temat przysługujących im praw, możliwości obrony i ogólnego zarysu sytuacji. W związku z tym Fundacja angażuje się w ...
Inicjatywa EFHR z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją

Inicjatywa EFHR z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją

Opublikowano Listopad 11, 2013
W ubiegłą sobotę, 9 listopada, był obchodzony Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją  Rasową oraz Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) aktywnie dołączyła się do międzynarodowej akcji UNITED przeciwko dyskryminacji. Sporo faktorów wskazuje na to, że w państwie litewskim pojawia się wiele przejawów dyskryminacji narodowej, a więc niezbędne jest podejmowanie się konkretnych kroków w celu promowania tolerancji i równego traktowania członków różnych narodowości na Litwie. Działania  grup skrajnie nacjonalistycznych,...
Kajdanki nałożone na działalność prawną organizacji broniących praw człowieka na Litwie

Kajdanki nałożone na działalność prawną organizacji broniących praw człowieka na Litwie

Opublikowano Listopad 11, 2013
Kolejne orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej (NSARL) potwierdza konkluzje krajowych i międzynarodowych raportów na temat braku przestrzegania praw człowieka na Litwie.  Tym razem ofiarą tego najważniejszego sądu na Litwie w sprawach administracyjnych stały się organizacje broniące praw człowieka na Litwie. W konsekwencji NSARL nałożył na wszystkie organizacje kajdanki, uniemożliwiające im walkę sądową na rzecz ochrony praw człowieka na Litwie. 17 września 2012 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła skargę do Służby...
Udział w konferencji z okazji 65-ej rocznicy podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”

Udział w konferencji z okazji 65-ej rocznicy podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”

Opublikowano Listopad 11, 2013
8 listopada bieżącego roku w Rydze odbyła się konferencja zorganizowana przez Łotewski Komitet Praw Człowieka (Latvian Human Rights Committee) z okazji obchodów 65-ego jubileuszu podpisania „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. W konferencji wziął udział również przedstawiciel Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). Motywem przewodnim konferencji była: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – jedno z największych osiągnięć ludzkości” („The Universal Declaration of Human Rights- one of the greatest achievements of the mankind”). W czasie...
EFHR ogłasza konkurs dla młodzieży szkolnej

EFHR ogłasza konkurs dla młodzieży szkolnej

Opublikowano Listopad 10, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas 5-8 wziąć udział w kreatywnym konkursie „Jak rozumiesz prawa człowieka?”, który rusza już 11 listopada. Wystarczy wykorzystać wyobraźnię i wykazać się kreatywnością, aby zdobyć atrakcyjne nagrody! Motywem przewodnim konkursu jest hasło „Jak rozumiesz prawa człowieka?”. Zapraszamy uczniów klas 5-8 do tworzenia prac plastycznych na wskazany temat albo wykonania prac w technice dowolnej (esej, filmik, zdjęcie, komiks itp.). Może być wszystko co jest powiązane z prawami...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”	, Temat III: Unia Europejska (2)

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele” , Temat III: Unia Europejska (2)

Opublikowano Listopad 08, 2013
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach “Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz 17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie radia “Znad Wilii”. Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez internet i będą mieli możliwość wygrać tablet,...
EFHR po raz trzeci na konferencji organizowanej przez UNITED

EFHR po raz trzeci na konferencji organizowanej przez UNITED

Opublikowano Listopad 07, 2013
25-30 października 2013 w Pradze odbyła się kolejna konferencja UNITED.  Tematem konferencji była „Solidarność i walka z nienawiścią” (”Wipe Out Hate ! UNITED in Solidarity”). To już była trzecia UNITED konferencja, na którą została zaproszona Europejska FundacjaPraw Człowieka (EFHR). Szczególna uwaga tym razem była zwrócona na zagadnienie populizmu oraz zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 22-25 maja 2014 r. Sytuacja polityczno – społeczna ujawnia wskazuje na to, iż partie polityczne coraz częściej działają w sposób...
Europejczyku, co wiesz o swoich prawach?

Europejczyku, co wiesz o swoich prawach?

Opublikowano Listopad 06, 2013
Idea obywatelstwa europejskiego pojawiła się w 1947 r., czyli w okresie, kiedy tworzyła się koncepcja samej UE. Jednak faktycznie ustanowione zostało dopiero w Traktacie z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. W jego art. 9 zapisano, że „obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego“. To ważne, bo będąc obywatelem UE mamy określone prawa i obowiązki. Czy znamy je i wiemy jak z nich korzystać? Czy zdajemy sprawę z jego praktycznego wymiaru i wpływu na naszą tożsamość jako Europejczyków? Te pytania mają szczególne znaczenie w...
Europejska Inicjatywa Obywatelska „F2020” dobiegła końca

Europejska Inicjatywa Obywatelska „F2020” dobiegła końca

Opublikowano Listopad 06, 2013
W dniu 1 listopada Europejska Inicjatywa Obywatelska FRATERNITE2020 (F2020) dobiegła końca. Głównym celem inicjatywy było usprawnienie europejskich programów wymian – takich jak Erasmus czy Wolontariat Europejski (EVS) – aby przyczynić się do większego zjednoczenia Europy, opartej na solidarności wśród obywateli. Przez cały rok obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej musieli zebrać 1 mln podpisów wspierających F2020. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) została jedyną organizacją z Litwy, która objęła patronatem F2020 i okazała wsparcie dla...
Kwestia dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic po raz kolejny

Kwestia dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic po raz kolejny

Opublikowano Listopad 04, 2013
Kampania przeciwko dwujęzycznym tabliczkom informacyjnym z nazwami ulic trwa. Fundacja wielokrotnie informowała o wielu krokach (w tym sądowych) różnych instytucji państwowych (zwłaszcza Państwowej Inspekcji Językowej) mających na celu usunięcie tabliczek z nazwami ulic w języku polskim, które są powszechne na terenach zwarcie zamieszkanych przez polską mniejszość narodową na Litwie. Najnowszym orzeczeniem Wileńskiego Sądu Okręgowego z 28 października, dotyczącym kwestii dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic, jest ukaranie dyrektorki Administracji Samorządu Rejonu...
Warsztaty EFHR o prawach człowieka

Warsztaty EFHR o prawach człowieka

Opublikowano Listopad 04, 2013
W dniach 28-30 października Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała kolejny cykl spotkań o szeroko rozumianej tematyce edukacji obywatelskiej i prawach człowieka. Tym razem wykłady przeznaczone były dla 3 grup słuchaczy: wychowanków Domów Dziecka, studentów i słuchaczy Uniwersytu Trzeciego Wieku. W szkoleniach chętnie brali udział również opiekunowie i dyrekcja placówek. Wykłady poprowadziła ekspert w dziedzinie praw człowieka dr Laura Koba. Wiedzę z zakresu praw człowieka pogłębiło ponad 200 osób. Podczas spotkań  omówiono kluczowe pojęcia praw...
1 2 »