entrada-evsEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje, że wniosek Fundacji o akredytację w programie Europejskiego Wolontariatu (EVS) został pozytywnie rozpatrzony. Tym samym EFHR stała się częścią sieci wymiany młodzieży pomiędzy krajami Europy oraz krajami partnerskimi (np. Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia). EFHR może zarówno przyjmować jak i wysyłać wolontariuszy do organizacji pozarządowych.

EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty. Zdobycie umiejętności oraz wiedzy w innym kraju, poznanie innych kultury, nawiązanie nowych kontaktów z innymi młodymi osobami jak Ty – to główne zalety EVS! Jednym z głównych elementów działalności EFHR jest właśnie wspieranie edukacji i świadomości obywatelskiej wśród młodzieży poprzez organizowanie szkoleń na temat ochrony praw człowieka, prowadzenie wykładów w szkołach i na uwersytetach, sporządzanie ulotek, broszur i innych materiałów edukacyjnych.

Warto zaznaczyć, iż proces akredytacyjny był bardzo długi i skomplikowany. Wstępnie Fundacja złożyła wniosek do Narodowej Agencji programu „Młodzież w działaniu” na Litwie. Następnie pracownicy Agencji dokonali wstępnej selekcji wniosków w oparciu o kryteria poprawności formalnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastąpiła oceny meerytoryczna wniosku. W listopadzie przedstawiciele Komitetu Ewaluacyjnego przybyli do siedziby Fundacji w celu omówienia szczegółów przebiegu programu i sprawdzenia jednocześnie warunków pracy w EFHR.

EFHR już od dawna współpracuje z wolontariuszami z różnych krajów (Polska, Anglia, Estonia, Portugalia, Ukraina, Holandia itd.) i cieszy się  coraz większą popularnością. Doświadczeń zebranych w ramach Europejskiego Wolontariatu nie otrzymasz ani w szkole, ani na uniwersytecie.

Możliwy czas pobytu: 2-12 miesięcy (przy grupowych projektach od 2 tygodni do 2 miesięcy)

Warunek wiekowy dla kandydatów: 18-30 lat

Koszty: wszystkie koszty związane z wolontariatem pokrywa EVS (zakwaterowanie, wyżywienie, podróż – 90% kwoty, kieszonkowe i szkolenia językowe)

Chcąc zostać wolontariuszem w ramach projektu, powinieneś /-naś zwrócić się do EFHR, która pomoże Ci znaleźć organizację przyjmującą (https://europa.eu/youth/evs_database) i wraz z partnerami pomoże Ci wypełnić wniosek, a także załatwić ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji znajdziesz na http://jtba.lt/jaunimo-savanoriska-tarnyba/ oraz http://europeanvoluntaryservice.org/

Czekamy na Twoją kandydaturę!

EFHR