Archive for 2014

Kolejny udany rok w kwestii szerzenia wiedzy o prawach człowieka!

Kolejny udany rok w kwestii szerzenia wiedzy o prawach człowieka!

Opublikowano Grudzień 29, 2014
Po raz kolejny rok 2014 okazał się być rokiem owocnym w szkolenia, które zostały przeprowadzone przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Ich tematyka dotyczyła szeroko rozumianych praw i wolności człowieka i obywatela. EHFR, zdając sobie sprawę z powagi kwestii, jaką są prawa człowieka oraz jak mało społeczeństwo o nich wie, przeprowadziła cykl warsztatów dla uczniów w szkołach, dla studentów na uniwersytetach oraz szkoleń ogólnodostępnych. Warsztaty skierowane do młodzieży zostały przeprowadzone m. in. w Sudejkach 28 lipca, gdzie wygłoszono wykład o...
Laureaci projektu „Europejczycy Polacy Obywatele” oraz konkursu „Prawa dziecka oczami dzieci” wyłonieni

Laureaci projektu „Europejczycy Polacy Obywatele” oraz konkursu „Prawa dziecka oczami dzieci” wyłonieni

Opublikowano Grudzień 22, 2014
W tym roku zakończenie realizowanego od kilku lat przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) innowacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” i wyłonienie laureatów ogłoszonego w jego ramach egzaminu z wiedzy o społeczeństwie odbyło się 20 grudnia podczas uroczystej gali w hotelu „Runmis”. Więcej o samym projekcie i jego przebiegu w ubiegłych latach można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Wiedza o społeczeństwie”. Podczas wspomnianej uroczystej gali odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas 5-8...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie ochrony danych osobowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie ochrony danych osobowych

Opublikowano Grudzień 18, 2014
11 grudnia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w trybie prejudycjalnym w sprawie František Ryneš przeciwko Úřad pro ochranu osobních údajů (czeski urząd ds. ochrony danych osobowych). Trybunał stwierdził, że dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r.  w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną. František Ryneš i jego rodzina byli wielokrotnie celem ataków ze...
Zakończenie cyklu audycji w ramach projektu „EFHR konsultuje”

Zakończenie cyklu audycji w ramach projektu „EFHR konsultuje”

Opublikowano Grudzień 16, 2014
Zakończyła się inicjatywa Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) – cykl audycji w radiu nt. praw człowieka. Projekt „EFHR konsultuje“ przewidywał pogłębienie wiedzy słuchaczy polskiego radia „Znad Wilii” na temat przysługujących im praw człowieka i praw mniejszości narodowych. Wszystkie nagrania audycji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Celem projektu było m.in. wzmocnienie świadomości obywatelskiej polskiej mniejszości narodowej, udzielenie bezpośredniej pomocy prawnej osobom poszkodowanym oraz znalezienie odpowiedzi na często powstające...
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka na Uniwersytecie M. Romera

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka na Uniwersytecie M. Romera

Opublikowano Grudzień 13, 2014
10 grudnia br., przedstawiciele Amnesty International (AI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów International Student Association (ISA) Uniwersytetu M. Romera oraz Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) zorganizowali uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka na Uniwersytecie M. Romera. Dzień ten upamiętnił 66. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 1948. Jednym z priorytetowych założeń EFHR jest pogłębianie świadomości na tematy związane z prawami...
EFHR ma nowego praktykanta

EFHR ma nowego praktykanta

Opublikowano Grudzień 12, 2014
Konrad Oleszczuk jest absolwentem prawa i artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów był stypendystą na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz Stanowym Uniwersytecie Indiana w Bloomington w USA. Ukończył też kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Florydy. Zdobywał praktyczne doświadczenie z zakresu prawa udzielając porad prawnych osobom ubogim w Biurze Porad Obywatelskich, a także uchodźcom w ramach projektu Klinika Prawa. Odbywał staże w wielu organizacjach i instytucjach, m.in.: Biurze Rzecznika...
 Wielkie zainteresowanie egzaminem z wiedzy o społeczeństwie

Wielkie zainteresowanie egzaminem z wiedzy o społeczeństwie

Opublikowano Grudzień 11, 2014
Pierwsze dni grudnia dla uczniów biorących udział w realizowanym przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projekcie „Europejczycy, Polacy, Obywatele”  były dniami wzmożonej nauki. W wybranym dniu (3, 4 lub 5 grudnia) mogli oni przystąpić do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Przygotowane przez EFHR pytania dotyczyły 8 przerobionych tematów – samorząd, media masowe, gospodarka, transformacja, globalizacja, konflikty międzynarodowe, wykluczenie społeczne oraz prawo. Uczniowie zapoznawali się z materiałem słuchając audycji emitowanych co środę na falach...
Międzynarodowy dzień wolontariusza

Międzynarodowy dzień wolontariusza

Opublikowano Grudzień 10, 2014
W dniu 5 grudnia 2014 roku odbył sie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z okazji tego święta organizacja Saltes przygotowała wydarzenie w centrum Wilna. Wolontariuszka z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) także uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Głównym celem wydarzenia była promocja wolontariatu. Wolontariusze Wolontariatu Europejskiego promowali i informowali mieszkańców Wilna o swoich różnorodnych lokalnych i międzynarodowych doświadczeniach oraz istocie wolontariatu. Spotkaniu towarzyszyła także akcja „co myślisz o wolontariacie”, każdy mógł...
Konkurs na wsparcie projektów upowszechniających kulturę mniejszości narodowych

Konkurs na wsparcie projektów upowszechniających kulturę mniejszości narodowych

Opublikowano Grudzień 08, 2014
Już kolejny raz Ministerstwo Kultury Litwy ogłosiło konkurs na projekty wspierające upowszechnianie kultury mniejszości narodowych. Działające w sferze kultury na Litwie osoby prawne mogą liczyć na częściowe wsparcie finansowe (do 80%) zgłaszanych od 15 listopada do 15 grudnia b.r. projektów. W tym roku wsparcie finansowe może być przyznane projektom dotyczącym m.in. upowszechniania kultury mniejszości narodowych na Litwie i za granicą, wspierania działalności dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości...
EFHR przeprowadziła warsztaty na temat praw człowieka w szkołach polskich

EFHR przeprowadziła warsztaty na temat praw człowieka w szkołach polskich

Opublikowano Grudzień 05, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej – EFHR) z wielką radością informuje o przeprowadzonych w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2014 r. warsztatach na temat międzynarodowej ochrony praw człowieka w 5 szkołach miasta Wilna i rejonu wileńskiego. Ostatni cykl szkoleń w szkołach mieliśmy we wrześniu b.r. – wtedy przeprowadziliśmy 15 szkoleń dla ponad 500 uczniów. Warsztaty ruszyły 26 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej na Lipówce w Wilnie (w 9 i 10 klasach) oraz w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie (w 10 klasie). 1 grudnia odwiedziliśmy uczniów klas...
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Opublikowano Grudzień 04, 2014
Corocznie 10 grudnia na świecie świętujemy Dzień Praw Człowieka, aby upamiętnić rocznicę uchwalonej 10 grudnia 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów z Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie i Amnesty International zorganizuje dzień pełen niespodzianek, aby uhonorować Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz 64. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 10 grudnia w godzinach 9:00-14:30, Europejska Fundacja Praw Człowieka razem z Amnesty...
Na szkoleniach EFHR rekordowa liczba uczestników!

Na szkoleniach EFHR rekordowa liczba uczestników!

Opublikowano Grudzień 03, 2014
Dn. 3 grudnia  br. w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) odbyły się szkolenia z zakresu praw. Szkolenia poprowadził światowej sławy ekspert z zakresu prawa międzynarodowego prof. Fernand de Varennes. Na szkoleniach pod tytułem  „Jak pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym: teoria i praktyka” poruszane były kwestie związane z trudnościami w zakresie praktycznego stosowania prawa krajowego oraz międzynarodowego. Przyjrzano się podstawowym zasadom łączącym oba systemy prawne, biorąc pod uwagę występujące między nimi naturalne napięcia. Zwrócona...
Egzamin z WOS już 3-4-5 grudnia – sprawdź swoją wiedzę!

Egzamin z WOS już 3-4-5 grudnia – sprawdź swoją wiedzę!

Opublikowano Grudzień 02, 2014
Realizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projekt edukacyjny “Europejczycy, Polacy, Obywatele”, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie dobiega już końca. Wszystkie osiem tematów zostało przedstawionych w audycjach w radiu „Znad Wilii” oraz w piątkowych artykułach na łamach gazety „Kurier Wileński”. Po przejściu kursu, uczniowie zapraszani są do przystąpienia do egzaminu w dniach 3-4-5 grudnia. Egzamin będzie dostępny po zalogowaniu się na...
Europejska Fundacja Praw Człowieka na Dniach Kultury Polskiej w Wilnie

Europejska Fundacja Praw Człowieka na Dniach Kultury Polskiej w Wilnie

Opublikowano Grudzień 01, 2014
W dniach 28-30.11.2014 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się Dni Kultury Polskiej. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) brała w nich czynny udział. W Dniach Kultury Polskiej wzięło udział kilkaset osób. W czasie obchodów wystąpiła Alicja Węgorzewska, Kasia Kowalska i zespół „Armia Dzieci”. Można było także obejrzeć wystawę „Jan Paweł II – Polonia Semper Fidelis”. Wśród materiałów edukacyjnych i informacyjnych, które dostępne były na stoisku Fundacji, były m.in. ulotki EFHR: „Zakaz dyskryminacji – poznaj swoje...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VIII: Prawo

Opublikowano Listopad 28, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
Wiele koncepcji zmiany Ustawy o obywatelstwie, ale czy nie brak tej najważniejszej?

Wiele koncepcji zmiany Ustawy o obywatelstwie, ale czy nie brak tej najważniejszej?

Opublikowano Listopad 26, 2014
Ustawa o obywatelstwie w ostatnim czasie doczekała się publicznej dyskusji, m.in. dzięki zasugerowanym przez prezydent Litwy poprawkom do treści jej przepisów. Jednakże, według specjalistów, proponowane obecnie poprawki mogą być niezgodne z Konstytucją Republiki Litewskiej i doktryną Sądu Konstytucyjnego, gdyż m.in. faworyzowałyby osoby szczególnie zasłużone dla Litwy, dyskryminując zwykłych obywateli. Również Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwraca uwagę na fakt, iż Ustawa o obywatelstwie powinna być gwarantem stabilnej sytuacji obywateli Litwy, dlatego nie...
Ukryte pułapki w Ustawie konstytucyjnej o języku państwowym

Ukryte pułapki w Ustawie konstytucyjnej o języku państwowym

Opublikowano Listopad 25, 2014
18 listopada b.r. w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się konferencja prasowa pt. „W sprawie błędnych interpretacji Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym”, w której Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zadała kilka zasadniczych pytań. Jeszcze w lipcu tego roku EFHR przedstawiła swoją opinię odnośnie projektu ustawy wskazując, że oczekuje, iż państwo litewskie, przyjmując ustawy, nie zapomni o dobrowolnie przyjętych zobowiązaniach międzynarodowych i odrzuci projekty ustaw, które zagrażają prawom człowieka oraz interesom swoich obywateli – mniejszości...
Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

Opublikowano Listopad 24, 2014
W dniach 14-15 listopada w Wałbrzychu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pod tytułem „Zasada proporcjonalności a Prawa Człowieka i Obywatela w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa. Celem seminarium było przedstawienie i omówienie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony praw obywatelskich w systemie prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, założeniem konferencji było również obserwowanie w jakim zakresie...
Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Wykluczenie społeczne

Projekt edukacyjny „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, TEMAT VII: Wykluczenie społeczne

Opublikowano Listopad 21, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o kontynuacji edukacyjnego projektu dla młodzieży szkolnej „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W ciągu 8 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego publikowane będą artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W każdą środę od godz. 17.40 tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad...
Pomoc EFHR dla wychowanków domów dziecka

Pomoc EFHR dla wychowanków domów dziecka

Opublikowano Listopad 20, 2014
20 listopada na całym świecie obchodzimy bardzo przyjemne i radosne święta: Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Powszechny Dzień Dziecka.  Dzisiejszy dzień jest 55 rocznicą uchwalenia Deklaracji praw dziecka oraz 25 rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie przypomnieć o swoich projektach i inicjatywach skierowanych do dzieci. W ramach swojej działalności Fundacja monitoruje m.in. przestrzeganie i poszanowanie praw dzieci, oraz zajmuje się edukacją prawną dzieci i ich opiekunów. W tym zakresie...
1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »