Archive for Styczeń, 2014

EFHR wywalczyła rekompensatę w wysokości ponad 30 000Lt

EFHR wywalczyła rekompensatę w wysokości ponad 30 000Lt

Opublikowano Styczeń 29, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wywalczyła rekompensatę od Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Valstybinio socialinio draudimo fondas) na prawie 30 000 litów. Obywatel Republiki Litewskiej (RL) A.B. zwrócił się do Oddziału Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział) z prośbą o wydzielenie mu odszkodowania z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku spawacza elektrycznego. Oddział po rozpatrzeniu wniosku ustalił, że przedstawiony okres pracy (1980-10-10 do 1985-05-21) nie może być zaliczony do stażu emerytalnego wykonywania...
EFHR przypomina o międzynarodowych zobowiązaniach Litwy w kwestii ochrony praw mniejszości w świetle implementacji Konwencji Ramowej

EFHR przypomina o międzynarodowych zobowiązaniach Litwy w kwestii ochrony praw mniejszości w świetle implementacji Konwencji Ramowej

Opublikowano Styczeń 28, 2014
W związku z toczącą się ostatnio debatą w przedmiocie międzynarodowych zobowiązań Litwy w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie przypomnieć, że w 2000 roku Litwa bez żadnych zastrzeżeń ratyfikowała Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy. W 2012 roku Komitet Ministrów Rady Europy, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania w życie przez Państwa-Strony postanowień Konwencji Ramowej, w swojej rezolucji na temat Litwy zauważył braki w przedmiocie realizacji postanowień dokumentu (rezolucja...
Surowsze warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Surowsze warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Opublikowano Styczeń 27, 2014
Zmiana Artykułu 47 Regulaminu Trybunału, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014, zaostrza warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nowy Artykuł wprowadza dwie znaczące zmiany, które będą miały wpływ na to, czy skarga trafi do działu prawnego, czy też zostanie odrzucona bez uprzedniego rozpatrzenia przez Trybunał. Celem zmian jest zwiększenie skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem.  Pierwsza zmiana dotyczy informacji i dokumentów składanych do Trybunału. Teraz wniesienie skargi będzie...
Kolejny krytyczny rosyjski raport dotyczący praw człowieka na Litwie

Kolejny krytyczny rosyjski raport dotyczący praw człowieka na Litwie

Opublikowano Styczeń 26, 2014
W zeszłym roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pisała o raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Federacji Rosyjskiej  krytykuje obecną sytuację praw człowieka na Litwie. Po raz kolejny w ukazującym się co roku raporcie dotyczącym sytuacji praw człowieka w UE, Rosjanie skrytykowali politykę państw bałtyckich, w tym politykę litewską we wspomnianej dziedzinie. MSZ oznajmiło, że w porównaniu z zeszłym rokiem, sytuacja w sferze praw człowieka na Litwie nie uległa poprawie. MSZ...
Uwagi EFHR dotyczące Narodowej Strategii Edukacji 2013-2022 zostały uwzględnione

Uwagi EFHR dotyczące Narodowej Strategii Edukacji 2013-2022 zostały uwzględnione

Opublikowano Styczeń 23, 2014
Edukacja stanowi podstawę każdego społeczeństwa. Współczesne państwa coraz częściej preferują koncepcję kształcenia się przez całe życie, ułatwiającą członkom społeczeństwa zdobywanie i rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chce z radością poinformować, że podczas przygotowania Narodowej Strategii Edukacji Republiki Litewskiej 2013-2022 zostały uwzględnione również uwagi i spostrzeżenia EFHR. Odpowiednia strategia jest kluczem do jej sprawnego i skutecznego...
Dzięki EFHR kary sądowe za obraźliwe komentarze stają się normą

Dzięki EFHR kary sądowe za obraźliwe komentarze stają się normą

Opublikowano Styczeń 21, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się niezmiernie z kolejnego sukcesu i wygranej sądowej. Sąd Dzielnicowy miasta Wilna (Vilniaus miesto apylinkės teismas) wydał kolejny nakaz karny w sprawie obraźliwego komentarza. Napisał go obywatel Litwy Romualdas R. pod artykułem opublikowanym na portalu internetowym, gdzie autor komentarza porównał Polaków do „gejów”. Komentarz Pana Romualda ukazał się 9-ego grudnia 2012 roku pod jednym z artykułów na temat petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawek do Ustawy Oświatowej na Litwie. W...
EFHR zaprzecza kolejnym kłamstwom Pani Prezydent D. Grybauskaitė

EFHR zaprzecza kolejnym kłamstwom Pani Prezydent D. Grybauskaitė

Opublikowano Styczeń 16, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) kolejny raz z rozczarowaniem śledzi wypowiedzi Pani Prezydent Dali Grybauskaitė. Tym razem Pani Prezydent w swojej wypowiedzi z 14 stycznia br. na forum Parlamentu Europejskiego stwierdziła, iż żadna organizacja europejska, która badała zarzuty o dyskryminację mniejszości narodowych, nie potwierdziła łamania przez Litwę norm międzynarodowych, w tym Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Oprócz tego zdaniem Pani Prezydent nie ma w Europie kraju, w którym mniejszości mogą uczyć się w swoim języku od przedszkola po...
Opinia EFHR w sprawie dwujęzycznego nazewnictwa ulic i nakładanych za nie kar

Opinia EFHR w sprawie dwujęzycznego nazewnictwa ulic i nakładanych za nie kar

Opublikowano Styczeń 14, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w Wilnie pragnie wyrazić swoje obawy dotyczące wyroku Wileńskiego Sądu Okręgowego (Vilniaus Apygardos Teismas) z dnia 23 grudnia 2013, w sprawie dwujęzycznych tabliczek z napisami ulic w rejonie Solecznickim. Sąd ukarał dyrektora administracji samorządu grzywną w wysokości 100 LTL (około 30 euro) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu nakazu sądowego w sprawie zastąpienia dwujęzycznych tablic z nazwami ulic tabliczkami wyłącznie w języku litewskim. Obecnie grzywna za nieusunięcie tablic wynosi ponad 43 000 LTL (około 12 500...
Dzięki EFHR telewizja LNK upubliczni sprostowanie w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców

Dzięki EFHR telewizja LNK upubliczni sprostowanie w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców

Opublikowano Styczeń 13, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chce z radością poinformować o kolejnej wygranej sprawie. 25 listopada Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców (Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija) uznała, że Pani L.M., która złożyła skargę na edycję programu nadanego 27 czerwca 2013 roku w telewizji LNK, ma rację. Po rozpatrzeniu skargi Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców uznała, że dziennikarze telewizji LNK naruszyli art. 13 i 51 Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców (Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas), a telewizja LNK jest zobowiązana w najbliższym...
EFHR zrealizowało najnowsze wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”!

EFHR zrealizowało najnowsze wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”!

Opublikowano Styczeń 06, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o najnowszym wydaniu podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który został przygotowany z myślą o młodzieży klas 9-12. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie uczniom niezbędnych podstaw wiedzy o zachodzących w naszym otoczeniu procesach politycznych i społecznych, w tym również problemach i wyzwaniach współczesnego świata. W podręczniku jest poruszany szeroki zakres tematyczny, zawierający liczne odniesienia do realiów życia na Litwie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy staje się o wiele ciekawsze....