Archive for Luty, 2014

Darmowa nauka języka

Darmowa nauka języka

Opublikowano Luty 26, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje, że po krótkiej przerwie znowu działa strona internetowa umożliwiająca naukę jęz. angielskiego. Dzięki życzliwości National Digital Learning Arena masz możliwość pogłębić znajomość języka angielskiego i to bezpłatnie. Na podstronie Language and Grammar znajdziesz wiele sposobów jak się uczyć języka, m.in. wymowa języka, gramatyka, ćwiczenia ze słowami i tekstami, a nawet filmiki animacyjne, za pomocą których nauka języka na pewno się nie znudzi. Quizy, opowiadania, filmiki, ćwiczenia, testy i...
EFHR na koncercie charytatywnym ,,My razem”

EFHR na koncercie charytatywnym ,,My razem”

Opublikowano Luty 25, 2014
23 lutego w Domu Kultury Polskiej (DKP) odbył się koncert charytatywny ,,My razem”. Na koncercie wystąpiło mnóstwo zespołów mniejszości narodowych, m.in. Polski Zespół Pieśni „Tumelianka”, Rosyjski Zespół Folklorystyczny „Bylina”, Białoruski Zespół Folklorystyczny „Switanak” i inne. Korzystając z możliwości dotarcia do szerokiego grona przedstawicieli mniejszości narodowych Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do DKP, aby zapoznać uczestników ze swą działalnością, udzielić informacji o prawach...
Podręczniki „Polacy, Europejczycy, Obywatele” już w rękach uczniów

Podręczniki „Polacy, Europejczycy, Obywatele” już w rękach uczniów

Opublikowano Luty 24, 2014
Z wielką radością informujemy, iż dzięki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), uczniowie klas 9-12 otrzymali najnowsze wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”. Zadaniem przygotowanego podręcznika jest dostarczenie młodym Polakom mieszkającym na Litwie niezbędnych podstaw wiedzy o zachodzących w naszym otoczeniu procesach politycznych i społecznych, w tym również problemach i wyzwaniach współczesnego świata. Podręcznik ten jest uzupełnieniem innowacyjnego projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, którego finał odbył się w...
EFHR wyraża solidarność z Ukrainą

EFHR wyraża solidarność z Ukrainą

Opublikowano Luty 21, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)  z wielkim niepokojem śledzi coraz bardziej dramatyczną sytuację na Ukrainie. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie falą przemocy na Ukrainie,  która ponosi ze sobą ofiary śmiertelne. EFHR wypowiada się przeciwko stosowaniu przemocy wobec pokojowych demonstrantów.  Władza powinna służyć ludziom i działać w imię dobra wspólnego, a nie prowadzić represje przeciwko pokojowo demonstrującym obywatelom, co jest oczywistym naruszeniem praw i wolności człowieka. Wyrażamy solidarność z ukraińskim społeczeństwem oraz wzywamy...
Litwa postanowiła bardziej zaangażować się w politykę migracyjną

Litwa postanowiła bardziej zaangażować się w politykę migracyjną

Opublikowano Luty 18, 2014
Rząd Litewski zatwierdził nowe wytyczne odnośnie nowoczesnej polityki migracyjnej. Obejmuje ona także lepsze warunki do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów na Litwie. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chciałaby zwrócić uwagę na ciekawy aspekt tego dokumentu, który napawa optymizmem. Są to wytyczne podkreślające znaczenie tolerancji wobec cudzoziemców. Promowanie tolerancji rasowej i etnicznej, kulturowej, zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i rasizmu mają stać się ważny elementem tej polityki. Warto zauważyć, że polityka migracyjna UE jest...
Ukazał się Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2013

Ukazał się Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2013

Opublikowano Luty 17, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o wydaniu przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) publikacji: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2013. SNPL jest społeczną organizacją jednoczącą naukowców Polaków Litwy. Stowarzyszenie zostało założone w 1989 r. w celu zaspokajania wspólnych potrzeb i celów, rozwoju nauki i sztuki oraz podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży. Obecnie do SNPL należy 62 członków – doktorzy habilitowani oraz doktorzy – z różnych dziedzin nauki. Rocznik Stowarzyszenia...
Prawo do korzystania z języka mniejszości narodowej jest kwestią interpretacji

Prawo do korzystania z języka mniejszości narodowej jest kwestią interpretacji

Opublikowano Luty 14, 2014
Sąd Konstytucyjny Litwy powtórnie rozpatruje pytanie o wyjaśnienie niektórych założeń orzeczenia Sądu Konstytucyjnego z dnia 21 października 1999 roku, dotyczących pisowni nazwisk w paszporcie obywateli RL. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwraca uwagę, że możliwość korzystania z języka mniejszości narodowej w życiu publicznym zależy od interpretacji. Konstytucja RL przewiduje jedynie, że językiem państwowym jest język litewski. Konstytucja nie zawiera zakazu wprowadzenia języka pomocniczego, także bezpośrednio nie zabrania pisowni nazwisk i imion w formie...
Nowy praktykant w EFHR

Nowy praktykant w EFHR

Opublikowano Luty 10, 2014
Paweł Gołoburda, studiuje IV rok prawa w Kolegium Nauk Społecznych (KLN). Jest pierwszym praktykantem z KLN , z którym Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) niedawno podpisała umowę o współpracy.    W czasie studiów nie raz spotkał się z zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, a teraz postanowił skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z rzeczywistością. Na pytanie, dlaczego podjął decyzję, by odbyć praktyki właśnie w EFHR, odpowiedział – ,,Wybrałem EFHR, ponieważ uważam że jest to najlepsza organizacja w zakresie ochrony praw człowieka na Litwie,...
Redakcja Alfa zmienia treść swojego artykułu na wniosek EFHR

Redakcja Alfa zmienia treść swojego artykułu na wniosek EFHR

Opublikowano Luty 06, 2014
18 lipca 2013 roku na stronie internetowej www.alfa.lt ukazał się artykuł pod tytułem „Europejska Fundacja Praw Człowieka nie udowodniła, że toalety nie mogą być nazywane WC”, w którym była opisana sprawa sądowa odnosząca się do używania publicznych napisów WC. Sprawę sądową rozpoczęto na podstawie skargi Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), która zaskarżyła decyzję Państwowej Inspekcji Językowej (PIJ, lit. Valstybinė kalbos inspekcija). EFHR wskazała, że w litewskim alfabecie nie ma litery „W”, dlatego skrót „WC” powinien być zamieniony...
Dzieki EFHR została przyznana kara za dyskryminację w miejscu pracy

Dzieki EFHR została przyznana kara za dyskryminację w miejscu pracy

Opublikowano Luty 05, 2014
Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Litewski Rzecznik Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) podjął decyzję o udzieleniu upomnienia dyrektor przedszkola z powodu dyskryminacji pracownika z powodu jej wieku oraz narodowości. Ponadto, Rzecznik zalecił samorządowi miasta Wilna dokonanie weryfikacji zasadności dalszego pełnienia funkcji przez obecnego dyrektora przedszkola. Unia Europejska, a z nią też państwa członkowskie uznały walkę z dyskryminacją związaną z wiekiem za jedną z głównych zasad prawa unijnego. Zarówno na...
EFHR wciągnięta do najnowszej „Europejskiej książki adresowej przeciwko rasizmowi”

EFHR wciągnięta do najnowszej „Europejskiej książki adresowej przeciwko rasizmowi”

Opublikowano Luty 04, 2014
Międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych „UNITED for Intercultural Action” (pl. „Zjednoczeni do działania międzykulturowego”) zrealizowała kolejne wydanie książki adresowej zawierającej listę organizacji pozarządowych z całej Europy, podejmujących działania na rzecz tolerancji oraz przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi, a także wspierających mniejszości narodowe, etniczne, emigrantów i uchodźców. Na listę adresów została wciągnięta również Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR). Książki adresowa „European Address Book Against Racism”, zawiera...