Archive for Marzec, 2014

Nowy film Rady Europy

Nowy film Rady Europy

Opublikowano Marzec 31, 2014
Rada Europy , organizacja zajmująca się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji, rządów prawa  i współpracy państw członkowskich w dziedzinie kultury udostępniła pasjonujący film opowiadający o jej działalności. Możemy się z niego dowiedzieć, że to na mocy Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka z 4 listopada 1950 roku i ponad 200 innych aktów prawnych Rada Europy działa nad poprawą jakości  życia dla ponad 800 milionów ludzi żyjących w 47 państwach członkowskich. W tym materiale Rada Europy została przedstawiona  jako  wiodącą na...
Konkurs dla młodzieży „Jesteśmy podobni”

Konkurs dla młodzieży „Jesteśmy podobni”

Opublikowano Marzec 31, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o rozpoczęciu nowego projektu dla uczniów – „Jesteśmy podobni”. Jednym z głównych celów projektu jest m.in. pogłębienie integracji społecznej polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie, poprawienie wizerunku zarówno Polaków jak i Litwinów w społeczeństwie oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów panujących wśród przedstawicieli obu narodowości. Tematem przewodnim konkursu dla uczni klas 9-12 jest hasło „Jesteśmy podobni”. Sami uczestnicy decydują o tym, w jakim charakterze...
Sesja edukacyjna w Budapeszcie

Sesja edukacyjna w Budapeszcie

Opublikowano Marzec 30, 2014
W dniach od 16 do 23 marca w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa sesja edukacyjna „Be active, be open, be YPA!“ (pl. „Bądź aktywny, bądź otwarty, bądź YPA“), zorganizowana przez Sieć Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju (Youth Peace Ambassadors Network) oraz przy współpracy z Działem Młodzieży z ramienia Rady Europy.  Udział w nim wzięła również przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Dorota Skoczyk, wraz z jeszcze dwoma osobami z Litwy. W sesji wzięło udział 35 osób pracujących lub działających przy...
Kolejna nadzieja na przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych

Kolejna nadzieja na przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych

Opublikowano Marzec 29, 2014
Dnia 29 marca 2014 r. podpisane zostało międzypartyjne porozumienie w sprawie podstawowych wytycznych polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności na lata 2014-2020. Jednym z punktów porozumienia jest m.in. zapis o przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych jest standardem w państwach Rady Europy. Obecnie Litwa nie ma ustawy chroniącej specyficzne prawa mniejszości narodowych, chociaż mniejszości narodowe stanowią ok. 16% społeczeństwa litewskiego. Tym samym jest...
EFHR na uroczystej ceremonii wręczenia nagród konkursu „Powiedz NIE dyskryminacji”

EFHR na uroczystej ceremonii wręczenia nagród konkursu „Powiedz NIE dyskryminacji”

Opublikowano Marzec 28, 2014
20 marca br. w Wilnie Centrum Badań i Ochrony Praw Podstawowych zorganizowało uroczystą ceremonię wręczenia nagród krajowego konkursu pod hasłem „Powiedz NIE dyskryminacji”. Konkurs odbywał się w dniach od 15 stycznia do 20 marca, uczestnikami były dzieci w wieku 5 – 12 lat oraz młodzież w wieku 13 – 19 lat. Zadaniem uczestników było przekazanie tematu konkursu w jasny sposób w formie rysunków, plakatów, broszur, nagrań itd. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) została zaproszona na ceremonię wręczenia nagród w charakterze gościa. EFHR z przyjemnością...
EFHR na otwarciu kampanii „Myliu Panda”

EFHR na otwarciu kampanii „Myliu Panda”

Opublikowano Marzec 24, 2014
20 marca b.r. w Narodowej Galerii Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie kampanii „Myliu Panda”, której organizatorem jest litewska organizacja pozarządowa „Narodowy Instytut Integracji Socjalnej” („Nacionalinis socialinės integracijos institutas“), jest skierowana przeciwko mowie nienawiści w Internecie. Głównym punktem otwarcia kampanii była dyskusja, w której udział wzięła również przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Ewelina Baliko. Uczestnicy dyskusji omówili kwestię rozpowszechnienia nienawiści na Litwie w różnych formach, a także...
Sukces EFHR: Komisja Petycji rozpatrzy petycję Fundacji w sprawie listu Ministra Steponavičiusa

Sukces EFHR: Komisja Petycji rozpatrzy petycję Fundacji w sprawie listu Ministra Steponavičiusa

Opublikowano Marzec 20, 2014
19 marca b.r. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) w sprawie nieprzestrzegania przez władze litewskie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W 2011 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej wysłało list do 26 000 przedstawicieli mniejszości narodowej na Litwie (Polaków, Rosjan i Białorusinów) z informacją o zmianiach ustawy Oświaty. Pismo było wysłane w różnych...
Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi

Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi

Opublikowano Marzec 19, 2014
Jak co roku, 15-23 marca prowadzona jest ogólnoeuropejska akcja Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi. Jest to wyjątkowy tydzień, mający na celu podkreślenie różnorodności kontynentu europejskiego. Organizowany jest przede wszystkim z myślą o ludziach, którzy na co dzień angażują się w sprawy tolerancji i równości społecznej. Wśród założeń Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) jest walka z rasizmem, przez co Fundacja została wciągnięta do „Europejskiej książki adresowej przeciwko rasizmowi”. W największych miastach Europy, również w Wilnie,...
EFHR rozpoczyna nowy projekt „Jesteśmy podobni”

EFHR rozpoczyna nowy projekt „Jesteśmy podobni”

Opublikowano Marzec 18, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o rozpoczęciu nowego projektu dla uczniów – „Jesteśmy podobni”. Jednym z głównych celów projektu jest m.in. pogłębienie integracji społecznej polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie, poprawienie wizerunku zarówno Polaków jak i Litwinów w społeczestwie oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów panujcych wśród przedstawicieli obu narodowości. EFHR zaprasza wszystkich uczniów polskich i litewskich szkół rejonu wileńskiego oraz Wilna (9-12 klas) do udziału w projekcie, podczas którego...
Wykład EFHR dla studentów z Niemiec

Wykład EFHR dla studentów z Niemiec

Opublikowano Marzec 17, 2014
15-tego marca b.r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wykład na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie. Wykład był skierowany do 20 studentów oraz 2 nauczycieli z Uniwersytetu Politechniki w Chemnitz, w Niemczech. Studenci programu Europeistyki mają projekt licencjacki na temat mniejszości narodowych na Litwie, dlatego też zdecydowali się spotkać z przedstawicielami EFHR, jako że jest to najbardziej aktywna organizacja działająca w tym zakresie i idealnie wpasowująca się w temat projektu. Wykład rozpoczęła krótka prezentacja na temat...
Kolejny atak na dwujęzyczne tablice

Kolejny atak na dwujęzyczne tablice

Opublikowano Marzec 14, 2014
Ostatni incydent w Jaszunach potwierdza niestety obawy wyrażone przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). 11 marca b.r. zerwano polskie tabliczki z prywatnych budynków. Zaistniała sytuacja na Litwie, a mianowicie brak jasnej regulacji praw mniejszości narodowych, powoduje karygodne naruszenia podstawowych praw człowieka. EFHR kilkakrotnie informowała społeczność, iż na dzień dzisiejszy nie ma żadnego wyroku sądowego ani decyzji instytucji rządowych, które nakazałyby mieszkańcom usunięcie  napisów innych niż litewskie. Dowolne wtargnięcie na teren prywatny bez...
EFHR weźmie udział w projekcie dla rozwoju Spójności Społecznej na Litwie

EFHR weźmie udział w projekcie dla rozwoju Spójności Społecznej na Litwie

Opublikowano Marzec 13, 2014
Z radością informujemy, że Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowych warsztatach dla rozwoju spójności społecznej „Exercising our Rights!- Developing new tools in support of Social Cohesion“ (pl. Ćwiczmy swoje prawa! –Wypracowanie nowych narzędzi wzmocnienia Spójności Społecznej). Pracownicy EFHR wezmą udział w cyklu szkoleń w Belgii, Serbii oraz Hiszpanii, organizowanych przez Youth for Exchange and Understanding (pl. Młodzież dla Wymiany i Zrozumienia, abr. YEU). W międzyczasie każda organizacja biorąca...
EFHR o skargach o dyskryminację składanych do Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości

EFHR o skargach o dyskryminację składanych do Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości

Opublikowano Marzec 07, 2014
Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości przedstawiła rezultaty i proces przeprowadzania badania skarg o dyskryminację ze względu na narodowość. Jak wynika z przedstawionych danych, ok. 9 -15% wszystkich skarg, rozpatrywanych przez Służbę Kontrolera ds. Równych Możliwości, dotyczyło skarg o dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, język, pochodzenie, przynależność etniczną. W 2009 r. stanowiły one 12% wszystkich rozpatrywanych skarg, 2010 – 15%, 2011 – 13,5%, 2012 – 9%, 2013 – 5%. Skargi te,...
Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

Reglamentacja pisowni imion i nazwisk – w rękach Państwowej Komisji Języka Litewskiego

Opublikowano Marzec 06, 2014
Dn. 27 lutego br. Sąd Konstytucyjny RL w końcu uznał, iż pisownia imion oraz nazwisk w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej jest przede wszystkim kwestią językową. Główną rolę w tej kwestii ma pełnić Państwowa Komisja Języka Litewskiego (PKJL), której jedną z podstawowych funkcji jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej. Ponadto, opinia Komisji ma być zawsze uwzględniana, jeśli jest rozpatrywana reglamentacja pisowni imion oraz nazwisk w paszporcie. Najważniejszym wyjaśniającym aspektem Sądu Konstytucyjnego jest stwierdzenie, że...
EFHR na obchodach Dnia Mickun

EFHR na obchodach Dnia Mickun

Opublikowano Marzec 03, 2014
2 marca br. w Mickunach obchodzono uroczystość Dnia Mickun, podczas której został poświęcony  herb i flaga gminy.  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do Mickun w celu zapoznania mieszkańców gminy ze swoją działalnością oraz udzielenia im bezpłatnych konsultacji prawnych. Stoisko EFHR podczas uroczystości przyciągnęło mnóstwo osób, wśród których byli mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny. Mieszkańcy gminy byli mile zaskoczeni ilością materiału edukacyjnego, który przygotowała i bezpłatnie udostępniła Fundacja. Wśród nich była...