Archive for Kwiecień, 2014

Akcja charytatywna EFHR dla Domów Dziecka

Akcja charytatywna EFHR dla Domów Dziecka

Opublikowano Kwiecień 26, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że w ramach swojej działalności miała okazję przeprowadzić akcję charytatywną w domach dziecka w Wilnie i na Wileńszczyźnie. W okresie świąt wielkanocnych pracownicy EFHR odwiedzili wychowanków domów dziecka w Solecznikach, Podbrodziu, Niemenczynie oraz na wileńskim Antokolu, którym zostały przekazane dary ufundowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców Fundacji. Na ręce dyrekcji placówek zostały przekazane dary w postaci książek, publikacji edukacyjnych, gier planszowych, artykułów biurowych...
Cel spraw sądowych Europejskiej Fundacji Praw Człowieka – wykrywanie luk w prawie

Cel spraw sądowych Europejskiej Fundacji Praw Człowieka – wykrywanie luk w prawie

Opublikowano Kwiecień 14, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie. Jednym z celów EFHR jest wykrywanie luk w systemie prawnym. Fundacja prowadzi sprawy sądowe w celu wykrycia owych luk w prawie litewskim, co z kolei generuje pozytywne zmiany zarówno w systemie prawnym, jak i świadomości społeczeństwa. Jednym z takich sukcesów było między innymi zezwolenie Komisji na używanie oryginalnej formy zapisu imion i nazwisk w innych językach również w dokumentach oficjalnych, które zostało...
Kolejny projekt ustawy o pisowni  imion i nazwisk  – wielki niewypał

Kolejny projekt ustawy o pisowni imion i nazwisk – wielki niewypał

Opublikowano Kwiecień 11, 2014
10 kwietnia b.r. w Sejmie zarejestrowano kolejny projekt ustawy pisowni imion i nazwisk w dokumentach. Projekt podpisali przedstawiciele wszystkich frakcji, oprócz AWPL. Alternatywny projekt przewiduje możliwość zapisu „imion i nazwisk” w formie oryginalnej na dodatkowej stronie paszportu. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) spostrzega, iż ta ustawa, jak i projekt socjaldemokratów (http://www.efhr.eu/2014/04/07/projekt-ustawy-liberalizujacy-pisownie-imion-i-nazwisk-nadal-brak-rozwiazania-problemu/) nie rozstrzyga problemu pisowni imion i nazwisk przedstawicieli mniejszości...
Sądy litewskie w dalszym ciągu wyznaczają kary pieniężne za dwujęzyczne nazwy ulic

Sądy litewskie w dalszym ciągu wyznaczają kary pieniężne za dwujęzyczne nazwy ulic

Opublikowano Kwiecień 10, 2014
Sąd dzielnicowy m. Wilna wymierzył karę pieniężną za dwujęzyczne tabliczki, które są zgodne z prawem międzynarodowym i obowiązują również dla państwa litewskiego. Tym razem „naruszycielem“ została Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego L. Kotłowska, której za niewykonanie orzeczenia wyznaczono grzywnę wysokości 6000 litów. Nadal co prawda rekordowa kwota grzywny należy do Dyrektora Rejonu Solecznickiego, Bolesława Daszkiewicza, której wysokość opiewa na 43 000...
EFHR na międzynarodowej konferencji naukowej

EFHR na międzynarodowej konferencji naukowej

Opublikowano Kwiecień 09, 2014
9  kwietnia b.r. rozpoczęła się trzydniowa konferencija naukowa pt. „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku“, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Uwzględniając aktualne tematy, które będą poruszane podczas konferencji, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) skorzystała z możliwości zapoznania uczęstników i gości konferencji ze swoją działalnością. Przedstawiciele EFHR opowiedzieli o celach Fundacji, jej działalności, a także o osiągnietych sukcesach – wygranych...
45 pisarzy litewskich sprzeciwia się oryginalnej pisowni nazwisk

45 pisarzy litewskich sprzeciwia się oryginalnej pisowni nazwisk

Opublikowano Kwiecień 08, 2014
Dnia 8 kwietnia 2014 r. 45 litewskich pisarzy wystosowało do najwyższych władz na Litwie oświadczenie, w którym wyraziło swój sprzeciw wobec oryginalnej pisowni imion i nazwisk w wydawanych na Litwie dokumentach. Zdaniem Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przykre i rozczarowujące jest, że część inteligencji litewskiej nie rozumie i nie chce uregulowania kwestii, które nie są zachcianką części społeczeństwa, ale wchodzą w zakres praw człowieka. Zdaniem pisarzy uprawomocnienie nielitewskich znaków w dokumentach byłoby m.in. sprzeczne z konstytucyjną zasadą...
Projekt ustawy “liberalizujący” pisownię imion i nazwisk – nadal brak rozwiązania problemu

Projekt ustawy “liberalizujący” pisownię imion i nazwisk – nadal brak rozwiązania problemu

Opublikowano Kwiecień 07, 2014
Wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas i starosta sejmowej frakcji socjaldemokratów Irena Šiaulienė wnieśli do Sejmu projekt ustawy przewidujący zliberalizowany tryb pisowni imion i nazwisk. Uwzględniając migrację ludności, ciągle wzrastającą liczbę małżeństw mieszanych, potrzebę ochrony praw dzieci rodzących się w takich małżeństwach, autorzy projektu proponują autentyczną pisownię imion i nazwisk. Do inicjatywy projektu ustawy niewątpliwie przyczyniło się  orzeczenie Sądu Konstytucyjnego RL z dnia 27 lutego 2014 r., na podstawie którego Sąd orzekł, że...
Konferencja na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

Konferencja na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

Opublikowano Kwiecień 04, 2014
3 kwietnia b.r. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wzięli udział w konferencji organizowanej przez Zarząd Organizacji Młodzieżowych na Litwie (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, LiJOT), która odbyła się w Sejmie Republiki Litewskiej. Tematem przewodnim konferencji była współpraca organizacji młodzieżowych oraz pracujących z młodzieżą z samorządami lokalnymi (“Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda”). W konferencji wziął udział wice-minister Ochrony Socjalnej i Pracy, doradca Premiera Litwy, liczna grupa pracowników...
Wesprzyj działalność EFHR!

Wesprzyj działalność EFHR!

Opublikowano Kwiecień 03, 2014
Jak co roku do 2 maja każdy może przekazać 2% swoich dochodów dla naszej Fundacji. Dzięki Waszemy wsparciu będziemy mogli kontynuować nasze działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie. Priorytetami EFHR w roku 2014 jest zapewnieni przyjęcia niezbędnych ustaw mających na celu zapewnienie mniejszościom narodowych ich praw, jak również dalsze kształcenie społeczeństwa w dziedzinie przestrzegania i ochrony praw człowieka. Działamy dopiero od 2010 roku, a już udało nam się osiągnąć bardzo dużo (www.efhr.eu). To wszystko dzięki...
Wyjazd informacyjny EFHR

Wyjazd informacyjny EFHR

Opublikowano Kwiecień 02, 2014
27 marca w Domu Kultury Polskiej (DKP) odbył się pokaz filmu „Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych”, przedstawiający dramatyczne relacje 4 żołnierzy podziemia niepodległościowego, prowadzących walkę zbrojną z NKWD i UB w latach 1945 – 1948. Korzystając z możliwości Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do DKP, aby zapoznać widzów ze swą działalnością, udzielić informacji na temat praw człowieka i dyskryminacji, a także odpowiedzieć na powstałe pytania prawne. Stoisko EFHR przyciągnęło mnóstwo osób. Widzowie byli mile zaskoczeni...
EFHR została członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu „LAVA“

EFHR została członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu „LAVA“

Opublikowano Kwiecień 02, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chce z radością poinformować, że została członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu (Lietuvos atsakingo verslo asociacija, LAVA). LAVA jest przedłużeniem działalności NAVĮT (Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT), czyli Narodowej Sieci Przedsiębiorstw, prowadzących odpowiedzialną działalność przedsiębiorczą. Celem stowarzyszenia jest promowanie odpowiedzialnego rozwoju litewskich organizacji i firm, tworzenie przychylnych warunków dla rozwoju całego państwa oraz działanie na rzecz społecznej...
Sprawa bezprawnego nieudzielenia prawa przystąpienia do akredytacji dla Szkoły Średniej w Trokach trafiła do sądu

Sprawa bezprawnego nieudzielenia prawa przystąpienia do akredytacji dla Szkoły Średniej w Trokach trafiła do sądu

Opublikowano Kwiecień 01, 2014
Dnia 19 grudnia 2013 r., na posiedzeniu Rady samorządu rejonu trockiego, głosami 14 z 25 radnych koalicji rządzącej, Szkołę Średnią w Trokach pozbawiono prawa do akredytacji. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), uznając decyzję za nieuzasadnioną i niezgodną z aktami prawnymi, zaangażowała się w wyjaśnienie sprawy i udzieliła bezpłatnej pomocy prawnej władzom szkoły. EFHR przypomina, że decyzją Rady samorządu rejonu trockiego prawo przystąpienia do akredytacji programów kształcenia średniego na rok 2014 otrzymały następujące szkoły: Szkoła Średnia w...