2014-03-04 14.12.40Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) chce z radością poinformować, że została członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu (Lietuvos atsakingo verslo asociacija, LAVA).

LAVA jest przedłużeniem działalności NAVĮT (Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT), czyli Narodowej Sieci Przedsiębiorstw, prowadzących odpowiedzialną działalność przedsiębiorczą. Celem stowarzyszenia jest promowanie odpowiedzialnego rozwoju litewskich organizacji i firm, tworzenie przychylnych warunków dla rozwoju całego państwa oraz działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie LAVA jest również jedynym na Litwie przedstawicielem United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych założeń United Nations Global Compact jest zasada poszanowania praw człowieka w działalności gospodarczej. Stowarzyszenie LAVA zrzesza niemal 30 różnego typu przedsiębiorstw, organizacji oraz firm na Litwie (listę członków można znaleźć tutaj). Działalność oraz współpraca członków stowarzyszenia będzie polegała na wymianie doświadczeń, organizowaniu wspólnych szkoleń, spotkań, promowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu etc.

logoEFHR niezmiernie cieszy się, że została przyjęta do grona członków stowarzyszenia LAVA oraz pokłada nadzieję, iż współpraca będzie owocna i otworzy nowe możliwości rozwoju oraz wymiany doświadczeń.

Z działalnością i założeniami stowarzyszenia LAVA można zapoznać się tutaj.

EFHR