2014_03_27_50727 marca w Domu Kultury Polskiej (DKP) odbył się pokaz filmu „Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych”, przedstawiający dramatyczne relacje 4 żołnierzy podziemia niepodległościowego, prowadzących walkę zbrojną z NKWD i UB w latach 1945 – 1948.

Korzystając z możliwości Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała wyjazd do DKP, aby zapoznać widzów ze swą działalnością, udzielić informacji na temat praw człowieka i dyskryminacji, a także odpowiedzieć na powstałe pytania prawne.

Stoisko EFHR przyciągnęło mnóstwo osób. Widzowie byli mile zaskoczeni ilością materiału edukacyjnego, który przygotowała i bezpłatnie udostępniła Fundacja: broszury Rady Europy, plakaty i materiały edukacyjne na temat praw człowieka, ulotki informacyjne. W dystrybucji były również gadżety EFHR (długopisy, znaczki), które bardzo zaciekawiły młodszych gości.

Przedstawiciele EFHR zachęcali do interesowania się kwestiami związanymi z członkowstwem Litwy w Unii Europejskiej (UE) i Radzie Europy (RE). Zapoznawali z aktualnymi informacjami prawnymi na stronie EFHR, gdzie można znaleźć sporo informacji o wygranych bądź prowadzonych sprawach z zakresu praw człowieka, o prowadzonych kampaniach, ściągnąć materiały informacyjne dotyczące przysługujących praw, broszury na temat UE, RE a także ulotki EFHR. Również udzielone były bezpłatne konsultacje prawne.

EFHR cieszy się, że miała możliwość zaprezentować swą działalność dla przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie oraz z rosnącego zainteresowania działalnością Fundacji.

Do następnych spotkań!