Archive for Maj, 2014

EFHR została członkiem ENAR

EFHR została członkiem ENAR

Opublikowano Maj 31, 2014
Pragniemy z wielką radością poinformować, że wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) o uzyskanie członkostwa w Europejskiej Sieci przeciwko Rasizmowi (European Network Against Racism – ENAR) został pozytywnie rozpatrzony i tym samym, EFHR uzyskała członkowstwo w tej sieci. ENAR jest ogólnoeuropejską antyrasistowską siecią, zrzeszającą organizacje pozarządowe działające na rzecz równości rasowej. Zakres ich działań obejmuje również ułatwianie współpracy w społeczeństwach obywatelskich. Organizacja została założona w 1998 roku, a jej misją...
Konkurs dla młodzieży „Jesteśmy podobni” został przedłużony do końca września 2014 roku!

Konkurs dla młodzieży „Jesteśmy podobni” został przedłużony do końca września 2014 roku!

Opublikowano Maj 30, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje, że konkurs dla uczniów klas 9-12 „Jesteśmy podobni” zostaje przedłużony do 30 września 2014 roku! Dostaliśmy liczne wiadomości i telefony – zarówno od uczniów, jak i nauczycieli – z prośbą o przedłużenie konkursu z powodu zbliżających się egzaminów i wakacji, Mamy nadzieję, że okres letni zaowocuje wyobraźnią! Dziękujemy też za już nadesłane eseje, zdjęcia, filmiki i prace plastyczne. Przypominamy, że konkurs „Jesteśmy podobni“ stwarza młodzieży możliwość publicznego wyrażenia swojego zdania...
Kolejny sukces EFHR i Szkoły Średniej w Trokach

Kolejny sukces EFHR i Szkoły Średniej w Trokach

Opublikowano Maj 29, 2014
zdjęcie: delfi.lt Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że udzielona przez nią pomoc prawna w przygotowaniu pism procesowych przyczyniła się do wygrania następnej sprawy sądowej. Tym razem dotyczyła ona rzekomego naruszenia prawa administracyjnego przez przedstawiciela komitetu reprezentacyjnego Szkoły Średniej w Trokach, który w dniu 3 kwietnia 2014 roku zorganizował pikietę protestacyjną przeciwko planom reorganizacji wewnętrznej struktury szkoły. G.S., przedstawicielowi komitetu reprezentacyjnego szkoły, sporządzono protokół naruszenia prawa zgodnie z...
Polska i Polacy oczami Litwinów - inicjatywa na rzecz budowania przyjaznych stosunków

Polska i Polacy oczami Litwinów – inicjatywa na rzecz budowania przyjaznych stosunków

Opublikowano Maj 28, 2014
Z okazji 20-tej rocznicy podpisania w Wilnie Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, Ambasada RP przygotowała serię filmików, w których swoje wrażenia i opinie o Polsce wyrażają znani Litwini: politycy, naukowcy, osoby związane ze sportem i kulturą, studenci, a także inni przedstawiciele społeczeństwa litewskiego. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża wielkie zadowolenie z przygotowanej inicjatywy, wierząc, że promocja filmików nie tylko przyczyni się do budowania wzajemnego...
Raport alternatywny organizacji pozarządowych w sprawie implementacji Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie

Raport alternatywny organizacji pozarządowych w sprawie implementacji Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie

Opublikowano Maj 26, 2014
Alternatywny Raport Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (zwanej dalej – EFHR) ma na celu przedstawienie rzeczywistej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, jakich prawa regulowane są ratyfikowaną przez państwo dnia 17 lutego 2000 r. Konwencją Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych (KROMN). Umowa weszła w życie 1 lipca 2000 r. Raport zawiera dane i dokumenty, które mogą być pomocne we właściwym ocenieniu stopnia, w jakim Litwa wywiązała się z zobowiązań konwencyjnych. Należy podkreślić, że wszelkie pochwalne, jak i krytyczne słowa zawarte w raporcie wynikają...
Samir Safarli – nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Samir Safarli – nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Opublikowano Maj 24, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt przedstawić nowego praktykanta, pochodzącego z Azerbejdżanu – Samira Safarliego.  Od dwóch lat studiuje prawo międzynarodowe w Międzynarodowej Szkole Prawa I Biznesu (Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla) w Wilnie. Od zawsze interesowały go prawa człowieka, ponieważ to właśnie one są podstawą demokratycznego społeczeństwa. Jak sam zauważył: ,,Ucząc się o prawach człowieka, odkrywamy szacunek, uczciwość, sprawiedliwość i równość. Rozumienie praw człowieka kształtuje nasz sposób myślenia, gdyż...
„Liberties.eu” – nowy portal na temat praw człowieka

„Liberties.eu” – nowy portal na temat praw człowieka

Opublikowano Maj 23, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie zachęcić do zapoznania się z nową stroną i platformą internetową, pozwalającą na pewne zaangażowanie ze strony swoich odbiorców –  oto European Liberties Platform (ELP), czyli Europejska Platforma Wolności. ELP to nieformalna sieć europejskich organizacji, stojących na straży praw człowieka. Jej głównym zadaniem jest nagłaśnianie kwestii praw człowieka na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim, poprzez współpracę z organizacjami partnerskimi z wielu państw. Obecnie sieć tworzą: Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja,...
Wyniki badań na temat praw człowieka potwierdzają opinię EFHR

Wyniki badań na temat praw człowieka potwierdzają opinię EFHR

Opublikowano Maj 22, 2014
Na zlecenie litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości spółka „Baltijos tyrimai” przeprowadziła badania opinii publicznej na temat znajomości praw człowieka. Okazało się, że wielka część mieszkańców Litwy jest zdania, że nie ma na temat przysługujących im praw prawie żadnej wiedzy albo jest ona niewystarczająca. Aż 83% respondentów wyraziło potrzebę, żeby nauczanie praw człowieka było wprowadzone już w szkołach i gimnazjach. 35% osób jest zdania, że ich ogólna wiedza jest niedostateczna. Tylko jedna piąta mieszkańców (21%) stwierdziła, że posiada...
Przedstawicielka EFHR na warsztatach UNOY

Przedstawicielka EFHR na warsztatach UNOY

Opublikowano Maj 19, 2014
W dniach 28 kwietnia – 3 maja w Hadze (Holandia) odbyły się warsztaty „Storytelling for peace” („Opowiadanie historii na rzecz pokoju”), podczas których uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności opowiadania historii w celu budowania pokoju na świecie.  W warsztatach wzięła udział również przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Dorota Skoczyk. Misją warsztatów było kształcenie młodych osób, które poprzez opowiadanie historii przybliżą społeczeństwu takie tematy jak: różnorodność, dialog międzykulturowy, kultura...
Sukces Szkoły Średniej w Trokach – szkoła uzyska status gimnazjum

Sukces Szkoły Średniej w Trokach – szkoła uzyska status gimnazjum

Opublikowano Maj 15, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o przyjętej dzisiaj, czyli 15 maja, decyzji Rady Samorządu Rejonu Trockiego o udzieleniu akredytacji Szkole Średniej w Trokach. O wcześniejszych krokach, podejmowanych przez szkołę przy pomocy EFHR, już informowaliśmy – Czytaj o tym. EFHR cieszy się, że sprawa nieudzielenia szkole pełnomocnictwa została rozwiązana za zgodą radnych, a nie po sądowym nakazie ponownego rozpatrzenia sprawy. Niemniej jednak możliwe jest, że bez wejścia szkoły na drogę sądową i nagłośnienia całej sprawy nie...
Oryginalna pisownia nazwisk powinna być reglamentowana prawnie

Oryginalna pisownia nazwisk powinna być reglamentowana prawnie

Opublikowano Maj 13, 2014
Kwestia oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dowodach tożsamości nadal pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów, do którego chętnie sięgają media. 1 i 10 kwietnia b.r. w sejmie litewskim zostały zarejestrowane dwa projekty dotyczące pisowni imion i nazwisk. Sprawa jednak pozostaje wyjaśniona tylko pozornie – w rzeczywistości owe projekty nie zakładają istotnych zmian prawnych, które byłyby zgodne ze standardami europejskimi (więcej o pierwszym oraz drugim projekcie). Przeciwko uprawomocnieniu pisowni nielitewskich nazwisk w oryginalnej formie wypowiadają...
Najnowszy Raport dotyczący rasizmu i dyskryminacji na litewskim rynku pracy

Najnowszy Raport dotyczący rasizmu i dyskryminacji na litewskim rynku pracy

Opublikowano Maj 12, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zaprasza do zapoznania się z najnowszym raportem European Network Against Racism (ENAR, Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi) za lata 2012-2013, który został opublikowany w maju bieżącego roku. Jest to sprawozdanie dotyczące „Rasizmu oraz praktyk dyskryminacyjnych na litewskim rynku pracy“ („Racism and related discriminatory practices in employment in Lithuania“). Raport został sporządzony przez Birutė Sabatauskaitė oraz Eglė Urbonaitė przy Litewskim Centrum Praw Człowieka (Lietuvos žmogaus teisių centras). Do przygotowania...
Pozycja EFHR w sprawie projektu Ustawy o pamięci historycznej Narodu

Pozycja EFHR w sprawie projektu Ustawy o pamięci historycznej Narodu

Opublikowano Maj 10, 2014
W lutym b.r. w Sejmie Republiki Litewskiej zarejestrowany został trzeci projekt ustawy o pamięci historycznej Narodu (Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projektas;). Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie wyrazić swoją opinię w sprawie projektu i proponowanych w nim rozwiązań. Z artykułu 1. dowiadujemy się, że celem ustawy jest określenie obiektów pamięci narodowej oraz polityki państwowej pielęgnującej wartości humanistyczne i dziedzictwo historyczne Litwy. Celem ustawy jest określenie funkcji instytucji państwowych w polityce...
Kandydaci na stanowisko prezydenta o ochronie praw mniejszości narodowych i oryginalnej pisowni nielitewskich nazwisk

Kandydaci na stanowisko prezydenta o ochronie praw mniejszości narodowych i oryginalnej pisowni nielitewskich nazwisk

Opublikowano Maj 09, 2014
Dnia 11 maja 2014 r. na Litwie odbędą się wybory prezydenckie. Na stronie www.manobalsas.lt udostępniony został test dotyczący polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, umożliwiający porównanie własnego zdania ze stanowiskiem kandydatów na prezydenta. Odpowiedzi kandydatów zostały upublicznione. Wśród 31 pytań najważniejsze z punktu widzenia mniejszości narodowych są pytania o oryginalną pisownię nielitewskich nazwisk w dokumencie tożsamości oraz o stopień uwagi poświęcanej ochronie praw mniejszości narodowych na Litwie.  Poniżej przedstawiamy odpowiedzi...
Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zakazał reorganizacji struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zakazał reorganizacji struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach

Opublikowano Maj 08, 2014
Sprawa nieudzielenia akredytacji Szkole Średniej w Trokach nabiera tempa. Dnia 31 marca 2014 r. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny (dalej: Sąd) przychylił się do przygotowanego przy pomocy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) wniosku Szkoły Średniej w Trokach o zastosowanie tymczasowych środków zapobiegawczych. O dotychczas podjętych działaniach w sprawie i planach Rady już pisaliśmy. EFHR przypomina, że Rada Samorządu Rejonu Trockiego (dalej: Rada) przygotowała projekt przekształcenia struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach oraz szkoły w Połukniu. W...
Kolejna krytyczna opinia w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości

Kolejna krytyczna opinia w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości

Opublikowano Maj 06, 2014
Dnia 25 kwietnia 2014 r. w Instytucie Języka Litewskiego odbyła się dyskusja nt pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości, z udziałem językoznawców, prawników, oraz działaczy kultury. Wnioski z dyskusji obiegły media jako opinia językoznawców, których zdaniem nie ma podstaw, by zmieniać tryb zapisywania nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości. EFHR przypomina, że Sejm może zmienić zasady pisowni imion i nazwisk w paszporcie jedynie po obowiązkowym uwzględnieniu opinii językoznawców. Główną rolę opiniodawczą w tej kwestii, zgodnie z orzeczeniem Sądu...
Manifest Strasburski

Manifest Strasburski

Opublikowano Maj 05, 2014
W dniu 17 kwietnia b.r  intergrupa do spraw Tradycyjnych Mniejszości, Społeczności Narodowych i Językowych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła Manifest Strasburski (The Strasbourg Manifesto), dotyczący ochrony mniejszości narodowych i języków w obrębie Unii Europejskiej. W dokumencie najwięcej uwagi poświęcono głównym problemom i przedstawiono zalecenia w ich rozwiązaniu, między innymi: zastosowanie zainicjowanej w Europie strategii ramowej, dotyczącej mniejszości narodowych i  językowych, wzorowanej na strategii stosowanej w przypadku mniejszości...
EFHR zaproszona na przemówienie w Międzynarodowej Szkole Prawa i Biznesu

EFHR zaproszona na przemówienie w Międzynarodowej Szkole Prawa i Biznesu

Opublikowano Maj 02, 2014
W dniu 30 kwietnia b.r. Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) została zaproszona przez Międzynarodową Szkołę Prawa i Biznesu (ISLB) do wygłoszenia wykładu dotyczącego mniejszości narodowych, w ramach programu Erasmus zatytułowanego „Bezpieczeństwo, prawa człowieka i demokratyzacja/globalizacja: nowe wyzwania dla Unii Europejskiej”. EFHR była reprezentowana przez stażystę Júlio Tavaresa, który przedstawił prezentację na temat „Roli Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w ochronie praw człowieka oraz mniejszości”. Pokazany został ogólny zarys sytuacji...