Archive for Lipiec, 2014

Wykład EFHR na Forum Letnim

Wykład EFHR na Forum Letnim

Opublikowano Lipiec 31, 2014
Dn. 28 lipca b.r. w Sudejkach Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) miała zaszczyt uczestniczyć na 5–dniowej uroczystości Uczniowskiego Związku na Litwie pt. „Forum Letnie’14, Kolorowy dzień – znaczące jutro“. Na spotkaniu przemówienia wygłosili wolontariusze, zastępca mera miasta Uteny – pan Vidmantas Valinčius, a także goście ze związków uczniowskich na Słowacji oraz w Irlandii. Przedstawiciel EFHR, Waldemar Guzowski, na Forum Letnim wygłosił wykład na temat zwalczania dyskryminacji w przestrzeni internetowej od chwili wstąpienia Litwy do Unii...
EFHR rusza z nowym projektem Erasmus+

EFHR rusza z nowym projektem Erasmus+

Opublikowano Lipiec 29, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje, że projekt „Młodzież za prawa człowieka” złożony przez Fundację w ramach akcji promocyjnej „Mobilność młodzieży” w programie Erasmus+ został zaakceptowany. Konkurencja była duża, bo do konkursu przystąpiło aż 116 działających na Litwie organizacji. EFHR udało się pokonać wiele z nich i tym samym znaleźć się wśród 59 stowarzyszeń, które przeszły proces selekcji. Jest to niewątpliwie ogromny sukces naszej Fundacji. Dzięki temu już od września b.r. w ramach projektu EFHR przyjmie...
Wyniki z egzaminu z języka litewskiego maturzystów szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich w latach 2008 - 2013

Wyniki z egzaminu z języka litewskiego maturzystów szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich w latach 2008 – 2013

Opublikowano Lipiec 27, 2014
Rok 2013 r. był pierwszym, w którym maturzyści ze szkół mniejszości narodowych zdawali ujednolicony egzamin z języka litewskiego. Zasady te, którym sprzeciwiali się przedstawiciele mniejszości narodowych wprowadzone zostały w nowej Ustawie o oświacie, przyjętej przez Sejm 17 marca 2011 r. W lutym 2013 r. Minister Oświaty i Nauki wydał rozporządzenie, w którym wprowadził tzw. ulgi na egzaminie z języka litewskiego dla maturzystów szkół mniejszości narodowych. Zakładały one, że wspomniana grupa maturzystów na egzaminie z języka litewskiego będzie mogła pisać...
EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

EFHR przedstawiła raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013

Opublikowano Lipiec 25, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) 24 lipca b.r. przedstawiła przygotowany przez siebie raport „Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 – 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)”. Raport został zareprezentowany na konferencji prasowej w największej agencji prasowej państw bałtyckich „Baltic News Service”. Przygotowując raport EFHR miała na celu przekrojowe naświetlenie aktualnej sytuacji praw człowieka na Litwie w kontekście członkostwa Litwy w UE i innych organizacjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy...
Prezydent Dalia Grybauskaitė chce chronić kulturę i język litewski wbrew przyjętym przez Litwę zobowiązaniom międzynarodowym

Prezydent Dalia Grybauskaitė chce chronić kulturę i język litewski wbrew przyjętym przez Litwę zobowiązaniom międzynarodowym

Opublikowano Lipiec 23, 2014
Ostatnie wydarzenia na Litwie pokazują jak bardzo Litwa boi się zagrożenia ze strony zamieszkujących jej terytorium mniejszości narodowych. Zapis nazwiska i imienia w oryginale w paszporcie obywatela Unii Europejskiej nadal nie może znaleźć swojego zakończenia. Tak samo jak uprawomocnienie dwujęzycznych tabliczek, które 17 lipca 2014 r. zostały usunięte z projektu Ustawy o mniejszościach narodowych. Co więcej sam projekt Ustawy nie raz był już wykreślany z porządku obrad Sejmu. Napiętej sytuacji zaradzić nie chce też Prezydent Litwy, która kolejny raz dolewa oliwy do...
Niekorzystne zmiany w projekcie nowej Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym

Niekorzystne zmiany w projekcie nowej Ustawy konstytucyjnej o języku państwowym

Opublikowano Lipiec 20, 2014
Obecnie na Litwie obowiązuje przyjęta jeszcze 31 stycznia 1995 r. ustawa o języku państwowym (Valstybinės kalbos įstatymas), zgodnie z którą napisy w Republice Litewskiej muszą być umieszczane w języku państwowym. Napisy w innych językach mogą być umieszczane jedynie w celach turystycznych, jednak format napisu w innym języku nie może być większy od napisu w języku litewskim. Bardziej szczegółowo reguluje to uchwała Państwowej Komisji Języka Litewskiego (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przedstawiania informacji publicznej w...
Od 2015 r. paszport dowodem potwierdzającym tożsamość narodową

Od 2015 r. paszport dowodem potwierdzającym tożsamość narodową

Opublikowano Lipiec 18, 2014
„Kto ty jesteś?” – odpowiedź na to pytanie od stycznia 2015 r. będzie widniała na głównej stronie nowo wydanych paszportów obywateli Republiki Litewskiej. 10 lipca br. Sejm przyjął poprawkę do Ustawy o paszporcie (Lietuvos Respublikos paso įstatymas), która wprowadza możliwość wpisania narodowości w paszporcie po złożeniu przez obywatela pisemnego wniosku. Za przyjęciem poprawki wypowiedziało się 56 posłów na Sejm, 11 było przeciw, 24 wstrzymało się. Poprawka nie dotyczy jednak dowodów tożsamości, gdyż Rząd w grudniu 2013 r. nie zaaprobował propozycji...
Poprawki do projektu Ustawy o mniejszościach narodowych przyjęte

Poprawki do projektu Ustawy o mniejszościach narodowych przyjęte

Opublikowano Lipiec 17, 2014
Od 2010 r. nie ma na Litwie żadnej ustawy regulującej kwestie mniejszości narodowych.  Omawianie jej założeń  było nie raz wprowadzane do porządku obrad i w ostatniej chwili usuwane. 17 lipca 2014 roku zapadły istotne decyzje w tej sprawie, różniły się jednak od oczekiwanych. Na ostatnim posiedzeniu wiosennej sesji Sejm przyjął projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, wykreślając z niego uprzednie założenia dotyczące tablic dwujęzycznych z nazwami ulic w miejscowościach zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej. Za...
Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Opublikowano Lipiec 16, 2014
Ania Książczak jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze jej zainteresowań znajdują się prawa człowieka, prawo międzynarodowe oraz Unii Europejskiej. Jej największym osiągnięciem na studiach było uczestnictwo w 5th World Human Rights Moot Court i wyjazd na finał tego konkursu do Republiki Południowej Afryki. Poza studiami Ania udziela się także w wolontariatach, m.in. w Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie pracuje z cudzoziemcami i uchodźcami oraz prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie. Ania wybrała Europejską Fundację...
Obce nazwy osobowe odnajdą się w oryginalnej pisowni

Obce nazwy osobowe odnajdą się w oryginalnej pisowni

Opublikowano Lipiec 15, 2014
15 lipca br. Sejm w pierwszym czytaniu przyjął dwa projekty ustaw o pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości obywateli Republiki Litewskiej, które mają być rozwiązaniem nie tylko mniejszościom narodowym już od jakiegoś czasu dążącym do odzyskania oryginalnej pisowni swych nazwisk, ale też małżonkom cudzoziemców i ich dzieciom, którzy na co dzień muszą pokonywać trudności związane z udowodnieniem swojej tożsamości bądź związku cywilnego z inną osobą. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że pierwszy projekt przewidywał po złożeniu wniosku...
Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie!

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie!

Opublikowano Lipiec 14, 2014
Ruch na rzecz przeciwdziałania językowi nienawiści  jest organizatorem międzynarodowego konkursu fotograficznego poświęconego Europejskiemu Dniu Akcji przeciw Islamofobii i Nietolerancji Religijnej, który odbędzie się  21 września 2014 r. Wszystkie osoby zainteresowane mogą wziąć udział w konkursie wysyłając swoje zdjęcie, którego tematem będzie różnorodność religijna i tolerancja. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda w postaci talonu na zakupy o wysokości  300 €, jak również zostanie on zaproszony do uczestnictwa w jednej z akcji organizowanych przez Radę...
Dwujęzyczne tabliczki w rejonie wileńskim i solecznickim usuwane, w Kownie wiszą od dziesięcioleci

Dwujęzyczne tabliczki w rejonie wileńskim i solecznickim usuwane, w Kownie wiszą od dziesięcioleci

Opublikowano Lipiec 11, 2014
Zdjęcie: www.lrytas.lt Zgodnie z obecnie obowiązującym na Litwie prawem, wywieszanie dwujęzycznych tabliczek z nazwami ulic jest łamaniem przepisów prawnych, co jest wbrew zobowiązaniom międzynarodowym, jakie przyjęła na siebie Litwa ratyfikując Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych. Ustawa o języku państwowym (Valstybinės kalbos įstatymas) w art. 17 jednoznacznie stwierdza, iż publiczne nadpisy w Republice Litewskiej muszą być zapisane w języku państwowym. Wobec tego na osoby, wywieszające na swoich domach wspomniane tabliczki lub odpowiedzialne za ich...
Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Opublikowano Lipiec 08, 2014
Beata Bielawska jest studentką II roku kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szeroki zakres programu studiów obejmuje też prawa człowieka, dlatego dany temat nie jest jej obcy. Beata stara się czerpać wiedzę nie tylko z programu studiów, ale również z innej działalności. W kwietniu br. została przewodniczącą Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ), w ramach którego organizują konferencje naukowe, debaty, szkolenia i spotkania poruszające ważne kwestie polityczno-społeczne. Zdaniem naszej...
Minął XXVI Zlot Turystyczny Polaków na Litwie

Minął XXVI Zlot Turystyczny Polaków na Litwie

Opublikowano Lipiec 07, 2014
Coroczny Zlot Turystyczny Polaków na Litwie w bieżącym roku odbył się w dniach 5-6 lipca w rejonie trockim, w parku rozrywki „Ažuolynė”. Na zlot wybrała się również Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), której pracownicy informowali „zlotowiczów” o swojej działalności, w tym o możliwości nieodpłatnego skorzystania z prowadzonych przez EFHR konsultacji prawych. Każdy potrzebujący miał możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, bądź też umówienia się na spotkanie w siedzibie EFHR. Oprócz tego w namiocie EFHR dostępne były bezpłatne...
Pomoc EFHR przy zaskarżaniu wyników z egzaminu maturalnego z języka litewskiego

Pomoc EFHR przy zaskarżaniu wyników z egzaminu maturalnego z języka litewskiego

Opublikowano Lipiec 07, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka informuje, że dzisiaj mija termin zaskarżania wyników z egzaminu z jezyka litewskiego. Wszystkie osoby chętne do złożenia apelacji w tej sprawie prosimy o pilny kontakt z Fundacją. Osoby, które samodzielnie złożyły apelacje również proszone są o kontakt. Fundacja zobowiązuje sie udzielić w tej sprawie nieodpłatnej pomocy...
EFHR na obchodach 70 rocznicy operacji AK „Ostra Brama”

EFHR na obchodach 70 rocznicy operacji AK „Ostra Brama”

Opublikowano Lipiec 06, 2014
W dniach 6-13 lipca odbywają się w Wilnie i na Wileńszczyźnie obchody 70 rocznicy operacji AK „Ostra Brama”. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) skorzystała z możliwości niedzielnego spotkania zasłużonymi historii osobami oraz z gośćmi w Domu Kultury Polskiej, w ramach otwarcia wystawy fotograficznej Jerzego Karpowicza „Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Wileńskiej”. Kontynuując działania mające na celu edukację i informowanie społeczeństwa o prawach człowieka, EFHR przygotowała w Domu Kultury Polskiej swoje stoisko, na którym dostępne były...
Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Opublikowano Lipiec 04, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już od kilku lat prowadzi kampanię oraz aktywnie monitoruje przestrzeń internetową, wyszukując treści dyskryminujących oraz zawierających mowę nienawiści. Za cały okres działalności na koncie Fundacji znalazło się aż 40 wygranych spraw w dziedzinie podżegania do dyskryminacji w Internecie, jednak żadna z poprzednio przyznanych kar nie dorównuje wyrokowi, który orzekł Dzielnicowy Sąd Rejonu Mariampolskiego. Za podżeganie do nienawiści, w tym wypadku skierowanej przeciwko przedstawicielom narodowości polskiej, obywatel...
Proponowane poprawki do Ustawy informowania społeczeństwa na Litwie są ograniczeniem wolnego przepływu informacji

Proponowane poprawki do Ustawy informowania społeczeństwa na Litwie są ograniczeniem wolnego przepływu informacji

Opublikowano Lipiec 03, 2014
Ważną dziedziną działalności Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) jest monitorowanie praworządności oraz zmian prawnych w Republice Litewskiej. Ostatnio EFHR z niepokojem przygląda się poprawkom do Ustawy o informowaniu społeczeństwa (lit. Visuomenės informavimo įstatymas) na Litwie, w których jest proponowane wprowadzenie obowiązku nadawców programów telewizyjnych do emitowania utworów twórców litewskich przez dużą część czasu nadawania. Wprowadzenie takiej zasady wspierałoby sztukę narodową i pozytywnie wpłynęłoby na rozwój sztuki litewskiej, jednak...