tenDn. 28 lipca b.r. w Sudejkach Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) miała zaszczyt uczestniczyć na 5–dniowej uroczystości Uczniowskiego Związku na Litwie pt. „Forum Letnie’14, Kolorowy dzień – znaczące jutro“. Na spotkaniu przemówienia wygłosili wolontariusze, zastępca mera miasta Uteny – pan Vidmantas Valinčius, a także goście ze związków uczniowskich na Słowacji oraz w Irlandii.

Przedstawiciel EFHR, Waldemar Guzowski, na Forum Letnim wygłosił wykład na temat zwalczania dyskryminacji w przestrzeni internetowej od chwili wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej oraz zmian, które  zaszły od momentu powstania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w 2010 roku.

Niniejszy temat został wybrany w celu zaprezentowania prowadzonej przez EFHR kampanii przeciwko dyskryminującym komentarzom w Internecie. Młodzież była szczególnie zainteresowana sposobami pozwalającymi ustalić tożsamość naruszycieli w Internecie oraz rodzajami nakładanych na nich kar. Przemówienie przedstawiciela EFHR nakłoniło uczniów do refleksji nad wolnością słowa, jak również odpowiedzialnością za pisanie obraźliwych komentarzy w przestrzeni internetowej.

W trakcie spotkania uczestnicy Forum Letniego otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne Rady Europy – broszury „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy“. W dystrybucji były również ulotki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.  Uczniowie byli serdecznie zapraszani do grona Fundacji w charakterze wolontariuszy oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych z zakresu naruszenia praw człowieka.

Do następnych spotkań!

EFHR