Archive for Wrzesień, 2014

Przedstawiciele EFHR w mediach

Przedstawiciele EFHR w mediach

Opublikowano Wrzesień 29, 2014
Aktywna działalność EFHR odbija się szerokim echem w mediach na Litwie i poza jej granicami. Wywiady dla mediów, liczne notatki prasowe na stronie internetowej Fundacji i w mediach sprzyjają rozpowszechnianiu informacji o prawach człowieka i naszej działalności. W maju bieżącego roku przedstawiciele EFHR aktywnie wypowiadali się w prasie i telewizji o głośnej sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk na Litwie. O potrzebie przyjęcia odpowiednich aktów prawnych w tej dziedzinie przedstawiciel EFHR rozmawiał podczas wywiadu dla portalu http://manoteises.lt/ (link do...
Dyskryminacja wśród ogłoszeń o pracę

Dyskryminacja wśród ogłoszeń o pracę

Opublikowano Wrzesień 24, 2014
Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że pośród ogłoszeń o pracę zamieszczanych w internecie lub prasie są przypadki dyskryminujące ludzi na podstawie ich narodowości, płci, sytuacji rodzinnej bądź społecznej, wyznania, języka czy też przekonań religijnych. W corocznym raporcie kierowanym do Europejskiego Stowarzyszenia Antyrasistowskiego, Litewskie Centrum Praw Człowieka (Lietuvos žmogaus teisių centras) ogłosiło, iż na litewskim rynku pracy w latach 2012-2013 43% członków niekonwencjonalnych zrzeszeń religijnych było przedmiotem dyskryminacji w miejscu...
EFHR w polskich i litewskich szkołach – projekt „Jesteśmy Podobni”

EFHR w polskich i litewskich szkołach – projekt „Jesteśmy Podobni”

Opublikowano Wrzesień 19, 2014
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ruszyła z nowymi inicjatywami skierowanymi do młodzieży szkolnej. Od 15 września b.r. przedstawiciele Fundacji rozpoczęli intensywny cykl wyjazdów do szkół wileńskich z litewskim językiem nauczania. Celem prowadzonych szkoleń jest szerzenie świadomości nt. praw człowieka i wartości obywatelskich takich jak: równość o różnych podstawach oraz wolność słowa i jej granice. Podczas wykładów dla uczniów EFHR od 2011 r. zapoznaje z inicjatywą przeciwko dyskryminującym komentarzom w...
Dyskusja o oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Dyskusja o oryginalnej pisowni imion i nazwisk

Opublikowano Wrzesień 16, 2014
W dniu 13 września b.r. przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Ewelina Baliko wzięła udział w radiowej dyskusji na temat pisowni imion i nazwisk w dokumentach obywateli Litwy, która odbyła się w Litewskim Radiu i Telewizji (LRT). Przedstawicielka EFHR w dyskusji mówiła m.in. o przykładach spraw jakie z tego zakresu prowadzi EFHR oraz o problemach z jakimi spotykają się obywatele litewscy pragnący zapisu imienia i nazwiska w oryginale. Dyskusja została zainicjowana po wydanej przez Państwową Komisję Języka Litewskiego (PKJL, Valstybinė lietuvių kalbos...
EFHR zaprasza młodzież do udziału w konkursie „Jesteśmy podobni”

EFHR zaprasza młodzież do udziału w konkursie „Jesteśmy podobni”

Opublikowano Wrzesień 11, 2014
„Jesteśmy Podobni” to projekt skierowany do młodzieży uczącej się w klasach 9-12 w polskich lub litewskich szkołach. Rozpoczęty wiosną bieżącego roku projekt Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) składa się z dwóch części – konkursu artystycznego dla młodzieży oraz cyklu spotkań integracyjnych dla uczniów. Jednym z głównych celów projektu „Jesteśmy podobni” jest m.in. pogłębienie integracji społecznej polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie, poprawienie wizerunku zarówno Polaków jak i Litwinów w społeczeństwie oraz...
Charm yourself online!

Charm yourself online!

Opublikowano Wrzesień 10, 2014
Charm yourself online! – to nowy kurs internetowy, który jest skierowany dla młodych pracowników, praktykantów w organizacjach zajmujących się rozwojem praw człowieka! Celem tego szkolenia, jest poprawa teoretycznej wiedzy na temat łamania praw człowieka we współczesnym świecie, a także wciąż obecnych kwestii jak chociażby rasizm. Uczestnicy nauczą się jak radzić sobie na palące problemy zarówno w grupie jak i indywidualnie. Kurs opiera się na podstawach metodologicznych edukacji „nieformalnej”, co jest pewnego rodzaju uatrakcyjnieniem dla młodych...
EFHR zaprasza do udziału w badaniu w sprawie przestępstw nienawiści na Litwie

EFHR zaprasza do udziału w badaniu w sprawie przestępstw nienawiści na Litwie

Opublikowano Wrzesień 09, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej przestępstw nienawiści, które zostały popełnione na Litwie w 2013 r. Badanie jest skierowane do osób fizycznych, które należą do mniejszości narodowych, religijnych, są migrantami, bezpaństwowcami lub obywatelami innych państw, którzy mieszkali na terytorium Litwy w 2013 r. Nadesłane odpowiedzi zostaną wykorzystane w badaniu, które Litewskie Centrum Praw Człowieka (Lietuvos žmogaus teisių centras) przeprowadza na zamówienie Europejskiej Sieci przeciwko Rasizmowi (European Network...
Platforma edukacyjna HREA

Platforma edukacyjna HREA

Opublikowano Wrzesień 05, 2014
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zachęca do zapoznania się z platformą internetową Human Rights Education Associates (HREA), pozwalającą na zgłębienie zagadnień związanych z prawami człowieka. Platforma HREA oferuje szkolenia działaczy i specjalistów, opracowania materiałów edukacyjnych i programów oraz budowanie społeczności poprzez technologie on-line. HREA  jest międzynarodową organizacją pozarządową stojącą na straży praw człowieka. Jej głównym zadaniem jest kształcenie i szkolenie w celu promowania wiedzy, postaw i działań na rzecz ochrony praw...
Stypendia dla studentów polskiego pochodzenia

Stypendia dla studentów polskiego pochodzenia

Opublikowano Wrzesień 02, 2014
Inauguracja nowego roku akademickiego już za nami. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie poinformować o nowej inicjatywie Fundacji Wileńszczyzna – przyznawania stypendium studiującym na Litwie osobom polskiego pochodzenia. Jak podaje Fundacja, „Zasadniczym celem działania fundacji jest wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia, która mieszka w krajach byłego ZSRR albo studiuje w Polsce. Staramy się nie tylko udzielać pomocy materialnej i niematerialnej takim młodym ludziom, ale również wspierać organizacje polonijne, które prowadzą działalność naukową,...