Archive for Luty, 2015

Zostań praktykantem w EFHR i wybierz się na bezpłatne szkolenia

Zostań praktykantem w EFHR i wybierz się na bezpłatne szkolenia

Opublikowano Luty 27, 2015
Jeżeli uważasz siebie za osobę aktywną, masz powyżej 18 lat i chciał(a)byś pojechać na szkolenia dla młodych liderów, zgłoś się do nas na praktyki. Zyskasz możliwość wzięcia udziału w całościowo opłaconych 7 dniowych szkoleniach  które odbędą się w Polsce pod koniec maja b.r., a w których udział wezmą również młodzi liderzy m.in. z Francji, Grecji, Polski Turcji i Włoch. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest obecnie najaktywniejszą organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania praw człowieka, w tym praw...
O czasie antenowym dla mniejszości narodowych

O czasie antenowym dla mniejszości narodowych

Opublikowano Luty 26, 2015
W ostatnim czasie Litewska Telewizja Publiczna (Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija) ogłosiła, że w nowym sezonie w jej ramówce znajdzie się więcej programów w języku rosyjskim. Jednocześnie czas trwania programu w języku polskim „Album wileńskie” nie uległ zmianie. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) uważa zapowiadane zmiany za dyskryminujące w stosunku do mniejszości polskiej. Jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, narodowość polską na Litwie deklaruje ok. 6,6% mieszkańców, co czyni ją najliczniejszą mniejszością narodową. Władze Litwy, a...
Nowa wolontariuszka w EFHR

Nowa wolontariuszka w EFHR

Opublikowano Luty 24, 2015
Natalia Starzec jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku Europeistyka w języku angielskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studentką III roku Prawa na tym że Uniwersytecie. W trakcie studiów Natalia uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych oraz zdobywała pierwsze doświadczenia zawodowe z zakresu tłumaczeń symultanicznych. W 2013 roku spędziła trzy miesiące na Ukrainie pracując jako wolontariusz w Center for European Initiatives. Podczas Wolontariatu Europejskiego, Natalia promowała idee poszanowania praw człowieka oraz...
Aktualna wersja przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed ETPCz

Aktualna wersja przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed ETPCz

Opublikowano Luty 20, 2015
Rada Europy opublikowała zaktualizowaną wersję „Praktycznego przewodnika o kryteriach dopuszczalności postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. O zmianach w Regulaminie Trybunału zaostrzających warunki składania skarg, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., pisaliśmy tutaj. Zaktualizowana wersja przewodnika zawiera poprawki przyjęte na posiedzeniach plenarnych sędziów Trybunału z kwietnia i czerwca 2014 r. Zmiany te miały charakter proceduralny i dotyczyły wyboru Prezesa Trybunału, jego zastępców oraz przewodniczących poszczególnych sekcji, a...
EFHR na Dniu Mickun

EFHR na Dniu Mickun

Opublikowano Luty 17, 2015
15 lutego br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) po raz kolejny byli obecni na dorocznym święcie w Mickunach – jednej z wielu miejscowości na wileńszczyźnie licznie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Stoisko Fundacji przyciągnęło uwagę wielu mieszkańców, na których czekały bezpłatne materiały informacyjne dotyczące praw człowieka i możliwości jakie oferuje Unia Europejska. Poza materiałami przygotowanymi przez Radę Europy i Komisję Europejską, między innymi „Prawa i wolności w praktyce” oraz „47 krajów i jedna organizacja…...
Wpis o narodowości do paszportu – krok po kroku

Wpis o narodowości do paszportu – krok po kroku

Opublikowano Luty 13, 2015
Zgodnie z przyjętymi zmianami w litewskiej Ustawie o paszportach (LR Paso įstatymas) od 1 stycznia 2015 r. istnieje możliwość wpisania swojej narodowości w paszporcie. Pisaliśmy o tej sprawie już wcześniej tu oraz tu. Ostatnio media donosiły o licznych trudnościach związanych z procedurą dokonania takiego wpisu. Dlatego też postanowiliśmy wyjaśnić jak wygląda postępowanie w tej sprawie. Jak zatem wygląda to w praktyce? EFHR przedstawia instrukcje „krok po kroku”: Każda osoba zainteresowana dodaniem wpisu o narodowości w paszporcie musi najpierw sprawdzić, czy ma...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

Opublikowano Luty 11, 2015
W dniu 13 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie Vital Pérez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo (gmina Owiedo, Hiszpania). Trybunał stwierdził, że ustawa prowincji Asturia, która ustala przy rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza lokalnej policji górną granicę wieku wynoszącą 30 lat, jest sprzeczna z prawem UE. Mario Vital Pérez zarzucił Ayuntamiento de Oviedo zatwierdzenie szczegółowych warunków ogłoszenia o konkursie mającym na celu obsadzenie 15 stanowisk funkcjonariuszy policji lokalnej. W...
EFHR gości nowego wolontariusza

EFHR gości nowego wolontariusza

Opublikowano Luty 09, 2015
Filip Król jest studentem I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe. Wśród wielu zainteresowań naukowych, jedno z najważniejszych miejsc zajmuje problematyka mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Marzeniem Filipa jest poznanie uwarunkowań wpływających na postrzeganie różnorodności kulturowej w społeczeństwach regionu Europie Środkowo-Wschodniej. Jako idealista wierzy, że wszelkie napięcia między społecznościami są wynikiem braku zrozumienia, które można szybko przezwyciężyć....
Los granic okręgów wyborczych na Litwie – czy standardy międzynarodowe zostaną uwzględnione?

Los granic okręgów wyborczych na Litwie – czy standardy międzynarodowe zostaną uwzględnione?

Opublikowano Luty 06, 2015
© DELFI (A.Solomino nuotr.) Obchodząc 5-tego lutego Międzynarodowy Dzień Wyborów, Sejmowy Komitet ds. Zarządzania Państwem i Samorządu (Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) i Główna Komisja Wyborcza (GKW, Vyriausioji rinkimų komisija), zorganizowali konferencję „Geografia wyborów: od analizy zachowania wyborczego do planowania przyszłych wyborów“, w czasie której dzielono się naukowymi spostrzeżeniami – historią wyborów, problematyki, zastosowania nowoczesnej technologii, ogłaszania wyników wyborów i zastosowania ich naukowej analizy w...
Pisownia imion i nazwisk w Polsce oraz możliwość ich zmiany

Pisownia imion i nazwisk w Polsce oraz możliwość ich zmiany

Opublikowano Luty 03, 2015
Polska w ostatnich latach dokonała szeregu zmian w prawodawstwie z zakresu pisowni imion i nazwisk, a także zasad zmiany imienia i nazwiska. Wydaje się, że Polska może być dobrym przykładem tego, jak uwzględniając potrzeby różnych grup społecznych i wymogi prawa międzynarodowego dostosować prawo krajowe w tak delikatnej materii jak imiona i nazwiska. W polskim prawie nie ma jednej, całościowej ustawy dotyczącej zasad pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach. Nie znaczy to jednak, że prawo tej kwestii w ogóle nie reguluje. Przeciwnie, odpowiednie przepisy możemy...