Archive for Sierpień, 2015

Pozytywna dyskryminacja na Litwie?

Pozytywna dyskryminacja na Litwie?

Opublikowano Sierpień 23, 2015
Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė podczas ostatniej wizyty w Solecznikach (12.08.2015) w swoim wystąpieniu opowiedziała się po raz kolejny za stworzeniem specjalnego funduszu rozwojowego dla Litwy Południowo-Wschodniej. Zdaniem głowy państwa, takie wsparcie dla tego regionu poprawiłoby sytuację mieszkańców oraz przyczyniło się do pomniejszania różnic i wyrównania sytuacji ekonomicznej całego państwa. Taki fundusz byłby przejawem pozytywnej dyskryminacji, która jest wskazana przy znaczących różnicach pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju. Mimo krytyki...
Polska i Litwa porozumiały się w sprawie wspólnej deklaracji dotyczącej obrony praw mniejszości

Polska i Litwa porozumiały się w sprawie wspólnej deklaracji dotyczącej obrony praw mniejszości

Opublikowano Sierpień 17, 2015
Europejskie Centrum ds. Mniejszości (ECMI), nadzorowane przez dyrektora prof. Tove Malloy`a, zorganizowało Letnią Szkołę w Flensburgu, w Niemczech, w sierpniu 2015 roku, która kierowała swoją uwagę na mniejszości narodowe i region przygraniczny. Warsztaty miały na celu zrewidowanie obecnej sytuacji w Europie i jej wpływu na sytuację mniejszości narodowych. Najważniejsza i najlepsza pod względem organizacji sesja szkoleniowa nosiła tytuł: „Zmieniający się porządek i nowe niepewności: wpływ na mniejszości w Europie”. ECMI zostało założone w 1996 roku przez rządy...
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” zaprasza do udziału w projekcie

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” zaprasza do udziału w projekcie

Opublikowano Sierpień 13, 2015
Już niedługo rusza kolejny projekt o nazwie „Watch Out: Discrimination! Projects on exclusion then-and now” organizowany przez Fundację z Niemiec “Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (Foundation EVZ – Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). W ramach tego projektu Fundacja EVZ pragnie zacieśniać więzi między Niemcami, a innymi krajami Europy, w tym z Litwą. Program „Watch Out: Discrimination!” jest stworzony przede wszystkim z myślą o młodym pokoleniu, które dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu będzie mogło wzmocnić świadomość historyczną...
EFHR zachęca do wyjazdu na Duński Uniwersytet Ludowy

EFHR zachęca do wyjazdu na Duński Uniwersytet Ludowy

Opublikowano Sierpień 11, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie poinformować o możliwości ubiegania się o stypendium na jednym z Duńskich Uniwersytetów Ludowych. Jest to szczególny rodzaj szkoły, która zajmuje się tzw. nauką nieformalną dla osób dorosłych. Nauka ma na celu rozwijać pasje i zainteresowania studentów, a także przygotować ich do świadomego życia w społeczeństwie. Fundacja uważa, że dzięki uczestniczeniu w takim projekcie można poznać inną kulturę, nauczyć się języków obcych oraz cieszyć się z czasu spędzonego w zróżnicowanym, międzynarodowym...
Liberał R. Šimašius – między słowami a działaniem

Liberał R. Šimašius – między słowami a działaniem

Opublikowano Sierpień 07, 2015
Dzielnicowy Sąd m. Wilno 30 lipca 2015 r. przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego m. Wilno zmienić w akcie małżeństwa nazwisko obywatelki Litwy, która wyszła za mąż za Belga – wpisać literę „w“. Sąd argumentował, że życie prywatne jednostki i nienaruszalność życia rodzinnego powinno być priorytetem wobec dążenia państwa do ochrony litewskiej tożsamości kulturowej, a odmowa wykonania prośby wnioskodawców, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może być uznana za dyskryminację (w przypadku wpisania...
Europejska Fundacja Praw Człowieka wita nowego praktykanta

Europejska Fundacja Praw Człowieka wita nowego praktykanta

Opublikowano Sierpień 05, 2015
Nowy praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Sebastian Stein jest studentem 5 roku na Eberhard Karls University w Tübingen w Niemczech. Obecnie spędza dwa semestry za granicą na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie. Poza prawami człowieka jego specjalizacja obejmuje międzynarodowe prawo publiczne, w szczególności prawo Unii Europejskiej oraz prawo środowiskowe. Sebastian pochodzi ze Stuttgartu. Zainteresowanie prawami człowieka zostało rozbudzone podczas studiów na Uniwersytecie w Konstanz i Tübingen. Na początku 2014 r. rozpoczął wolontariat na rzecz...
EFHR poszukuje osób do udziału w projekcie w Budapeszcie!

EFHR poszukuje osób do udziału w projekcie w Budapeszcie!

Opublikowano Sierpień 04, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje 2 chętnych osób do udziału w projekcie „Fighting right-wing populism in Europe”. Poszukujemy osób w wieku powyżej 21 lat do udziału w spotkaniu pt. „Simulation Game on Right Wing Populism” w Budapeszcie w dniach 29 sierpnia – 3 września b.r. Uczestnicy spotkania przyjrzą się m.in. wpływowi prawicowego populizmu na kulturę demokratyczną i wezmą udział w grze symulacyjnej. Wymagania dla kandydatów: uczestnicy powinni posiadać co najmniej podstawową wiedzę o prawicowym populiźmie oraz dobrze porozumiewać się w...
EFHR zakończyła projekt Wolontariatu Europejskiego pt. “Youth for human rights”

EFHR zakończyła projekt Wolontariatu Europejskiego pt. “Youth for human rights”

Opublikowano Sierpień 03, 2015
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w czerwcu b.r. zakończyła realizowany od września 2014 r. projekt długoterminowego Europejskiego Wolontariatu (European Voluntary Service, EVS). Projekt pt. „Youth for human rights” był finansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus +”. Przez okres 10-ciu miesięcy w siedzibie EFHR gościły dwie wolontariuszki – z Polski, której organizacją wysyłającą było „Stowarzyszenie Odra-Niemen” oraz z Węgier, z organizacji „Multikultúra Egyesület”. W ramach pobytu wolontariuszki miały okazję brać udział w...