EFHR na rocznym spotkaniu organizacji koordynujących EVS na Litwie

Opublikowano Grudzień 06, 2016

Zdj. Veiklus Jaunimas

W dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Onyksztach (Anykščiai) na Litwie odbyło się roczne spotkanie organizacji koordynujących realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS). Celem spotkania było m.in. omówienie osiągnięć 2015 r., naznaczenie dalszych celów, aktualizacja Przewodnika Jakości EVS oraz omówienie nowych inicjatyw Komisji Europejskiej – Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Strategicznych Projektów w ramach Wolontariatu Europejskiego. Dużo uwagi poświęcono również aktywizacji udziału młodzieży z Litwy w projektach EVS.

Na spotkaniu przedstawiono również jakościowe badanie dotyczące wpływu EVS na społeczeństwo, które na Litwie przygotowała Agencja Narodowa (Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra) wspólnie z Agencjami Narodowymi z Polski i Węgier. Badanie prowadzono przez rok badając wspólnoty czterech małych miasteczek na Litwie, które pierwszy raz gościły wolontariusza z zagranicy. Badanie objęło trzy etapy: przygotowanie do przyjęcia wolontariusza, w czasie jego pobytu (po 3 miesiącach od przyjazdu) oraz po wyjeździe wolontariusza.

Obalane stereotypy, zainteresowanie kulturą innych państw, większe zaufanie, zrozumienie i empatia, otwartość na innego człowieka i poglądy, zmniejszający się strach przed cudzoziemcami – to tylko część z procesów, jakie zachodzą po przyjęciu do wspólnoty zagranicznego wolontariusza. Streszczenie badania dostępne jest pod linkiem.

Jaki jest cel Wolontariatu Europejskiego?

Celem realizowanych w ramach programu Erasmus + projektów Wolontariatu Europejskiego jest umożliwienie młodzieży (w wieku 17-30 lat) podjęcia pracy społecznej za granicą. Wyjazd może trwać od 2 do 12 miesięcy, a wszelkie koszty pobytu pokrywane są ze środków Komisji Europejskiej (więcej o programie czytaj tu.). Taki pobyt zagranicą jest świetną okazją do rozwoju osobistego, poznania języka i kultury innego państwa, zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności.

W całym procesie udział bierze organizacja wysyłająca z kraju zamieszkania wolontariusza oraz organizacja przyjmująca z zagranicy, w której taka osoba odbędzie wolontariat. Obie organizacje są odpowiedzialne za przygotowanie wolontariusza do wyjazdu i pomocy w reintegracji po powrocie. Wolontariuszowi opłacany jest koszt podróży, wyżywienia, zakwaterowania, transportu miejskiego, jak również wypłacane są kieszonkowe. Oprócz tego, przysługuje wsparcie językowe online lub kursy.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy skontaktować się z organizacją wysyłającą w swoim kraju (zob. baza organizacji akredytowanych), która zaproponuje możliwe projekty lub samodzielnie znaleźć projekt zagraniczny i zaaplikować poprzez organizację wysyłającą.

Listę akredytowanych na Litwie organizacji wysyłających można znaleźć tutaj. EFHR może zostać Twoją organizacją wysyłającą lub przyjmującą, jak również koordynującą projekt, w którym możesz wziąć udział. Zgłoś się do nas evs@efhr.eu, a odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

EFHR

  • Wersje językowe: