Walka EFHR z dyskryminacją w przestrzeni elektronicznej

Opublikowano Styczeń 02, 2017

Od kilku lat Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej – EFHR) wraz ze Służbą ds. Równych Możliwości walczy z pojawiającymi się w Internecie oraz prasie dyskryminującymi ofertami pracy.

Ustawy o równych możliwościach w art. 11 przewiduje, że ​​w ogłoszeniach o przyjęcie do pracy, pracy w służbie państwowej lub do nauki, zabrania się wskazywać wymagania, nadające pierwszeństwo ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania i poglądy, wiek, orientację seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy religię.

Dodatkowo​​ zgodnie z Art. 11 ustawy o równych możliwościach ogłoszenia o przyjęcie do pracy, pracy w służbie państwowej lub do nauki, zabrania się wskazywać wymagania, nadające pierwszeństwo jednej z płci, wymagać od osób poszukujących pracy informacji o sytuacji rodzinnej, wieku, życiu prywatnym, lub plany rodzinne.

W 2016 r. EFHR służyła do Służby 22 skargi w sprawie możliwej dyskryminacji – 10 w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek, 6 – płeć, w czterech kandydatom postawiono wymagania dotyczące wieku i płci.

Po otrzymaniu skarg od EFHR, Służba rozpoczęła dochodzenia z własnej inicjatywy. Kontroler ds. Równych Możliwości stwierdziła, że 17 ogłoszeń o pracę było sprzecznych z art. 11 ustawy o równych możliwościach, gdyż nadawały pierwszeństwo osobom o określonej płci i w określonym wieku. Dyrektorzy wspomnianych firm otrzymali ostrzeżenia i zobowiązali się do przestrzegania ustawy w przyszłości.

W 2015 r. EFHR wspólnie ze Służbą ds. Równych Możliwości podjęła się działań, aby zmniejszyć liczbę dyskryminujących ogłoszeń o pracę w przyszłości – opracowała i rozpowszechniła wśród pracodawców ulotkę zalecającą jak prawidłowo, bez naruszenia przepisów ustaw, należy przygotowywać ogłoszenia o pracę. Ulotka została opublikowana na stronie Służby oraz na stronie internetowej EFHR http://www.lygybe.lt/lt/atmintinedarbdaviams.

EFHR

 

EFHR

  • Wersje językowe: