W dniu 22 lutego br. zespół Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) udał się na Uniwersytet Michała Romera w celu informowania studentów o inicjatywie „Minority SafePack” na Litwie. Podczas wizyty poinformowano słuchaczy o celach tej inicjatywy oraz zachęcono do jej wsparcia. Studenci, biorący udział w inicjatywie również uczestniczą w konkursie organizowanym przez EFHR. Każdego tygodnia jest możliwość do wygrania biletów do kina albo wycieczkę do Tallina. Konkurs ten potrwa do kwietnia br. Na uczelni zostały również wywieszone plakaty informacyjne oraz rozdane informacyjne ulotki na temat „Minority SafePack”.

Europejska Fundacja Praw Człowieka jest odpowiedzialna za kampanię „Minority SafePack” oraz organizację przedsięwzięć na ten temat na Litwie. Kilka przedsięwzięć odbędzie się w Domu Kultury Polskiej na Litwie oraz na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie.

Podjętę przez EFHR działania promujące inicjatywę SafePack zostały uznane przez oficjalne organizacje, takie jak Federal Union of European Nationalities (FUEN) oraz Ambasadę Republiki Litewskiej w Irlandii.

Ty również możesz się przyłączyć do tej petycji, wystarczy odwiedzić tę stronę internetową: http://www.efhr.eu/safepack/