Projekt „Notice it! Human rights in our daily lifes” (Zauważ je! Prawa człowieka w naszym codziennym życiu) trwał 10 miesięcy i dobiegł końca w dniu 31 maja. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) była zarówno organizacją koordynującą, jak i przyjmującą, natomiast organizacja brytyjska „International Voluntary Service” była organizacją wysyłającą.

Projekt, który startował w dniu 1 sierpnia ubiegłego roku, był w pełni finansowany przez program Erasmus+, a wolontariuszka Carmen Cara Lorente w ciągu dziesięciu miesięcy pomyślnie zrealizowała cele niniejszego projektu. Celem tych działań było: promowanie świadomości o prawach człowieka społeczności lokalnej oraz promocja programów Wolontariatu Europejskiego (EVS) i Erasmus+. Jako wolontariuszka EVS Carmen prowadziła różne warsztaty, szkolenia, wykłady, sporządzała komunikaty prasowe, raporty oraz zagłębiała tematy związane z prawami człowieka i mniejszościami narodowymi. Wolontariuszce bardzo spodobały się comiesięczne wycieczki do różnych miejsc w Wilnie, które jej pozwoliły zwiększyć swoją świadomość kulturową o kraju. Uczęszczała również na kursy języka litewskiego oraz uczestniczyła w różnych szkoleniach, na których miała okazję poznać innych wolontariuszów EVS na Litwie.

Wrażenia Carmen o Litwie po prawie rocznym pobycie są bardzo dobre. Uważa Wilno za naprawdę interesujące i piękne miasto, w którym odbywa się wiele przedsięwzięć kulturowych. W wolnym czasie lubiła zwiedzać wileńską Starówkę tak często, jak tylko mogła. Ponadto Carmen podróżowała w weekendy – w ten sposób zobaczyła Łotwę, Estonię, Polskę, Belgię i Szwecję, a także kilka innych pięknych miejsc na Litwie, takich jak Kłajpeda, Kowno czy Troki.

Wolontariuszka nie zapomni o czasie spędzonym na Litwie oraz o wolontariacie w EFHR. Nauczyła się wielu rzeczy na temat praw człowieka i mniejszości narodowych oraz tego, jak działa organizacja pozarządowa. Zdobyła także kompetencje w zakresie nieformalne uczenia się, między innymi komunikacja w językach obcych i doświadczenie w nauczaniu.

Carmen i zespół EFHR spędzili razem dziesięć niesamowitych miesięcy, a oba cele projektu EVS i osobiste oczekiwania EVS zostały spełnione.