Ujednolicony egzamin języka litewskiego sprawia trudności uczniom szkół mniejszości

Od 2013 r. maturzyści mniejszości narodowych na Litwie, w tym z szkół polskich, zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego i literatury. W tym roku podczas egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury dozwolone było 20 minutowe korzystanie z elektronicznych wersji utworów za pomocą komputera. Od roku 2018 można także korzystać z twórczości dowolnych autorów z…