Ujednolicony egzamin języka litewskiego sprawia trudności dla uczniów szkół mniejszości

Od 2013 r. maturzyści mniejszości narodowych na Litwie, w tym – ze szkół polskich, zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego i literatury. W tym roku podczas egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury dozwolone było 20 minutowe korzystanie z elektronicznych wersji utworów – komputera. Także od roku 2018 można posługiwać się dowolnym autorem z programu…