Polska i Litwa porozumiały się w sprawie wspólnej deklaracji dotyczącej obrony praw mniejszości

Polska i Litwa porozumiały się w sprawie wspólnej deklaracji dotyczącej obrony praw mniejszości

Opublikowano Sierpień 17, 2015
Europejskie Centrum ds. Mniejszości (ECMI), nadzorowane przez dyrektora prof. Tove Malloy`a, zorganizowało Letnią Szkołę w Flensburgu, w Niemczech, w sierpniu 2015 roku, która kierowała swoją uwagę na mniejszości narodowe i region przygraniczny. Warsztaty miały na celu zrewidowanie obecnej sytuacji w Europie i jej wpływu na sytuację mniejszości narodowych. Najważniejsza i najlepsza pod względem organizacji sesja szkoleniowa nosiła tytuł: „Zmieniający się porządek i nowe niepewności: wpływ na mniejszości w Europie”. ECMI zostało założone w 1996 roku przez rządy...

Komisja Petycji rozpoczęła rozpatrywanie petycji EFPCz

Opublikowano Luty 09, 2012
 Petycja Europejskiej Fundacji Praw Człowieka o Nr. 1008/2011 przeciwko gromadzeniu i przetwarzaniu przez rząd RL danych ujawniających pochodzenie etniczne i poruszone w niej kwestie zostały uznane za dopuszczalne zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego. Dlatego Komisja Petycji wszczęła jej  rozpatrywanie. Poniżej znajduje się tekst ww. petycji i odpowiedź przewodniczącej Komisji Petycji. Czekamy na kolejne informacje z...
Europejska Fundacja Praw Człowieka kieruje kolejne trzy petycje do Brukseli

Europejska Fundacja Praw Człowieka kieruje kolejne trzy petycje do Brukseli

Opublikowano Wrzesień 27, 2011
fot.EFHR W środę 28 września EFPCz skierowała do struktur unijnych: Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej trzy petycje przeciwko: przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne ustawie o oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie skargi Pana Tomasza Snarskiego) (treść petycji na stronie www.efhr.eu). ...
Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Fundacja rusza z poparciem dla inicjatywy Tomasza Snarskiego.

Opublikowano Wrzesień 15, 2011
    Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie“, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. ...

Petycja przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej Ustawie o oświacie

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
European Parliament Comittee on Petitions The Secretariat Rue Wiertz B – 1047 Bruxellles Vice-president and Commissioner Ms. Viviane Reding European Commission DG Justice B-1049 Brussels Zwracamy się z żądaniem natychmiastowego podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm litewski Ustawy o oświacie (Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymo Pakeitimo Įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281: ...
Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do PE i KE w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Opublikowano Wrzesień 03, 2011
    Podczas wiecu w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie, który miał miejsce w ub. piątek (02.09.2011) przed Pałacem Prezydenckim, Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z inicjatywą skierowania do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej petycji zbiorowej przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej ustawie o oświacie. Petycja wzywa Parlament Europejski i Komisję Unii Europejskiej do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm litewski Ustawy o oświacie. Parlament Europejski...