Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie praw konsumenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie praw konsumenta

Opublikowano Czerwiec 11, 2015
Dnia 4 czerwca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-497/13) w sprawie zasad dotyczących ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W dniu 27 maja 2008 r. Froukje Faber kupiła używany samochód w warsztacie samochodowym. W dniu 26 września 2008 r. samochód zapalił się w czasie jazdy i uległ całkowitemu zniszczeniu. Został odholowany przez służby pomocy drogowej do warsztatu samochodowego, który dokonał jego sprzedaży, a następnie na jego żądanie pojazd został...
Kierowcy mogą być pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium  innego państwa członkowskiego UE

Kierowcy mogą być pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Opublikowano Maj 15, 2015
23 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) orzekł, że kierowca może stracić uprawnienie do kierowania samochodem na terenie państwa członkowskiego UE, gdy popełnił tam wykroczenie drogowe. Sevda Aykul, obywatelska Austrii, kierowała pojazdem mechanicznym w Niemczech pod wpływem konopii indyjskich, poza tym okazjonalnie zażywała ten środek odurzający. Organy niemieckie uznały, że Pani Aykul nie jest w stanie oddzielić kierowania pojazdem od zażywania środków odurzających i wobec tego jest niezdolna do kierowania pojazdami o napędzie...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się o dyskryminujących ofertach pracy

Opublikowano Luty 11, 2015
W dniu 13 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie Vital Pérez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo (gmina Owiedo, Hiszpania). Trybunał stwierdził, że ustawa prowincji Asturia, która ustala przy rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza lokalnej policji górną granicę wieku wynoszącą 30 lat, jest sprzeczna z prawem UE. Mario Vital Pérez zarzucił Ayuntamiento de Oviedo zatwierdzenie szczegółowych warunków ogłoszenia o konkursie mającym na celu obsadzenie 15 stanowisk funkcjonariuszy policji lokalnej. W...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie ochrony danych osobowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie ochrony danych osobowych

Opublikowano Grudzień 18, 2014
11 grudnia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w trybie prejudycjalnym w sprawie František Ryneš przeciwko Úřad pro ochranu osobních údajů (czeski urząd ds. ochrony danych osobowych). Trybunał stwierdził, że dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r.  w sprawie ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do nagrań wideo rejestrowanych za pomocą kamery monitoringu zainstalowanej przez daną osobę na jej domu rodzinnym i skierowanej na drogę publiczną. František Ryneš i jego rodzina byli wielokrotnie celem ataków ze...
Dwanaście rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dwanaście rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Opublikowano Październik 08, 2014
„Dwanaście rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej” (w oryginale „Twelve things everyone should know about the European Court of Justice”) to nowa książka napisana przez Brytyjczyka Hugo Brady. Publikacja, wydana dzięki think-tankowi – Centre for European Reform, dotyka sensu funkcjonowania jednej z najbardziej istotnych, lecz często niedocenianych instytucji Unii Europejskiej – Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TS UE). Z pozoru temat wydaje się być przeznaczony tylko i wyłącznie dla...