Wiele hałasu o nic

Opublikowano Sierpień 23, 2011
Spór o ulicę Tuwima w gminie Zejuny trwa. Większość mieszkańców podwileńskiej miejscowości chce pozostać przy tej nazwie. Czy jest w tym jakiś problem?  Niestety tak. Przedstawiciel rządu w powiecie wileńskim Jurgis Jurkevičius natychmiast poprosił o odwołanie decyzji rady samorządu i zapowiedział zaskarżenie tej decyzji do sądu. Warto przyjrzeć się poecie, czy faktycznie jest „winny”?...

Europejska Fundacja Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie

Opublikowano Sierpień 18, 2011
Dnia 18 sierpnia 2011 br. do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała kilkanaście wniosków o wszczęcie postępowań karnych przeciwko osobom, które w swoich komentarzach internetowych nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub odnosiły się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec obywateli Litwy przynależących do mniejszości narodowych, w szczególności polskiej mniejszości. Podstawą prawną skarg jest art. 170 (ust. 2 i 3) Kodeksu Karnego, który penalizuje podżeganie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, rasie, etnicznej,...

Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie Wilnoteki

Opublikowano Sierpień 12, 2011
12 sierpnia 2011 r. do Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego wpłynęło odwołanie od postanowienia inspektora etyki dziennikarskiej w sprawie opublikowanego na stronie portalu internetowego wilnoteka.lt artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Skargę na portal złożył Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił Wilnotece wprowadzanie w błąd społeczeństwa co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecanie waśni narodowościowych....

Podręcznik do nauki przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” – oferta współpracy z nauczycielami i ekspertami

Opublikowano Czerwiec 18, 2011
      Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół polskich i ekspertów, którzy chcą napisać lub uczestniczyć w powstawaniu podręcznika do pozalekcyjnych zajęć Edukacji Obywatelskiej dla gimnazjalistów z polskich szkół na Litwie.. Spośród naszych propozycji, wspólnie wybierzemy zagadnienia, które Waszym zdaniem muszą się w naszym podręczniku znaleźć. Chcemy, by uczniowie sięgali po niego z przyjemnością i ciekawością czekali, co też zdarzy się na kolejnej jego stronie. Liczymy na Wasze opinie, spostrzeżenia, uwagi – wszystkie one są dla nas bardzo...

Zapraszamy na otwarty wykład „Problem poprawnej interpretacji i zniekształcenie danych statystycznych oraz rezultatów badań socjologicznych”

Opublikowano Czerwiec 07, 2011
Wykład otwarty „Problem poprawnej interpretacji i zniekształcenie danych statystycznych oraz rezultatów badań socjologicznych” 8 czerwca o godz. 15.30 w sali nr 406 Filia Uniwersytetu Białostockiego, Wydział Ekonomiczno – Informatyczny przy ulicy Kalvarijų 143 Prelegent – prof. Bogusław Grużewski Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku wykład w ramach serii wykładów organizowanych przez Europejską Fundację Praw Człowieka. Wykład, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy, wygłosi prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i...
Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport alternatywny przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Opublikowano Marzec 30, 2011
Raport alternatywny, przygotowany dla Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej Z okazji przeglądu Raportów Okresowych (IV i V) Litwy zgodnie z Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej Download Pobierz raport (.pdf) Data:2015/02/24 3.0 MiB 97 Downloads Szczegóły... ...

Europejska Fundacja Praw Człowieka udowodniła, że cytowane przez władze Litwy wyniki badań nie odpowiadają prawdzie

Opublikowano Marzec 28, 2011
KOMUNIKAT PRASOWY 28-03-2011 Tylko 3,9% Polaków jako przyczynę swego niezatrudnienia wskazało niedostateczną znajomość języka litewskiego. Instytut Pracy i Badań Społecznych z siedzibą w Wilnie potwierdził przypuszczenia Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, że cytowane przez władze Litwy wyniki badań nie odpowiadają prawdzie. W dn. 24 marca Fundacja wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonymi w r. 2008 przez Instytut badaniami z zakresu sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn...

Europejska Fundacja Praw Człowieka na tropie żonglerki statystyką

Opublikowano Marzec 25, 2011
W dn. 24 marca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do Instytutu Pracy i Badań Społecznych s siedzibą w Wilnie pismo z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości związanych z przeprowadzonych w r. 2008 przez Instytut badań z zakresu sytuacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn należących do mniejszości etnicznych. Fundacja stwierdziła w piśmie, że w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok 2010 (na str. 88) cytuje się wyniki badań Instytutu. Mówi się w nich m.in., że na „Litwie 42% objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało,...
Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Opublikowano Grudzień 24, 2010
23 grudnia 2010 r w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie odbył się ostatni z serii wykładów prowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”, zorganizowanego przez Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR). Prelekcja stanowiła podsumowanie cyklu bezpłatnych i otwartych wykładów. Podczas swojego wystąpienia, dr Łukasz Wardyn m.in. omówił opinie rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie...

Jak Rada Europy może pomóc mniejszościom narodowym?

Opublikowano Grudzień 23, 2010
W dniu 23 bm. uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka w ramach systemu Rady Europy. Prelekcja, która miała miejsce w gmachu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zgromadziła kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych tematyką praw człowieka, w szczególności mniejszości narodowych. W trakcie prelekcji podkreślono, że w roku 1949 państwa Europy uznały, że jednym z głównych celów ich dalszej...
Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

Opublikowano Grudzień 20, 2010
Fot. Beata Naniewicz W dniach 19-21 grudnia po kilkadziesiąt osób wzięło udział w czwartym cyklu prelekcji nt. praw człowieka, które organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka. Ostatnie w tym roku wykłady poprowadził ekspert Rady Europy dr Ireneusz C. Kamiński. Działający instrument – ofiarą swego sukcesu Zdaniem dr I. C. Kamińskiego, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest jednym z niewielu działających instrumentów prawnych. Dlaczego? Otóż wielu konwencjom brakuje...

Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

Opublikowano Grudzień 01, 2010
Do takiego wniosku w dniu 1 grudnia doszli uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Wychodząc z tego założenia na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z...
Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Opublikowano Listopad 20, 2010
Fot. Beata Naniewicz Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych. Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń...
„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

Opublikowano Listopad 02, 2010
Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR) rozpoczął serię wykładów w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Prelekcje są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dwa wykłady inaugurujące projekt poprowadził 29-30 października 2010 r. dr Łukasz Wardyn, ekspert EFHR (były wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego w Akademii Leona Koźminśkiego oraz post-doctoral fellow Harvard University w roku 2009...
« 1 2 ... 31 32 33 34 35 36

Otrzymaj najnowszą informację o działalności EFHR oraz z zakresu praw człowieka!