• 2010/11/02

„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

„Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” – pierwsze wykłady

efhr_logo_1Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR) rozpoczął serię wykładów w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”. Prelekcje są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Dwa wykłady inaugurujące projekt poprowadził 29-30 października 2010 r. dr Łukasz Wardyn, ekspert EFHR (były wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego w Akademii Leona Koźminśkiego oraz post-doctoral fellow Harvard University w roku 2009 r.).

Pierwsze spotkanie z dr Łukaszem Wardynem odbyło się 29  października w  Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, przy ul. Kalwaryjskiej 143. W prelekcji uczestniczyło 63 słuchaczy – głównie studentów Uniwersytetu Białostockiego.

Podstawowym problemem, omówionym w ramach pierwszego wykładu, była pisownia imion i nazwisk. Jak podkreślał dr Łukasz Wardyn, firmy na Litwie mogą używać nielitewskich znaków diakrytycznych, natomiast osoby prywatne nie mogą mieć takich liter w dowodach osobistych i innych dokumentach. Problem został omówiony na podstawie międzynarodowych aktów prawnych, jak również podano przykłady, w jaki sposób można się ubiegać o swoje prawo do prawidłowej pisowni swojego imienia i nazwiska.

Podczas drugiego dnia wykładów przedstawione zostały podstawowe organizacje międzynarodowe – Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rady Europy w kontekście ochrony praw człowieka i praw mniejszości narodowych

Uczestnicy podkreślali, że podczas wykładów została im przekazana nie tylko wiedza, dostępna w Internecie, lecz także były przytoczone konkretne przykłady. Oprócz tego, wykłady pozwoliły im na  głębszą wewnętrzną analizę swojej sytuacji oraz sytuacji całej mniejszości narodowej na Litwie. Uczestnicy wyrazili chęć ubiegania się o swoje prawa w instytucjach państwa litewskiego, jak też składania wniosków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wykłady pt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” potrwają do końca grudnia 2010 r. W ramach projektu planowanych jest łącznie 15 prelekcji.

EFHR

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…