• 2010/11/20

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?
Fot. Beata Naniewicz
Fot. Beata Naniewicz

Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń (Noc Świętego Bartłomieja, 23/24 sierpnia 1572 r., Paryż; Wołyń, 1943 r.; Rwanda, kwiecień – lipiec 1994 r.; Srebrenica, 11 lipca 1995 r.) ilustrowano fakt istnienia nietolerancji wobec innych.

Podczas prelekcji podkreślono, że ochronę mniejszości narodowych uzasadniają m. in.: potrzeba zapobiegania konfliktom międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz fakt, że ochrona ta przyczynia się do zachowania pokoju i bezpieczeństwa w państwie i na świecie.

Debatując nad różnymi definicjami mniejszości narodowych, podkreślono zarazem, że aktualnie w prawie międzynarodowym brak ogólnie przyjętej uniwersalnej definicji mniejszości narodowych.

Czy w przypadku, jeśli większość narodowa jest ciemiężona przez mniejszość, ta pierwsza podlega ochronie przewidzianej dla mniejszości? Otóż jak się okazało — nie. Większość taka będzie wówczas chroniona przez ogólne normy odnoszące się do ochrony praw człowieka. Albo — czy mniejszość powinna być objęta ochroną mniejszości narodowych w sytuacji, gdy na co dzień nie eksponuje swych cech charakterystycznych (np. porozumiewa się w języku większości).

Kolektywna wola przetrwania i solidarność względem siebie — te dwa kryteria, jak zaznaczono, mają kluczowe znaczenie przy definiowaniu pojęcia mniejszości narodowej.

Więcej na temat praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, można będzie się dowiedzieć już niebawem.

Prelekcje naukowe organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka.

„Kurier Wileński”

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…