• 2010/11/20

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?
Fot. Beata Naniewicz
Fot. Beata Naniewicz

Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń (Noc Świętego Bartłomieja, 23/24 sierpnia 1572 r., Paryż; Wołyń, 1943 r.; Rwanda, kwiecień – lipiec 1994 r.; Srebrenica, 11 lipca 1995 r.) ilustrowano fakt istnienia nietolerancji wobec innych.

Podczas prelekcji podkreślono, że ochronę mniejszości narodowych uzasadniają m. in.: potrzeba zapobiegania konfliktom międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz fakt, że ochrona ta przyczynia się do zachowania pokoju i bezpieczeństwa w państwie i na świecie.

Debatując nad różnymi definicjami mniejszości narodowych, podkreślono zarazem, że aktualnie w prawie międzynarodowym brak ogólnie przyjętej uniwersalnej definicji mniejszości narodowych.

Czy w przypadku, jeśli większość narodowa jest ciemiężona przez mniejszość, ta pierwsza podlega ochronie przewidzianej dla mniejszości? Otóż jak się okazało — nie. Większość taka będzie wówczas chroniona przez ogólne normy odnoszące się do ochrony praw człowieka. Albo — czy mniejszość powinna być objęta ochroną mniejszości narodowych w sytuacji, gdy na co dzień nie eksponuje swych cech charakterystycznych (np. porozumiewa się w języku większości).

Kolektywna wola przetrwania i solidarność względem siebie — te dwa kryteria, jak zaznaczono, mają kluczowe znaczenie przy definiowaniu pojęcia mniejszości narodowej.

Więcej na temat praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, można będzie się dowiedzieć już niebawem.

Prelekcje naukowe organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka.

„Kurier Wileński”

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…