• 2010/12/01

Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

Do takiego wniosku w dniu 1 grudnia doszli uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Wychodząc z tego założenia na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z kwestiami współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwem regionalnym, stosunkami gospodarczymi i dobrosąsiedzkimi. Dokumenty OBWE, które posiadają jedynie wymiar polityczny (stanowią tzw. soft law), w praktyce mają istotne znaczenie. Naruszenie tych zobowiązań jest niedopuszczalne, tak jak inne pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych — m. in. Rekomendacje z Bolzano dotyczące Mniejszości Narodowych w Relacjach Międzypaństwowych, Haskie Rekomendacje odnośnie Praw związanych z Edukacją Mniejszości Narodowych. Zostało podkreślone, że na ich gruncie prawa mniejszości narodowych zostały ściśle sprzężone z zobowiązaniami państwa, na terytorium którego mniejszości się znajdują. Zaznaczono rolę społeczności międzynarodowej w kwestiach ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i potrzebę współdziałania poszczególnych państw w tej mierze.

Organizator prelekcji naukowych — Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka — zaprasza na kolejne spotkania, otwarte dla wszystkich i bezpłatne, z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych:

„Kurier Wileński”

Powiązane artykuły

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 75 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 75 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a jego tegoroczne obchody przypadają w 75. rocznicę uchwalenia…
Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…