• 2010/12/24

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

efhr_logo_123 grudnia 2010 r w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie odbył się ostatni z serii wykładów prowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”, zorganizowanego przez Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR).

Prelekcja stanowiła podsumowanie cyklu bezpłatnych i otwartych wykładów. Podczas swojego wystąpienia, dr Łukasz Wardyn m.in. omówił opinie rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie. To był już trzeci z wykładów eksperta EFHR w ramach projektu.

W ramach projektu, w okresie od 29 października do 23 grudnia 2010 odbyło się łącznie 15 prelekcji. Wykładowcami byli wybitni eksperci w zakresie prawa międzynarodowego i praw człowieka. Pośród nich znaleźli się: dziekan filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie Dr hab. Jarosław Wołkonowski; wykładający na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskim, ekspert Rady Europy i konsultant wielu krajowych i międzynarodowych organizacji dr Ireneusz C. Kamiński; dr Agnieszka Szklanna – sekretarz Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE; oraz doktorantka na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kończąca doktorat pt. „Ochrona prawna mniejszości polskiej na Litwie” mgr Elżbieta Kuzborska.

Licznie uczestniczący w spotkaniach słuchacze, studenci filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie oraz inni zainteresowani, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praw mniejszości narodowych, zapoznać się z sytuacja mniejszości polskiej na Litwie w świetle prawa litewskiego i międzynarodowego oraz mniejszości narodowych w innych krajach europejskich, czy poznać dokumenty prawne takie jak Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Wszyscy słuchacze otrzymali od organizatorów materiały z wykładów, a  ci, którzy uczestniczyli w 80 proc. spotkań, otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Przedsięwzięcie okazało się sukcesem, co potwierdza wysoka frekwencja i pozytywne opinie słuchaczy. EFHR wyraża swoje zadowolenia z możliwości współpracy przy tak wartościowej inicjatywie.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…