• 2010/12/24

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

Wykład podsumowujący projekt „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”

efhr_logo_123 grudnia 2010 r w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie odbył się ostatni z serii wykładów prowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”, zorganizowanego przez Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka (EFHR).

Prelekcja stanowiła podsumowanie cyklu bezpłatnych i otwartych wykładów. Podczas swojego wystąpienia, dr Łukasz Wardyn m.in. omówił opinie rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie. To był już trzeci z wykładów eksperta EFHR w ramach projektu.

W ramach projektu, w okresie od 29 października do 23 grudnia 2010 odbyło się łącznie 15 prelekcji. Wykładowcami byli wybitni eksperci w zakresie prawa międzynarodowego i praw człowieka. Pośród nich znaleźli się: dziekan filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie Dr hab. Jarosław Wołkonowski; wykładający na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskim, ekspert Rady Europy i konsultant wielu krajowych i międzynarodowych organizacji dr Ireneusz C. Kamiński; dr Agnieszka Szklanna – sekretarz Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE; oraz doktorantka na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kończąca doktorat pt. „Ochrona prawna mniejszości polskiej na Litwie” mgr Elżbieta Kuzborska.

Licznie uczestniczący w spotkaniach słuchacze, studenci filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie oraz inni zainteresowani, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praw mniejszości narodowych, zapoznać się z sytuacja mniejszości polskiej na Litwie w świetle prawa litewskiego i międzynarodowego oraz mniejszości narodowych w innych krajach europejskich, czy poznać dokumenty prawne takie jak Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Wszyscy słuchacze otrzymali od organizatorów materiały z wykładów, a  ci, którzy uczestniczyli w 80 proc. spotkań, otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Przedsięwzięcie okazało się sukcesem, co potwierdza wysoka frekwencja i pozytywne opinie słuchaczy. EFHR wyraża swoje zadowolenia z możliwości współpracy przy tak wartościowej inicjatywie.

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…