• 2012/02/03

Przemarsze w obronie swych praw

W lutym i marcu Wilno czekają kolejne przemarsze w obronie praw człowieka oraz przeciwko ich naruszaniu.

7 lutego (wtorek) przy Sejmie RL odbędzie się protest osób mających problem ze słuchem przeciwko ich dyskryminowaniu w sferze dostępu do informacji. Zdaniem poszkodowanych władza ustawodawcza narusza 21 art. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, dotyczący wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji. Ubiegłą jesienią Związek Głuchych Litwy pisemnie zwrócił się do przedstawicieli Sejmu z prośbą o przyznanie dla telewizji państwowej w 2012 r. 300 tys. litów na usługę napisów do programów telewizyjnych, zapewniając tym samym dostęp do informacji osobom głuchym. Prośba ta nie została wysłuchana, zatem wzywać o to grupa dotknięta problemem będzie publicznie.

11 marca (niedziela) w rocznicę przywrócenia niepodległości Litwy aleją Gedymina planowany jest Pochód Wolności, jako alternatywa dla marszu pod hasłem „Litwa dla Litwinów”, który od kilku lat również 11 marca organizuje nacjonalistyczna młodzież Litwy. W społeczeństwie litewskim szerzą się niebezpieczne tendencje naruszania praw człowieka i braku tolerancji dla innych narodowości, religii czy orientacji seksualnej, dlatego tak ważna jest szeroka kampania zapobiegająca jej nasilaniu się.

17 marca (sobota) odbędzie się przemarsz oraz kolejny wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Organizatorami są komitety strajkowe szkół polskich na Litwie. Przemarsz rozpocznie się o godz. 13.00 przy Sejmie RL (pr. Gedymina 53) i podąży ku placu przed Rządem RL
(pr. Gedymina 11) gdzie odbędzie się wiec. Główne żądanie – odwołanie dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o oświacie:

  •  rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;
  • przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na maturze;
  • zaprzestania eleminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim;
  • rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

 

Na podstawie delfi.lt, znadwilii.lt, PAP, wilnoteka.lt

571 KiB
1060 Downloads

7.8 MiB
673 Downloads

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…