• 2012/02/03

Przemarsze w obronie swych praw

W lutym i marcu Wilno czekają kolejne przemarsze w obronie praw człowieka oraz przeciwko ich naruszaniu.

7 lutego (wtorek) przy Sejmie RL odbędzie się protest osób mających problem ze słuchem przeciwko ich dyskryminowaniu w sferze dostępu do informacji. Zdaniem poszkodowanych władza ustawodawcza narusza 21 art. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, dotyczący wolności wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępu do informacji. Ubiegłą jesienią Związek Głuchych Litwy pisemnie zwrócił się do przedstawicieli Sejmu z prośbą o przyznanie dla telewizji państwowej w 2012 r. 300 tys. litów na usługę napisów do programów telewizyjnych, zapewniając tym samym dostęp do informacji osobom głuchym. Prośba ta nie została wysłuchana, zatem wzywać o to grupa dotknięta problemem będzie publicznie.

11 marca (niedziela) w rocznicę przywrócenia niepodległości Litwy aleją Gedymina planowany jest Pochód Wolności, jako alternatywa dla marszu pod hasłem „Litwa dla Litwinów”, który od kilku lat również 11 marca organizuje nacjonalistyczna młodzież Litwy. W społeczeństwie litewskim szerzą się niebezpieczne tendencje naruszania praw człowieka i braku tolerancji dla innych narodowości, religii czy orientacji seksualnej, dlatego tak ważna jest szeroka kampania zapobiegająca jej nasilaniu się.

17 marca (sobota) odbędzie się przemarsz oraz kolejny wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Organizatorami są komitety strajkowe szkół polskich na Litwie. Przemarsz rozpocznie się o godz. 13.00 przy Sejmie RL (pr. Gedymina 53) i podąży ku placu przed Rządem RL
(pr. Gedymina 11) gdzie odbędzie się wiec. Główne żądanie – odwołanie dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o oświacie:

  •  rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;
  • przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na maturze;
  • zaprzestania eleminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim;
  • rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

 

Na podstawie delfi.lt, znadwilii.lt, PAP, wilnoteka.lt

571 KiB
1042 Downloads

7.8 MiB
664 Downloads

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…