• 2012/03/21

17 marca – 1. rocznica przyjęcia Ustawy o Oświacie

foto: efhr

W sobotę 17 marca aleją Gedymina odbył się przemarsz w obronie oświaty szkół mniejszościowych na Litwie. Kilka tysięcy wiecujących podążyło na plac V. Kudirki pod siedzibę rządu Litwy, gdzie zostało wygłoszone słowo potestu przeciwko znowelizowanej ustawie o Oświacie, zawężającej dotychczasowe prawa osób należących do mniejszości narodowych na Litwie. Do władz litewskich przemawiały przedstawiciele mniejszości polskiej, białoruskiej, rosyjskiej i inne.

Wiec odbył się pokojowo, a wśród jego uczestników panowała jedność, solidarność i tolerancja. Wszyscy zostali zjednoczeni jednym celem – „nie“ asymilacji i lituanizacji, „tak“ integracji i dialogowi.

Podczas wiecu przedstawiciele EFPCz rozpowszechniali ulotki informacyjne o prawach pracy, o pomocy w przypadkach spraw karnych, o działaniach przeciwko dyskryminacji rasowej itd. Zostało rozdanych ponad 1000 ulotek. Udział Fundacji w wiecu rozpoczął również Europejski Tydzień Przeciw Rasizmowi. Wydarzenie to jest corocznie organizowane przez organizację UNITED for Intercultural Action, w ramach współpracy z którą, Fundacja organizuje wykłady na temat praw człowieka oraz upowszechnia materiały edukacyjne na temat walki przeciw rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji

więcej zdjęć

Program Lietuvos ryto televizija w którym wystepuja przedstawieciele EFHR 

571 KiB
1042 Downloads

 

7.8 MiB
664 Downloads

209 KiB
622 Downloads

Zobacz także:

Marsz wolności czy marsz niepodległości?

Weźmy udział w Pochodzie Wolności!

Przemarsze w obronie swych praw

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…