• 2012/05/15

Europejska Fundacja Praw Człowieka weźmie udział w szkoleniach „Co na temat płci?”

fot: EFHR

Europejska Fundacja Praw Człowieka 12 kwietania b.r. zachęcała do obiegania się o udział w szkoleniach „What about Gender?” („Co na temat płci?”) (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/04/12/szkolenia-co-na-temat-plci/). O udział mogły ubiegać się organizacje ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz krajów SEE (Czarnogóra, Serbia, Turcja, Mołdawia, Macedonia, Chorwacja, Bosnia i Hercegovina, Albania) i EECA (kraje Wschodniej Europy i Środkowej Azji). Po dogłębnej analizie wszystkich złożonych wniosków Komitet Oceniający wyselekcjonował tylko 10 najlepszych kandydatur, w tym Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Krzysztof Adam Górski, nasz praktykant, będzie reprezentował Europejską Fundację Praw Człowieka na tych prestiżowych szkoleniach. Szkolenie jest organizowane w ramach europejskiego projektu „Youth in action” („Młodzież w działaniu”) przez stowarzyszenie „Alinhas?”. Szkolenia mają na celu rozmowy i debaty na temat równouprawnienia i dyskryminacji ze względu na płeć, a także zostanie poruszony motyw strategii zwalczania dyskryminacji w najbliższych latach. Całość odbędzie się w dniach 13-21 października w Porto, w Portugalii. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…