• 2012/09/25

EFHR podejmuje działania prawne w sprawie wypędzenia z kościoła polskich turystów

Europejska Fundacja Praw Człowieka otrzymała zawiadomienie o tym, że Ksiądz wyrzucił polskich turystów z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, bo nie byli pielgrzymami. Sytuacja jest naprawdę przykra, dyskryminująca ze względu na narodowość oraz poniżająca godność i honor człowieka. Zgodnie z tym co podały media proboszcz Sanktuarium wypędził z kościoła polskich turystów poprostu każąc im się „wynosić do Polski”.

Fundacja, jako organizacja, aktywnie działająca na rzecz praw człowieka,  nie może zostać obojętna na takie postępowanie oraz szydzenie z praw człowieka i jest bardzo zaniepokojona takimi informacjami. Tego typu zachowanie jest zakazne przez artykuł 169 Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej, który penalizuje dyskryminację ze względu na narodowość, rasę, płeć, pochodzenie, religię lub przynależność do innych grup narodowych lub etnicznych. Dlatego też Fundacja podjęła natychmiastowe działania w tej sprawie i zwróciła się do Litewskiej Prokuratury Generalnej w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej proboszcza. Przypominamy, że zakaz dyskryminacji reglamentuje zarówno prawo litewskie, jak też prawo międzynarodowe.

Swobodne wyrażanie opinii nie może być absolutne, jeśli celem skorzystania z takiego prawa jest publiczne wyrażanie nienawiści narodowej. Fundacja zaznacza, iż na takie rasistowskie, nienawistne działania należy reagować operatywnie, by winowajcy byli ustaleni na czas i pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tylko wtedy będzie można powstrzymać poczucie bezkarności osób za swoje czyny.

Fundacja jest dalece zaniepokojona tym, żę fala nienawiści dotchnęła już także księży na Litwie. Od ponad roku Fundacja kieruje wnioski do organów ścigania na niezgodne z prawem odnoszenie się wobec mniejszości na Litwie.  Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Dodatkowo Fundacja gotowa jest udzielić bezpłatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym, aby mogli dochodzić swoich roszczeń, w tym odszkodowania pieniężnego. Dlatego Fundacja zwraca się do wszystkich osób, którzy zostali obrażeni o pilny kontakt z Fundacja na efhr@efhr.eu.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…