• 2013/01/14

Kolejny raport na temat praw człowieka krytyczny wobec Litwy

Kolejny raport na temat praw człowieka krytyczny wobec Litwy

midrf6 grudnia br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Federacji opublikowało bezprecedensowy jak na państwo pochodzenia dokument – Raport o przestrzeganiu praw człowieka w Unii Europejskiej. Zwykle Rosja nie kojarzy się z przestrzeganiem tych praw, co nie dziwi zważywszy fakt, iż najwięcej skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka napływa właśnie z Rosji. Ponadto Rosja ma najwyższy wskaźnik przegranych spraw w ETPC. Niemniej rosyjskie MSW postanowiło przyjrzeć się sytuacji z prawami człowieka w poszczególnych państwach członkowskich unii Europejskiej. Efektem tych badań był wspomniany wyżej raport opisujący prawa człowieka naruszane w państwach unijnych. Z uwagi na szeroki obszar badań poszczególnym państwom poświęcono tylko po parę stron w raporcie, niemniej w jego treści zawarto przekrojowy i naszym zdaniem stosunkowo obiektywny opis naruszeń praw człowieka także na Litwie.

Już na samym początku części poświęconej Litwie podkreśla się, że w państwie tym kontynuuje się politykę ukierunkowaną na asymilację mniejszości narodowych i językowych a także ograniczanie ich praw. Autorzy dokumentu zauważają próżnię legislacyjną w ogólnych kwestiach dotyczących mniejszości narodowych (brak ustawy o mniejszościach narodowych od 2011 r.) i fakt braku centralnego organu, który koordynowałby politykę władz względem mniejszości narodowych (likwidacja w 2009 r. Departamentu ds. Mniejszości Narodowych i Migracji). Dalej wspomina się o manipulacjach granicami okręgów wyborczych zmniejszającymi szanse w wyborach przedstawicieli mniejszości polskiej. Podkreśla się też kwestię Ustawy o oświacie, która wg autorów raportu jest „poważnym problemem” dla realizacji podstawowych praw mniejszości narodowych. Zaznacza się też, że dalekie od ideału jest sytuacja kobiet, dzieci i innych wrażliwych grup społecznych.

Informacje przytoczone w raporcie nie są czymś nowym ani odkrywczym, ale biorąc pod uwagę to, że sytuacja z prawami człowieka na Litwie jest tak trafnie podsumowana nawet przez rząd rosyjski świadczy o skali problemu i konieczności działania w celu poprawy obecnego stanu.

Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie www.mid.ru oraz poniżej polska wersja raportu:

115 KiB
454 Downloads

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…