EFHR popiera OBWE w dążeniu do poprawy prawa wyborczego na Litwie, które umożliwi zwiększenie reprezentacji mniejszości narodowych w litewskiej polityce

You are here: