• 2013/12/09

Możliwość zapisywania imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach oficjalnych

Możliwość zapisywania  imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach oficjalnych

pasas

Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej EFHR) z przyjemnością chce poinformować o zmianie zasad dotyczącej oryginalnego zapisu imion i nazwisk w formie oryginalnej w dokumentach oficjalnych w Republice Litewskiej.  Zasady te są ustalane przez Państwową Komisję Języka Litewskiego. EFHR nieraz podejmowała się działań w celu ukazania potrzeby zmian owych zasad.

Od 24 października bieżącego roku prawo państwowe Republiki Litewskiej zezwala na używanie oryginalnej formy zapisu imion i nazwisk w innych językach również w dokumentach oficjalnych. Uprzednio taka możliwość istniała jedynie w wypadku zapisu nazwiska w zakresie  literatury naukowej, wydań reklamowych, informacyjnych oraz tekstach specjalnych. Zmiana została wprowadzona  w zapisie Ustaleń Komisji Języka Litewskiego ( lit. Lietuvių kalbos komisijos nutarimai) w punkcie 3.2 dotyczącym zasad pisowni i interpunkcji (lit. Rašybos ir skyrybos nuostatos). Według zastępcy przewodniczącego Komisji Językowej J. Palionytė, zostały przeprowadzone badania w urzędach litewskich, które wykazały, że zapis nazwisk nielitewskich nie przysparza pracownikom urzędów żadnych kłopotów. Wyniki badań były powodem prawnego uregulowania zapisu imion i nazwisk obcojęzycznych w dokumentach urzędowych.

Zmiana dotyczy możliwości zapisu imion i nazwisk nielitewskich obywateli innych państw, a nie obywateli Republiki Litewskiej. oryginalnej oryginalna  pisownia imion i nazwisk może być stosowana w  dokumentach oficjalnych. Wg Komisji dokumenty oficjalne to teksty umów, legitymacje, akty prawne instytucji państwowych i społecznych ( http://www.vlkk.lt/lit/2226 ) Z poprawką wprowadzoną przez Państwową Komisję Języka Litewskiego można zapoznać się tutaj: http://vlkk.lt/lit/104534

Liberalizacja zapisu nazwisk nie obejmuje jednak wpisu w dokumentach tożsamości. Komisja Językowa doszła do wniosku, że nie może przyjąć dokumentu, który byłby sprzeczny z decyzją Sądu Konstytucyjnego z 21 października 1999 roku, gdzie jest zaznaczone, że „imię i nazwisko w paszporcie ma być pisane w języku państwowym“. EFHR uprzednio podejmowało się spraw związanych z oryginalną pisownią imion i nazwisk. Fundacja zwracała się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego również w sprawie możliwości umieszczania reklam w innych językach, a także prowadziła sprawy dotyczące użycia liter innego  alfabetu  niż litewskiw sferze publicznej oraz w nazwach własnych (sprawa o banderolach, numerach rejestracyjnych samochodów itd.). Na stronie Fundacji można znaleźć również informację potrzebną do złożenia wniosku w sprawie zmiany imienia i nazwiska oraz formularz wniosku.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…