• 2014/02/04

EFHR wciągnięta do najnowszej „Europejskiej książki adresowej przeciwko rasizmowi”

EFHR wciągnięta do najnowszej „Europejskiej książki adresowej przeciwko rasizmowi”

Address-book-748x400Międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych „UNITED for Intercultural Action” (pl. „Zjednoczeni do działania międzykulturowego”) zrealizowała kolejne wydanie książki adresowej zawierającej listę organizacji pozarządowych z całej Europy, podejmujących działania na rzecz tolerancji oraz przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi, a także wspierających mniejszości narodowe, etniczne, emigrantów i uchodźców. Na listę adresów została wciągnięta również Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR).

Książki adresowa „European Address Book Against Racism”, zawiera dane kontaktowe do ponad 2400 organizacji w Europie, które zostały wyselekcjonowane według specjalnych kryteriów. Między innymi był oceniany zakres zorganizowanych akcji przeciwko dyskryminacji przez każdą organizację w swoim regionie. Celem publikacji jest wzmocnienie ruchu antydyskryminacyjnego w Europie oraz ułatwienie współpracy między organizacjami pozarządowymi na rzecz tolerancji.

Pracownicy i wolontariusze EFHR już nieraz brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez „UNITED” ( http://www.efhr.eu/2013/11/07/efhr-po-raz-trzeci-na-konferencji-organizowanej-przez-united/). W biurze EFHR są również dostępne materiały promocyjne (naklejki, broszury, plakaty, pocztówki ) udostępnione przez „UNITED”.

Więcej o działalności „UNITED” można poczytać w języku angielskim na stronie internetowej pod linkiem  http://www.unitedagainstracism.org/blog/2014/01/08/2014-address-book/ , gdzie są dostępne również dane kontaktowe organizacji pozarządowych z całej Europy.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…