• 2014/04/26

Akcja charytatywna EFHR dla Domów Dziecka

Akcja charytatywna EFHR dla Domów Dziecka

IMG_6674

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się, że w ramach swojej działalności miała okazję przeprowadzić akcję charytatywną w domach dziecka w Wilnie i na Wileńszczyźnie. W okresie świąt wielkanocnych pracownicy EFHR odwiedzili wychowanków domów dziecka w Solecznikach, Podbrodziu, Niemenczynie oraz na wileńskim Antokolu, którym zostały przekazane dary ufundowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców Fundacji.

Na ręce dyrekcji placówek zostały przekazane dary w postaci książek, publikacji edukacyjnych, gier planszowych, artykułów biurowych oraz słodyczy. Poprzez działania tego typu  EFHR chce podkreślić wagę edukacji oraz poszanowania praw dzieci, które są niezmiernie ważną częścią społeczeństwa oraz wymagają szczególnej troski i uwagi.

Wychowawcy oraz kierownicy placówek wyrazili szczere podziękowanie za wizyty oraz darowizny. W ramach współpracy z domami dziecka  EFHR udziela również wsparcia psychologiczno-prawnego dla pracowników placówek. Od  grudnia 2013 do kwietnia bieżącego roku były prowadzone warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla pracowników domów dziecka, a w przyszłości są planowane również konsultacje psychologiczne dla wychowanków placówek.

W imieniu EFHR składamy szczególne wyrazy podziękowania pracownikom Komisji UE, którzy przekazali darowiznę dla Fundacji, umożliwiając przeprowadzenie akcji charytatywnej dla domów dziecka. W sumie zostało przekazane prawie 700 euro na zakup darów do domów dziecka. Dziękujemy również Panu Wojciechowi Sawickiemu, kierownikowi spółki „Kamratas” oraz Firmie Księgarskiej Olesiejuk za duże zniżki na zakup gier planszowych oraz książek.

Widząc potrzeby domów dziecka, EFHR ma zamiar regularnie udzielać wsparcia dla placówek. Już wkrótce do domów dziecka na Wileńszczyźnie dotrą wolontariusze, którzy przez kilka miesięcy będą pomagać wychowawcom w organizowaniu działalności oraz bezpośredniej pracy z dziećmi. Osoby pragnące dołączyć się do akcji oraz wesprzeć domy dziecka, zapraszamy do nawiązania współpracy z EFHR.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…