• 2014/05/22

Wyniki badań na temat praw człowieka potwierdzają opinię EFHR

Wyniki badań na temat praw człowieka potwierdzają opinię EFHR

badania

Na zlecenie litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości spółka „Baltijos tyrimai” przeprowadziła badania opinii publicznej na temat znajomości praw człowieka. Okazało się, że wielka część mieszkańców Litwy jest zdania, że nie ma na temat przysługujących im praw prawie żadnej wiedzy albo jest ona niewystarczająca.

Aż 83% respondentów wyraziło potrzebę, żeby nauczanie praw człowieka było wprowadzone już w szkołach i gimnazjach. 35% osób jest zdania, że ich ogólna wiedza jest niedostateczna. Tylko jedna piąta mieszkańców (21%) stwierdziła, że posiada wystarczającą wiedzę, żeby móc bronić swoich praw.

Podczas międzynarodowej konferencji „Kształcenie prawne na Litwie: wyzwania i możliwości” Minister Sprawiedliwości Juozas Bernatonis podkreślał, że formułując i wdrażając w życie politykę oświaty prawnej, państwo powinno zacząć od kształcenia najmłodszego pokolenia. Więcej na temat badań i konferencji można poczytać tutaj. Warto dodać, że była to pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca prawnej edukacji społeczeństwa, zorganizowana za cały okres niepodległości państwa.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już nieraz pisała o tym, że na Litwie odbywa się zbyt mało szkoleń w zakresie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego (więcej). Nawet osoby bezpośrednio pracujące w systemie legislacyjnym (prawnicy, sędziowie) nie są wystarczająco zaznajomione z powyższymi zagadnieniami. Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest właśnie mała liczba szkoleń. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości za okres 2004-2012, szkoleń na temat praw człowieka na Litwie było zaledwie 27. W świetle tych danych nie dziwi zatem bardzo niska świadomość swoich praw przez pozostałych obywateli państwa, nawet jeżeli osoby z wykształceniem prawnym nie są odpowiednio kształcone w zakresie praw człowieka.

W czasie swojej działalności EFHR prowadziła badania na temat tego, na ilu uczelniach są prowadzone zajęcia bądź wykłady z zakresu praw człowieka. Odpowiedzi otrzymane z uczelni oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości również wykazują, że poziom edukacji w tej dziedzinie nadal pozostawia wiele do życzenia.

Wyniki badań –  przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości – potwierdzają tylko przypuszczenia EFHR, że na Litwie istnieje wielka potrzeba organizowania szkoleń na temat praw człowieka. EFHR w ciągu swoje krótkiej działalności (organizacja została założona w 2010 roku) zaaranżowała serię szkoleń dla studentów, uczniów, nauczycieli i wykładowców oraz dotarła do wielu uczelni, szkół i przedszkoli, oferując bezpłatne wykłady, prowadzone przez przybyłych z zagranicy ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego oraz praw człowieka (więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji). Strona internetowa Fundacji (www.efhr.eu) oferuje również bogaty wybór informacji dotyczących prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, a także raporty i sprawozdania międzynarodowe, aktualności dotyczące praw człowieka na Litwie oraz w Europie, materiały edukacyjne oraz aktualne informacje dotyczące organizowanych szkoleń.

EFHR

 

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…