• 2014/06/09

Zakończył się cykl szkoleń dla wychowawców domów dziecka

Zakończył się cykl szkoleń dla wychowawców domów dziecka

IMG_6002

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje o zamknięciu cyklu regularnych szkoleń dla wychowawców domów dziecka w Solecznikach i Podbrodziu.  EFHR stale współpracuje z domami dziecka, organizując spotkania na temat praw człowieka, prowadząc akcje charytatywne dla wychowanków, a także rekrutując wolontariuszy do placówek. Na przełomie lat 2013/2014 z inicjatywy Fundacji odbył się cykl szkoleń psychologicznych, skierowanych do osób pracujących z wychowankami domów dziecka, na co dzień, które przeprowadziła w placówkach w Solecznikach oraz Podbrodziu magister psychologii Jolanta Masian.

Jeszcze w listopadzie odbyło się spotkanie przygotowawcze dla pracowników placówek w siedzibie Fundacji, na którym zostały omówione potrzeby wychowanków oraz pracowników i pedagogów pracujących z dziećmi. Wstępna analiza wykazała, że personel domów dziecka nie ma regularnego dostępu do szkoleń,  odpowiedniej wiedzy psychologicznej oraz możliwości konsultacji u odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty, co w rzeczywistości jest jedną z podstawowych potrzeb w zawodzie wychowawcy pracującego w tego rodzaju placówce. Wychodząc z założenia, że na rozwój psychiczny, profilaktykę zaburzeń zachowania i rozwiązywanie problemów psychologicznych dziecka przebywającego w placówce opieki społecznej ogromny wpływ ma przygotowanie psychologiczne jego wychowawców, postanowiono podjąć działania mające na celu zwiększenie kompetencji psychologicznych osób pracujących z dziećmi, na co dzień. W związku z tym zorganizowano przeszkolenie personelu domu dziecka w zakresie podstawowej wiedzy psychologicznej. Od grudnia 2013 do kwietnia 2014 roku dwa razy w miesiącu odbywały się regularne, kilkugodzinne szkolenia , zarówno w Podbrodziu jak i w Solecznikach, w których wzięli udział wychowawcy, pracownicy, i kierownicy placówek.

Podczas tych kilkugodzinnych spotkań poruszono temat wypalenia zawodowego osób pracujących w placówkach opiekuńczych dla dzieci oraz jego profilaktyki, a także rozwoju psychicznego dziecka, jego zaburzeń, w tym zaburzeń sprawności intelektualnej u dzieci i młodzieży oraz zaburzeń emocjonalnych i depresji dziecięcej. Rozmawiano także o ADHD – podstawach jego diagnozowania i terapii, specyficznych zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), podstawach dobrej komunikacji oraz o innych zagadnieniach, z którymi wychowawcy spotykają się w praktyce.  Zajęcia były prowadzone w formie prezentacji multimedialnych, prezentacji i omówienia przykładów, ćwiczeń konkretnych sposobów zachowania w różnych sytuacjach z którymi stykają się wychowawcy. Wykonano sporo ćwiczeń praktycznych, zarówno indywidualnych, jak i w grupach. Przeprowadzono również symulacje sytuacji problemowych, testy i ankiety do samoanalizy oraz konsultacje indywidualne uczestników.

Osoby biorące udział w spotkaniach stwierdziły, że zajęcia pomogły im lepiej poznać swoje mocne i słabe strony oraz granice psychologiczne. Nauczyły się też zapobiegać wypaleniu zawodowemu.   Pod koniec każdych zajęć uczestnicy byli proszeni o ocenę przebiegu spotkań oraz ich przydatności. Większość osób stwierdziła, że skutecznie stosuje uzyskaną wiedzę w praktyce, a jedna trzecia zauważyła pozytywne zmiany w relacji z wychowankami oraz w środowisku poza miejscem pracy. Wychowawcy placówek cieszyli się również z nowo nabytych nawyków asertywnej komunikacji.

Podczas spotkań omawiano i określano dalsze potrzeby wychowanków i wychowawców w zakresie pomocy psychologicznej. Opiekunowie zauważyli na przykład, że wciąż brakuje im praktycznych nawyków w postępowaniu z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi i zachowania, w pracy z dziećmi agresywnymi, z nastolatkami przeżywającymi okres buntu, z dziećmi, które przeżyły stratę osoby bliskiej. Również psycholog, prowadząca zajęcia stwierdziła, że osoby te potrzebują stałego, praktycznego wsparcia psychologicznego, przede wszystkim po to, żeby mogli świadomie wspierać zdrowy rozwój psychiczny swoich wychowanków. Warto dodać, iż niektórzy wychowawcy nadal nie wierzą we własny wpływ na kształtowanie wychowanków i uważają, że w obecnym systemie opieki nad dziećmi z zaburzonych rodzin, wychowawca nie może niczego zmienić i jest bezradny wobec systemu. Zmiana takiego podejścia wymaga dużego nakładu pracy.

EFHR cieszy się, że w ramach działalności i edukacji na rzecz praw człowieka, mogła wykazać się wsparciem dla domów dziecka w formie szkoleń psychologicznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta współpraca będzie kontynuowana oraz że wychowankowie domów dziecka uzyskają z tego wymierne korzyści. Prosimy również wszystkich, którzy chcieliby w jakiś sposób wesprzeć domy dziecka, o kontakt z Fundacją bądź bezpośrednio z placówkami.

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…