• 2018/01/24

Rada Europy stworzyła nową grę edukacyjną

Rada Europy stworzyła nową grę edukacyjną

Rada Europy wydała edukacyjną grę planszową dla dzieci. Gra ta skierowana jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat i ma na celu zaszczepianie wartości. Celem gry jest zachęcenie dzieci do poznania wartości Unii Europejskiej, a mianowicie:  systemu sprawiedliwości, zniesienia kary śmierci, równości płci, różnorodności i niedyskryminacji, wolności słowa i wolnych wyborów. Choć gra jest przystosowana do grania przez 2 lub więcej osób, głównym celem gry jest granie w większych grupach, na przykład całą klasą i z pomocą nauczyciela, który będzie koordynował grą, zachęcając dzieci do dyskusji i edukacji poprzez zabawę.

Każda drużyna powinna przejść przez różne 24 gwiazdy na planszy, a pierwsza drużyna, która przejdzie do mety, wygrywa. Kolejną zasadą, o której powinni pamiętać nauczyciele jest to, że drużyna powinna być różnorodna, aby dzieci mogły uczyć się takich wartości, jak jedność lub szacunek do różnych opinii. Kolejnym celem tej gry jest zachęcenie wszystkich dzieci do wzięcia w niej udziału. Ostatecznie drużyna, która uzyska najwięcej punktów, wygra „Dyplom młodego obywatela Europy”.

Zasady gry można znaleźć tutaj lub można skontaktować się z docrequest@coe.int, aby otrzymać drukowaną kopię tej gry.

Gra w wersji online jest dostępna tutaj.

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Po 25 latach przerwy, uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie przystąpili do państwowego egzaminu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża głęboką troskę w związku z aktualną sytuacją dwóch szkół mniejszości…
Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…