• 2020/09/22

#MesVisi. Funkcjonariusze policji uczyli się rozpoznawać przestępstwa z nienawiści

#MesVisi. Funkcjonariusze policji uczyli się rozpoznawać przestępstwa z nienawiści

W dniach 14-21 września w Litewskiej Szkole Policyjnej odbyły się szkolenia pt. „Działania funkcjonariuszy policji w sprawach przestępstw z nienawiści oraz prewencja w zapobieganiu przestępstwom z nienawiści”. Szkolenia prowadziła Laura Zaleskienė, starsza śledcza z Drugiego Wydziału Komisariatu Policji w Szawlach. W ramach szkoleń przeanalizowano praktyczne sytuacje związane z przestępstwami z nienawiści, ich identyfikacją, specyfiką, kwalifikowaniem i działaniami policjantów w tym zakresie.

Szkolenia obserwowały i udział w dyskusjach brały przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Monika Guliakaitė oraz Birutė Sabatauskaitė i Agnė Pakšytė z Litewskiego Centrum Praw Człowieka.

Bardzo się cieszymy, że funkcjonariusze policji mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, poznać perspektywę ofiar, zdobyć praktyczne doświadczenie w rozpoznawaniu i prowadzeniu dochodzeń w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do skutecznego zwalczania tych przestępstw.

Szkolenie funkcjonariuszy policji realizowane było w ramach projektu „Zwiększanie skuteczności reagowania na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści na Litwie” (akronim projektu „MesVisi”), współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo”, umowa z Komisją Europejską nr projekt UE 848353 (REC) REC-AG-2018 / REC-RRAC-RACI-AG-2018.

Partnerzy projektu: Europejska Fundacja Praw Człowieka, Litewskie Centrum Praw Człowieka, Litewska Szkoła Policyjna, Instytut Monitorowania Praw Człowieka.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…