• 2022/03/03

Kontynuacja walki o szkolnictwo

Kontynuacja walki o szkolnictwo

W ostatnim czasie do informacji publicznej dotarła informacja o nieudanych rozmowach między administracją Samorządu Rejonu Trockiego, a Szkołą Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Samorząd chce przekształcić szkołę w filię innej placówki, dokonać reorganizacji jednostki. Niestety, nie jest to jedyna taka sytuacja. Gimnazjum im Longina Komołowskiego w Połukniu jest zbliżonym przypadkiem. Szkoły są ważnymi ośrodkami dla mniejszości polskiej w regionie, mają swoje wieloletnie tradycje oraz stanowią ważny ośrodek kulturowy miejscowej ludności. Społeczności bardzo zależy, aby placówki się utrzymały i kontynuowały swoje działania.

W związku z powyższym Europejska Fundacja Praw Człowieka 28 lutego 2022 roku wystosowała pismo do dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Trockiego, Pani Jolanty Abucevičienė oraz stron polskich i litewskich (Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Sprawiedliwości RP Pana Zbigniewa Ziobro, Ministra Edukacji i Nauki RP Pana Przemysława Czarnka, Premier RL Pani Ingrida Šimonytė, Ministra Sprawiedliwości RL Pani Eweliny Dobrowolskiej, Ministra Edukacji, Nauki i Sportu RL Pani Jurgita Šiugždinienė) w którym wyraża swój niepokój wobec planów reorganizacji tych placówek. Tym samym pragniemy zwrócić uwagę na uchwałę Rządu Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia zasad rozwoju sieci szkół realizujących formalne programy edukacji, które jasno potwierdzają prawo do nauczania programu podstawowego w języku mniejszości narodowych, nawet jeśli liczba uczniów w klasie nie przekracza 8. osób (więcej na ten temat Szkoły mniejszości narodowych zagrożone — EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA (efhr.eu)). W tej sytuacji, w której obie placówki spełniają wymogi tej uchwały, a ponadto społeczności lokalne nie wyrażają poparcia na planowane działania, powstaje pytanie nie tylko o słuszność planowanej decyzji samorządu rejonu trockiego, ale także o jej legalność, co zostało przez nas podkreślone na spotkaniu przedstawicieli społeczności szkoły z samorządem lokalnym.

Przypominamy, że Republika Litewska ratyfikowała Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, która obowiązuje Litwę od 1 lipca 2000. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zamykania i łączenia szkół mniejszości narodowych, prawa zawarte w Konwencji Ramowej powinny być przedmiotem głównej troski i należy zapewnić ścisłą konsultację z nauczycielami, rodzicami i dziećmi z tych szkół.

  • Konwencja wymaga od stron powstrzymania się od jakichkolwiek działań lub praktyk, mających na celu asymilację osób należących do mniejszości narodowych wbrew ich woli (art. 5 ust. 2) oraz;
  • uznaje prawo mniejszości narodowych do nauki ich języka lub nauczania w ich języku (art. 14).

W opinii EFHR, działania administracji Samorządu Rejonu Trockiego będą skutkować naruszeniem Konwencji.

EFHR pragnie wyrazić nadzieję, że administracja Samorządu Rejonu Trockiego rozważy konsekwencje planowanych działań i podejmie decyzję, która będzie zgodna nie tylko z aktami prawnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi Republiki Litewskiej, ale także z potrzebami i postulatami społeczności szkoły podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

651 KiB
277 Downloads

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…