EFHR wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości RL z prośbą o umożliwienie wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw obywateli Republiki Litewskiej

You are here: